Analiza 520 niezawodności eksploatacyjnej elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych (Analysis of the operational reliability of power distribution networks)

Chojnacki, Andrzej Łukasz (2013) Analiza 520 niezawodności eksploatacyjnej elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych (Analysis of the operational reliability of power distribution networks). Monografie, Studia, Rozprawy (M36). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

[img]
Preview
Tekst
M36_Chojnacki_Analiza.pdf

Download (17MB) | Preview

Streszczenie

Materiał zawarty w niniejszej publikacji obejmuje zagadnienia dotyczące badania niezawodności elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych. Zaprezentowane zostały w niej aktualne wskaźniki, funkcje oraz cechy niezawodnościowe urządzeń oraz obiektów eksploatowanych w tych sieciach. Ważną część pracy stanowią także zagadnienia ekonomiczno-gospodarcze. Analiza przedstawiona w pracy jest bardzo obszerna. Obejmuje bowiem zagadnienia niezawodności stacji 110 kV/SN, stacji SN/nN, a także sieci SN i nN. Wszystkie badania oparte zostały na danych pochodzących z krajowych spółek dystrybucyjnych energii elektrycznej. Dane te charakteryzują się bardzo wysokim stopniem wiarygodności. Wyniki przeprowadzonych badań niezawodnościowych sieci dystrybucyjnych energii elektrycznej, a zwłaszcza wyznaczone funkcje niezawodnościowe, mogą zostać wykorzystane do dalszych badań naukowych dotyczących systemu elektroenergetycznego, a także w praktyce, jako dane do projektowania nowych sieci dystrybucyjnych. Mogą znaleźć także zastosowanie w analizach gospodarczo-ekonomicznych dotyczących zarówno sieci nowoprojektowanych, jak i już eksploatowanych. Ze względu na fakt, iż wyznaczone zostały one na podstawie danych ze spółek dystrybucyjnych obejmujących swym zasięgiem działania tereny o zróżnicowanej specyfice, zarówno pod względem geograficznym, jak i urbanistycznym, mają one charakter ogólny i mogą zostać wykorzystane do analizy pracy dowolnych sieci dystrybucyjnych na terenie Polski. (The material contained in this publication covers issues concerning the problems of reliability of power distribution networks. It presents the current indicators, functions and reliability features of the equipment and objects exploited in these networks. The economic and business issues constitute an important part of the thesis. The analysis presented in the thesis is very extensive. This includes issues of reliability for the 110 kV/MV and MV/LV, MV network, as well as low voltage networks. The research was based on data obtained from the national electricity distribution companies. The data show high degree of reliability. The results of the reliability research of electricity distribution networks and especially the determined reliability functions can be used for further research into the power system, as well as in practice, as data for the design of new distribution networks. They can also be applied in the cost analysis of newly designed networks and those already in operation. Due to the fact that they have been determined on the basis of the data acquired from the distribution companies whose operation covers areas of different characteristic, both in terms of geography and urban planning, they have general character and can be used to analyze the work of any distribution network in Poland.)

Typ dokumentu: Książka
Tematyka: T Technology > TK Electrical engineering. Electronics Nuclear engineering
Dodano przez: Agnieszka T T
Date Deposited: 07 Mar 2018 10:27
Last Modified: 07 Mar 2018 10:27
URI: http://bc.tu.kielce.pl/id/eprint/184

Biblioteka Cyfrowa

Podgląd Podgląd