Modelling and application of Stirling engine with renewable sources in electricity production (Modelowanie i zastosowanie silnika Stirlinga napędzanego odnawialnymi źródłami energii do produkcji energii elektrycznej)

Ďurčanský, Peter and Nosek, Radovan (2018) Modelling and application of Stirling engine with renewable sources in electricity production (Modelowanie i zastosowanie silnika Stirlinga napędzanego odnawialnymi źródłami energii do produkcji energii elektrycznej). Structure & Environment, 10 (4). pp. 386-389. ISSN 2081-1500

[img]
Preview
Tekst
Durcansky_Modelling_SaE_4_2018.pdf

Download (380kB) | Preview

Streszczenie

The rapid development of humanity and the backward technologies lead to an increasing need for energy. In the last few decades, studies have been published that rising energy consumption has a negative impact on the environment, resulting in an increasing trend in the use of renewable energy sources. Nowadays, there are a number of systems that use the energy of water, wind, sun, and earth heat, different solutions for increasing energy production are investigated in the world. One of the ways is utilization of renewable energy sources in cogeneration devices - combined production of electricity and heat in one device, with a high overall efficiency. The article deals with principle of hot-air engine, its basic calculation and use in combined production of heat and electricity from biomass. (Szybki rozwój ludzkości i technologii prowadzi do wzrostu zapotrzebowania na energię. Na przestrzeni ostatnich kilku dekad opublikowano prace wskazujące, że wzrost konsumpcji energii ma negatywny wpływ na środowisko, co prowadzi do wzrostu zainteresowania odnawialnymi źródłami energii. Obecnie wiele układów wykorzystuje energię wody, wiatru, słońca i ziemi, a różne rozwiązania zwiększające produkcję energii są przedmiotem badań na świecie. Jednym ze sposobów wykorzystania odnawialnych źródeł energii są układy kogeneracyjne – skojarzona produkcja ciepła i energii elektrycznej w jednym urządzeniu o zwiększonej sprawności całkowitej. Artykuł przedstawia zasadę działania silnika na ciepłe powietrze, podstawowe zasady obliczeń i wykorzystanie w skojarzonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej z biomasy.)

Typ dokumentu: Artykuł
Słowa kluczowe: silnik Stirlinga, biomasa, kocioł, koncentryczny kolektor słoneczny, Stirling engine, internal combustion engine, biomass, boiler, concentrating solar collector
Tematyka: T Technology > TD Environmental technology. Sanitary engineering
T Technology > TK Electrical engineering. Electronics Nuclear engineering
Dodano przez: Agnieszka T T
Date Deposited: 02 Apr 2019 11:31
Last Modified: 02 Apr 2019 11:31
URI: http://bc.tu.kielce.pl/id/eprint/246

Biblioteka Cyfrowa

Podgląd Podgląd