GIS technology as a tool for protecting landscape and cultural values in spatial planning (Technologia GIS narzędziem ochrony krajobrazu i wartości kulturowych w planowaniu przestrzennym)

Bazan-Krzywoszańska, Anna (2018) GIS technology as a tool for protecting landscape and cultural values in spatial planning (Technologia GIS narzędziem ochrony krajobrazu i wartości kulturowych w planowaniu przestrzennym). Structure & Environment, 10 (2). pp. 129-137. ISSN 2081-1500

[img]
Preview
Tekst
Bazan_GIS_SaE_2_2018.pdf

Download (687kB) | Preview

Streszczenie

The issue of a landscape protection is quite a significant element of municipal spatial policy. Currently, there is no legal obligation to implement, within the statutory activities of institutions responsible for the landscape protection, guidance documents prior to work on the development of the municipality. Space management, through planning a development and land use or the landscape protection, requires access to comprehensive and reliable information. The use of GIS technology in spatial analysis and monitoring changes in space, for the landscape and cultural values protection, provides opportunities to assist decisions on the destination and land use in spatial planning carried out using planning documents (A study of the conditions and directions of the spatial planning and the local zoning plan). (W odniesieniu do polityki przestrzennej gmin, problematyka ochrony krajobrazu stanowi element dość znaczący. Aktualnie brak jest prawnego obowiązku realizacji, w ramach działań statutowych instytucji odpowiedzialnych za ochronę krajobrazu, dokumentów o charakterze wytycznych wyprzedzających prace nad kierunkami rozwoju gminy. Zarządzanie przestrzenią, przez planowanie rozwoju oraz sposobu zagospodarowania terenu lub ochrony krajobrazu wymaga dostępu do wszechstronnej i wiarygodnej informacji. Wykorzystanie technologii GIS w ramach analiz przestrzennych oraz monitoringu zmian zagospodarowania przestrzeni na potrzeby ochrony krajobrazu i wartości kulturowych daje możliwości wspomagające decyzje dotyczące przeznaczenia i sposobu zagospodarowania przestrzeni w planowaniu przestrzennym, realizowanym za pomocą dokumentów planistycznych gmin (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowego planu zagospodarowania).)

Typ dokumentu: Artykuł
Słowa kluczowe: ochrona krajobrazu, GIS, planowanie przestrzenne, dokumenty planistyczne, landscape protection, GIS, spatial planning, planning documents
Tematyka: G Geography. Anthropology. Recreation > G Geography (General)
G Geography. Anthropology. Recreation > GE Environmental Sciences
Dodano przez: Agnieszka T T
Date Deposited: 18 Oct 2018 08:44
Last Modified: 18 Oct 2018 08:44
URI: http://bc.tu.kielce.pl/id/eprint/205

Biblioteka Cyfrowa

Podgląd Podgląd