Pozycje autorstwa "Piasta, Wojciech"

Do góry
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Sortuj wg: Typ dokumentu | Nie sortuj
Idź do: Artykuł | Książka
Ilość pozycji: 5.

Artykuł

Piasta, Wojciech and Marczewska, Julia and Jaworska, Monika (2014) Some aspects and mechanisms of sulphate attack (Wybrane aspekty i mechanizmy korozji siarczanowej). Structure & Environment, 6 (3). pp. 19-24. ISSN 2081-1500

Piasta, Wojciech and Jaworska, Monika and Bucik, Agnieszka (2013) Influence of high calcium and low calcium fly ashes oh strength and water absorption of mortars (Wpływ wapiennego i krzemionkowego popiołu lotnego na wytrzymałość i nasiąkliwość zapraw). Structure & Environment, 5 (3). pp. 5-10. ISSN 2081-1500

Piasta, Wojciech and Marczewska, Julia (2013) The effect of air entraining admixtures and cement types on the properties of fresh mortar (Wpływ domieszki napowietrzającej i rodzaju cementu na właściwości świeżej zaprawy). Structure & Environment, 5 (1). pp. 11-17. ISSN 2081-1500

Turkiewicz, Tadeusz and Góra, Jacek and Piasta, Wojciech (2013) The effect of igneous rock aggregates on flexural and compressive strength of concrete (Wpływ kruszyw ze skał magmowych na wytrzymałość betonu na zginanie i ściskanie). Structure & Environment, 5 (2). pp. 12-18. ISSN 2081-1500

Książka

Piasta, Wojciech (2018) Zewnętrzna korozja siarczanowa betonu (External sulphate attack on concrete). Monografie, Studia, Rozprawy (M108). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-43-0

This list was generated on Fri Dec 9 17:19:11 2022 CET.