Zasady udostępniania

Regulamin udostępniania zasobów Biblioteki Cyfrowej PŚk

  1. Publikacje cyfrowe zamieszczone w Bibliotece Cyfrowej Politechniki Świętokrzyskiej stanowią własność intelektualną i podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa autorskiego.

  2. Publikacje mogą być wykorzystywane tylko na użytek własny, do celów naukowych, dydaktycznych lub edukacyjnych. Zabroniona jest systematyczna i niezgodna z prawem autorskim reprodukcja, gromadzenie na własnych nośnikach, redystrybucja lub odsprzedaż.

  3. Biblioteka Główna Politechniki Świętokrzyskiej dokłada wszelkich starań, aby w obrębie Biblioteki Cyfrowej BG PŚk nie pojawiły się materiały, których publiczne udostępnienie wiązałoby się z naruszeniem prawa autorskiego.
    Osoby i instytucje, które mogłyby uznać nasze działania w tym zakresie za niedostateczne, prosimy o kontakt w celu wprowadzenia niezbędnych zmian.

  4. Kopiowanie materiałów cyfrowych zamieszczonych w Bibliotece Cyfrowej BG PŚk jest dozwolone pod warunkiem, że publikacja ich treści nie będzie miała znamion działalności komercyjnej i zostanie zaopatrzona w informację o źródle pochodzenia obiektu wraz z odsyłaczem do odpowiedniej strony Biblioteki Cyfrowej BG PŚk.

  5. Zasoby Biblioteki Cyfrowej PŚk są powszechnie dostępne przez Internet. Dostęp do niektórych materiałów może być ograniczony.