Ways of formation of architecture of education’s non-formal institutions in modern conditions in Ukraine (Sposoby kształtowania architektury nieformalnych instytucji oświatowych w nowoczesnych warunkach na Ukrainie)

Kravchenko, Iryna L. (2019) Ways of formation of architecture of education’s non-formal institutions in modern conditions in Ukraine (Sposoby kształtowania architektury nieformalnych instytucji oświatowych w nowoczesnych warunkach na Ukrainie). Structure & Environment, 11 (2). pp. 119-125. ISSN 2081-1500

[img]
Preview
Tekst
Kravchenko_Ways_SaE_2_2019.pdf

Download (1MB) | Preview

Streszczenie

Ways of formation of architecture of education’s non-formal institutions in modern conditions in Ukraine are discussed in the article. The aim of the article is to describe some problems of architectural formation of non-formal education establishments and determine main ways to resolve this problem. In Ukraine, the existence of non-formal education covers the following areas: out-of-school education, postgraduate and adult education, civic education (diverse activities of public organizations), school and student self-government (due to the possibility of obtaining managerial, organizational, communicative, and other skills) educational initiatives aimed at developing additional skills and abilities (computer and language courses, hobby groups, etc.). The adaptation method for regulatory framework to do more flexible typology of non-formal education institutions is proposed. This method is called “related typology” detection and it lies in the typological field and is based in world tendency of cooperation of functions. (W artykule omówiono sposoby kształtowania architektury nieformalnych instytucji oświatowych w nowoczesnych warunkach na Ukrainie. Celem artykułu jest opisanie niektórych problemów formowania architektonicznego placówek kształcenia pozaformalnego i określenie głównych sposobów rozwiązania tego problemu. Na Ukrainie istnienie edukacji nieformalnej obejmuje następujące obszary: edukację pozaszkolną; kształcenie podyplomowe i dla dorosłych; edukację obywatelską (różnorodne działania organizacji publicznych); samorząd szkolny i studencki (ze względu na możliwość uzyskania umiejętności kierowniczych, organizacyjnych, komunikacyjnych i innych) inicjatywy edukacyjne mające na celu rozwijanie dodatkowych umiejętności takich jak kursy komputerowe i językowe, grupy hobbystyczne itp. Proponuje się metodę adaptacji ram regulacyjnych do bardziej elastycznej typologii placówek kształcenia pozaformalnego. Metoda ta jest nazywana wykrywaniem „powiązanej typologii”, znajduje się w obszarze typologicznym i opiera się na światowej tendencji do współpracy funkcji.)

Typ dokumentu: Artykuł
Słowa kluczowe: edukacja nieformalna, instytucje edukacji pozaformalnej, współpraca funkcji, typologia powiązana, non-formal education, institutions of non-formal education, cooperation of functions, related typology
Tematyka: L Education > L Education (General)
N Fine Arts > NA Architecture
Dodano przez: Agnieszka T T
Date Deposited: 03 Oct 2019 07:01
Last Modified: 03 Oct 2019 07:01
URI: http://bc.tu.kielce.pl/id/eprint/276

Biblioteka Cyfrowa

Podgląd Podgląd