Comparison of energy efficiency of the municipal waste treatment plant in Krakow and Bialystok (Porównanie efektywności energetycznej instalacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Krakowie i Białymstoku)

Jędrzejowski, Paweł and Latosińska, Jolanta and Masternak, Paulina and Michno, Piotr (2018) Comparison of energy efficiency of the municipal waste treatment plant in Krakow and Bialystok (Porównanie efektywności energetycznej instalacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Krakowie i Białymstoku). Structure & Environment, 10 (4). pp. 357-366. ISSN 2081-1500

[img]
Preview
Tekst
Jedrzejowski_Comparison_SaE_4_2018.pdf

Download (360kB) | Preview

Streszczenie

Thermal treatment of municipal waste is a method that has been rediscovered in Poland in recent years. National installations for thermal treatment of municipal waste launched in recent years draw on the experience of plants around the world and they use repeatedly proven technologies. Poland, within the framework of EU commitments, must reduce the amount of biodegradable waste going to landfills to 35% by weight of the total municipal waste by July 16, 2020. Other biodegradable waste that can not be recycled should be subjected to biological or thermal decomposition. The purpose of this publication is to determine the efficiency of Polish installations for the thermal treatment of municipal waste, by comparing the energy efficiency ratio of installations in Kraków and Bialystok. These are two of the six installations of thermal waste treatment, which were created in 2015-2016. The Krakow incineration plant is the largest, and the Białystok one of the smallest. (Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych to metoda w Polsce na nowo odkryta w ostatnich latach. Krajowe instalacje termicznego przetwarzania odpadów komunalnych uruchamiane w ostatnich latach czerpią z doświadczeń zakładów na całym świecie i stosują wielokrotnie sprawdzone technologie. Polska, w ramach zobowiązań unijnych do 16 lipca 2020 roku musi ograniczyć ilość odpadów biodegradowalnych trafiających na składowiska do 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych. Pozostałe odpady biodegradowalne, których nie można poddać recyklingowi powinny być poddane rozkładowi biologicznemu lub termicznemu. Celem niniejszej publikacji jest określenie efektywności polskich instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych, poprzez porównanie współczynnika efektywności energetycznej instalacji w Krakowie oraz Białymstoku. Są to dwie z sześciu instalacji termicznego przekształcania odpadów, które powstały w latach 2015-2016. Krakowska spalarnia jest największą, a białostocka jedną z najmniejszych.)

Typ dokumentu: Artykuł
Słowa kluczowe: spalanie, odzysk energii, odpady komunalne, współczynnik efektywności energetycznej, combustion, energy recovery, municipal waste, energy efficiency coefficient
Tematyka: T Technology > TD Environmental technology. Sanitary engineering
Dodano przez: Agnieszka T T
Date Deposited: 02 Apr 2019 11:12
Last Modified: 02 Apr 2019 11:12
URI: http://bc.tu.kielce.pl/id/eprint/243

Biblioteka Cyfrowa

Podgląd Podgląd