Informacje o Bibliotece Cyfrowej BG PŚk

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Świętokrzyskiej jest inicjatywą podjętą przez Bibliotekę Główną w celu upowszechnienia publikacji własnych Uczelni. Repozytorium obejmuje skrypty, podręczniki, monografie, artykuły z czasopism oraz referaty z zeszytów naukowych wydawanych przez Politechnikę Świętokrzyską.

Witryna została zbudowana w oparciu o darmowe oprogramowanie EPrints 3, stworzone przez University of Southampton.

Kontakt

Wszelkie uwagi dotyczące naszej witryny prosimy przesyłać na adres: pd@tu.kielce.pl.