Some methodological principles of the architectural environment’s objects design (Niektóre zasady metodologiczne projektowania obiektów środowiska architektonicznego)

Abyzov, Vadym (2020)
Some methodological principles of the architectural environment’s objects design (Niektóre zasady metodologiczne projektowania obiektów środowiska architektonicznego).
Structure & Environment, 12 (3).
pp. 105-110.
ISSN 2081-1500

[img]
Preview
Tekst
Abyzov_Some_SaE_3_2020.pdf

Download (520kB) | Preview

Streszczenie

The article discusses the methodological principles of typology and design of architectural environment’s objects with the analysis of its system-structural foundations. According to them, hierarchical levels of formation and stages of environmental systems and objects’ design are revealed with some examples of author’s designs. The research is based on systemic and environmental approaches that make it possible to view the architectural environment’s objects as hierarchically subordinate. (W artykule omówiono metodyczne zasady typologii i projektowania obiektów środowiska architektonicznego z analizą jego systemowo-strukturalnych podstaw. Zgodnie z nimi hierarchiczne poziomy formowania i etapy projektowania systemów i obiektów środowiskowych ujawniają się z niektórymi przykładami projektów autora. Badania opierają się na podejściach systemowych i środowiskowych, które umożliwiają oglądanie obiektów środowiska architektonicznego jako hierarchicznie podporządkowanych.)

Typ dokumentu: Artykuł
Słowa kluczowe: architectural environment’s objects, typology, design, systemic-structural principles, hierarchical levels, obiekty środowiska architektonicznego, typologia, projektowanie, zasady systemowo-strukturalne, poziomy hierarchiczne
Tematyka: N Fine Arts > NA Architecture
Dodano przez: Agnieszka T T
Date Deposited: 26 Nov 2020 09:12
Last Modified: 26 Nov 2020 09:12
URI: http://bc.tu.kielce.pl/id/eprint/393

Biblioteka Cyfrowa

Podgląd Podgląd