External and internal factors of influence on development of architecture of non-formal education establishments (Zewnętrzne i wewnętrzne czynniki wpływające na rozwój architektury przedsiębiorstw edukacyjnych)

Kravchenko, Iryna L. (2019) External and internal factors of influence on development of architecture of non-formal education establishments (Zewnętrzne i wewnętrzne czynniki wpływające na rozwój architektury przedsiębiorstw edukacyjnych). Structure & Environment, 11 (3). pp. 177-189. ISSN 2081-1500

[img]
Preview
Tekst
Kravchenko-External_SaE_3_2019.pdf

Download (794kB) | Preview

Streszczenie

The article sets out the main provisions on internal and external factors of influence on the development of architecture of non-formal education institutions. External factors are represented by a group of socio-economic factors, a technical (technological) factor, a number of political factors and an environmental factor. Internal factors that influence the development of the architecture of educational institutions include urban planning, architectural-planning, natural-climatic, and aesthetic. The article also presents the brief analysis of architectural projects done abroad and at the Theory of Architecture Department of Kyiv National University of Construction and Architecture to illustrate the impact of factors and to show main trends of architectural development of modern educational buildings. (W artykule określono główne elementy dotyczące wewnętrznych i zewnętrznych czynników wpływających na rozwój architektury pozaformalnych instytucji edukacyjnych. Czynniki zewnętrzne reprezentowane są przez grupę czynników społeczno-ekonomicznych, czynnik techniczny (technologiczny), szereg czynników politycznych i czynnik środowiskowy. Czynniki wewnętrzne, które wpływają na rozwój architektury instytucji edukacyjnych, obejmują planowanie urbanistyczne, architektoniczne, przyrodniczo-klimatyczne i estetyczne. W artykule przedstawiono również krótką analizę projektów architektonicznych wykonanych za granicą oraz w Katedrze Teorii Architektury Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Budownictwa i Architektury w celu zilustrowania wpływu czynników i ukazania głównych trendów rozwoju architektonicznego nowoczesnych budynków edukacyjnych.)

Typ dokumentu: Artykuł
Słowa kluczowe: edukacja pozaformalna, instytucje edukacji pozaformalnej, zewnętrzne i wewnętrzne czynniki wpływu, trendy rozwojowe architektury instytucji edukacyjnych, non-formal education, institutions of non-formal education, external and internal factors of influence, development trends of architecture for educational institutions
Tematyka: L Education > L Education (General)
N Fine Arts > NA Architecture
Dodano przez: Agnieszka T T
Date Deposited: 05 Dec 2019 07:35
Last Modified: 05 Dec 2019 07:35
URI: http://bc.tu.kielce.pl/id/eprint/288

Biblioteka Cyfrowa

Podgląd Podgląd