Pozycje na temat "T Technology > TK Electrical engineering. Electronics Nuclear engineering"

Do góry
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Sortuj wg: Autor | Typ dokumentu
Idź do: C | F | K | P | R | S | W | Z | Ď
Liczba pozycji: 18.

C

Chojnacki, Andrzej Łukasz (2013) Analiza 520 niezawodności eksploatacyjnej elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych (Analysis of the operational reliability of power distribution networks). Monografie, Studia, Rozprawy (M36). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

Chojnacki, Andrzej Łukasz and Chojnacka, Katarzyna Joanna (2018) Niezawodność elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych (Reliability of power distribution networks). Monografie, Studia, Rozprawy (M100). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-28-7

F

Filipiak, Sylwester (2010) Metody analizy i syntezy niezawodności elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych SN oraz optymalizacja ich poawaryjnych połączeń z wykorzystaniem algorytmów ewolucyjnych (Methods of reliability analysis and synthesis of power electric medium voltage distribution networks and optimization of their post-fault connections with the use of evolutionary algorithms). Monografie, Studia, Rozprawy (M14). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

K

Karyś, Sławomir (2012) Metody sterowania podnoszące sprawność trójfazowych falowników napięcia o komutacji miękkiej (Control methods for enhancing the efficiency of three-phase voltage-source soft-switched inverters). Monografie, Studia, Rozprawy (M24). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

P

Pawlak, Marcin (2012) Modeling of boost DC/DC pulse converter with regard of conduction power losses for continuous current mode (Modelowanie przetwornicy DC/DC podwyższającej napięcie z uwzględnieniem strat mocy przewodzenia przy ciągłym prądzie łącznika diodowego). Structure & Environment, 4 (2). pp. 27-35. ISSN 2081-1500

Płaza, Mirosław and Szcześniak, Zbigniew (2018) Przetwarzanie sygnałów w elektroterapii (Signal processing in electrotherapy). Monografie, Studia, Rozprawy (M101). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-31-7

R

Radziszewski, Leszek (2017) Aspekty teoretyczne pomiarów wibroakustycznych w zastosowaniach praktycznych (Theoretical aspects of vibroacoustic measurements in practical applications). Monografie, Studia, Rozprawy (M90). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-01-0

S

Starzomska, Mariola (2012) A set of wheel water turbine with the current steering - a mathematical torqu model (Zestaw turbiny wodnej z kierownicą nurtu - model matematyczny momentu napędowego). Structure & Environment, 4 (2). pp. 36-40. ISSN 2081-1500

Starzomska, Mariola and Piotrowski, Jerzy Z. (2011) Testing a prototype for an innovative water turbine (Badania innowacyjnej turbiny wodnej). Structure & Environment, 3 (3). pp. 45-48. ISSN 2081-1500

Stawczyk, Paweł (2013) Harmonic reduction techniques using multi-pulse rectifiers (Metody redukcji wyższych harmonicznych z wykorzystaniem prostowników multipulsowych). Structure & Environment, 5 (2). pp. 43-47. ISSN 2081-1500

Stawczyk, Paweł (2013) The influence of the interphase reactor on the operation of 12-pulse AC/DC thyristor rectifier (Wpływ dławika kojarzącego na pracę tyrystorowego prostownika 12-pulsowego). Structure & Environment, 5 (3). pp. 41-44. ISSN 2081-1500

Stefański, Tadeusz (2005) Teoria sterowania. Cz. 1, Układy liniowe : materiały pomocnicze do wykładów i ćwiczeń z teorii sterowania dla studiów zaocznych. Materiały Pomocnicze i Informacyjne (MPI155). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

Stępień, Jan C. (2011) Metody analizy i oceny niezawodności kablowych układów zasilających średnich napięć (Methods of reliability analysis and evaluation of medium voltage cable supply systems). Monografie, Studia, Rozprawy (M20). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

Słoń, Grzegorz (2013) Relacyjne rozmyte mapy kognitywne w modelowaniu złożonych systemów (Relational fuzzy cognitive maps in complex systems modeling). Monografie, Studia, Rozprawy (M56). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

W

Wilk-Jakubowski, Jacek Łukasz (2018) Propagacja fal radiowych w łączności satelitarnej (Radiowaves Propagation in Satellite Communications Systems). Monografie, Studia, Rozprawy (M99). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-29-4

Z

Zawadzki, Andrzej (2019) Analiza wybranych liniowych obwodów elektrycznych z elementami niecałkowitego rzędu (Analysis of linear electrical circuits with the use of fractional-order elements). Monografie, Studia, Rozprawy (M113). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-53-9

Ď

Ďurčanský, Peter and Nosek, Radovan (2018) Modelling and application of Stirling engine with renewable sources in electricity production (Modelowanie i zastosowanie silnika Stirlinga napędzanego odnawialnymi źródłami energii do produkcji energii elektrycznej). Structure & Environment, 10 (4). pp. 386-389. ISSN 2081-1500

Ďurčanský, Peter and Pilát, Peter and Nosek, Radovan and Jandačka, Jozef (2015) New ways of renewable sources utilization for electricity production. Structure & Environment, 7 (1). pp. 43-47. ISSN 2081-1500

This list was generated on Tue Apr 23 17:40:36 2024 CEST.