Branża budowlana we wskaźnikach finansowych w dobie kryzysu gospodarczego (The construction industry in financial indicators during the economic crisis)

Piątek, Edyta (2019)
Branża budowlana we wskaźnikach finansowych w dobie kryzysu gospodarczego (The construction industry in financial indicators during the economic crisis).
Monografie, Studia, Rozprawy (M126).
Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.
ISBN 978-83-65719-76-8
stron: 213

[img]
Preview
Tekst
Piatek_Branza_M126.pdf

Download (1MB) | Preview

Streszczenie

W monografii przedstawiono wyniki badań nad sytuacją majątkowo-finansową polskiej branży budowlanej w latach 2005-2012, opisanej wskaźnikami finansowymi opartymi na danych o wynikach i stanach przedstawionych w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw tej branży, ze wskazaniem, czy wybór metody ujęcia kontraktów budowlanych wpływa na tę sytuację. Publikacja obejmuje pięć rozdziałów, w których zawarto rozważania na temat specyfiki ich księgowości i sprawozdawczości oraz wyceny przedsiębiorstw branży budowlanej, aby ostatecznie przedstawić wyniki dokonanej analizy finansowej trzech prób badawczych przedsiębiorstw tej branży. (The monograph presents the results of research on the property and financial situation of the Polish construction industry in 2005-2012 described by financial indicators, based on data on the results and balances presented in the financial statements of companies in this industry, with an indication whether the choice of the method for recognizing construction contracts affects this situation. The book includes five chapters which reflect on the specifics of their accounting and reporting as well as valuation of construction industry enterprises, so that the results of financial analysis of three research trials of enterprises in this industry are finally presented.)

Typ dokumentu: Książka
Tematyka: H Social Sciences > HB Economic Theory
H Social Sciences > HG Finance
T Technology > TA Engineering (General). Civil engineering (General)
Dodano przez: Agnieszka T T
Date Deposited: 20 Apr 2020 17:48
Last Modified: 20 Apr 2020 17:48
URI: http://bc.tu.kielce.pl/id/eprint/372

Biblioteka Cyfrowa

Podgląd Podgląd