Analiza wybranych deskryptorów sygnałów z silnika spalinowego z wykorzystaniem programu R (Analysis of selected combustion engine descriptors using the R programme)

Bąkowski, Andrzej and Radziszewski, Leszek (2015) Analiza wybranych deskryptorów sygnałów z silnika spalinowego z wykorzystaniem programu R (Analysis of selected combustion engine descriptors using the R programme). Monografie, Studia, Rozprawy (M67). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 9788363792343

[img]
Preview
Tekst
Monografia M67.pdf

Download (2MB) | Preview

Streszczenie

W pracy przeprowadzono szczegółową analizę sygnałów zarejestrowanych podczas indykowania silnika z zapłonem samoczynnym zasilanego paliwem mineralnym lub roślinnym. Badanymi sygnałami były ciśnienia w króćcu wtryskiwacza i w komorze spalania oraz wznios iglicy wtryskiwacza. W ramach przeprowadzonej analizy statystycznej sprawdzono stacjonarność badanych zmiennych oraz zgodność rozkładu ich wartości maksymalnych z rozkładem normalnym. W niektórych przypadkach stwierdzono podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej o zgodności rozkładu maksymalnych wartości analizowanych zmiennych rejestrowanych w kolejnych cyklach roboczych z rozkładem normalnym. Wyznaczono podstawowe miary statystyczne badanych zmiennych. Analizie poddano niepewność badanych mezurandów. Autorzy przeprowadzili również analizę niepowtarzalności badanych sygnałów, oraz zaproponowali metodę wyznaczania kąta początku spalania i kąta, dla którego prędkość wydzielania ciepła osiąga wartość największą w oparciu o współczynniki zmienności odchylenia standardowego ciśnienia w komorze spalania. W pracy zamieszczono przykładowe kody źródłowe skryptów wykorzystanych do analizy badanych sygnałów z wykorzystaniem pakietu statystycznego R.

Typ dokumentu: Książka
Tematyka: T Technology > TJ Mechanical engineering and machinery
T Technology > TL Motor vehicles. Aeronautics. Astronautics
Dodano przez: Agnieszka T T
Date Deposited: 06 Jul 2016 11:09
Last Modified: 15 Jul 2016 09:11
URI: http://bc.tu.kielce.pl/id/eprint/74

Biblioteka Cyfrowa

Podgląd Podgląd