Metody analizy i oceny niezawodności kablowych układów zasilających średnich napięć (Methods of reliability analysis and evaluation of medium voltage cable supply systems)

Stępień, Jan C. (2011) Metody analizy i oceny niezawodności kablowych układów zasilających średnich napięć (Methods of reliability analysis and evaluation of medium voltage cable supply systems). Monografie, Studia, Rozprawy (M20). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

[img]
Preview
Tekst
M-20_Stepien_Metody.pdf

Download (7MB) | Preview

Streszczenie

Monografia jest poświęcona zagadnieniom niezawodności linii kablowych średniego napięcia 15 kV. Układy takich linii stosowane są do zasilania stacji transformatorowych w dużych aglomeracjach miejskich i w zakładach przemysłowych. W pracy omówiono struktury zasilania stacji transformatorowych oraz budowę i konstrukcję izolacji kabli 15 kV. Na podstawie analiz wykonanych przez autora, przedstawione zostały własności niezawodnościowe kabli oraz dokonano oceny funkcji niezawodności i odnowy kabli o różnych izolacjach. Opisano także i zilustrowano przykładami wybrane metody oceny niezawodności układów linii kablowych, w tym metody symulacyjne oparte na sieciach Petriego i algorytmach genetycznych. Odrębną częścią pracy jest analiza skutków technicznych i ekonomicznych zawodności linii kablowych 15 kV, na podstawie której dokonano oceny optymalnego okresu eksploatacji kabli z uwzględnieniem ich własności niezawodnościowych. (The monograph is devoted to the problems of reliability of 15 kV medium voltage cable lines. Such line systems are used for power supply of transformer stations in large urban agglomerations and industrial plants. Structures of transformer station supply, as well as the construction and properties of 15 kV cable insulation, have been described in the dissertation. On the base of the analyses carried out by the author, the reliability properties of the cables have been presented and the evaluation of reliability and recovery functions of cables in various insulation types has been performed. Selected methods of cable line systems reliability evaluation, including simulation methods based on Petri networks and genetic algorithms, have been also described and illustrated by examples. A separate part of the monograph is the analysis of technical and economical results of 15 kV cable lines unreliability, on the base of which the evaluation of optimum maintenance period of cables, taking into account their reliability properties, has been performed.

Typ dokumentu: Książka
Tematyka: T Technology > TK Electrical engineering. Electronics Nuclear engineering
Dodano przez: Agnieszka T T
Date Deposited: 07 Mar 2018 09:54
Last Modified: 07 Mar 2018 09:54
URI: http://bc.tu.kielce.pl/id/eprint/182

Biblioteka Cyfrowa

Podgląd Podgląd