Pozycje na temat "T Technology > TJ Mechanical engineering and machinery"

Do góry
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Sortuj wg: Autor | Typ dokumentu
Idź do: A | B | C | D | K | M | O | P | R | S | Ż
Liczba pozycji: 31.

A

Adamczak, Stanisław and Radziszewski, Leszek (2011) Selected problems of modeling and control in mechanics. Monografie, Studia, Rozprawy (M19). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

Akimov, Pavel A. and Sidorov, Vladimir N. and Mozgaleva, Marina L. (2010) About correct method of analytical solution of multipoint boundary problems of structural mechanics for systems of ordinary differential equations with piecewise constant coefficients. Structure & Environment, 2 (3). pp. 21-24. ISSN 2081-1500

Antoszewski, Bogdan (2010) Warstwy powierzchniowe z teksturą : kształtowanie wybranymi technologiami wiązkowymi oraz właściwości tribologiczne (Textured surfaces – modeling with selected beam technologies and tribological properties). Monografie, Studia, Rozprawy (M15). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

Antoszewski, Bogdan red. (2011) Inżynieria powierzchni : wybrane zagadnienia. Monografie, Studia, Rozprawy (M17). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

B

Bąkowski, Andrzej and Radziszewski, Leszek (2015) Analiza wybranych deskryptorów sygnałów z silnika spalinowego z wykorzystaniem programu R (Analysis of selected combustion engine descriptors using the R programme). Monografie, Studia, Rozprawy (M67). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 9788363792343

C

Chatys, Rafał (2013) Analiza statystyczna parametrów wytrzymałościowych w procesie zniszczenia kompozytów włóknistych z wykorzystaniem procesu Markowa (A statistical analysis of strength parameters of fibrous composites at failure using the Markov process). Monografie, Studia, Rozprawy (M52). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

D

Dzioba, Ihor (2012) Modelowanie i analiza procesu pękania w stalach ferrytycznych (Modelling and analysis of fracture process in ferritic steels). Monografie, Studia, Rozprawy (M25). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

Dziopa, Zbigniew (2007) Mechanika lotu. Materiały Pomocnicze i Informacyjne / Politechnika Świętokrzyska, 160 . Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

K

Klimov, Roman and Pavlenko, Anatoliy (2017) Dispersed phase breakup at emulsion boiling. Structure & Environment, 9 (1). pp. 63-69. ISSN 2081-1500

Konieczny, Marek (2013) Kształtowanie właściwości mechanicznych kompozytów warstwowych o osnowie metalowej z udziałem faz międzymetalicznych (Designing the mechanical properties of laminated metal-intermetallics composites). Monografie, Studia, Rozprawy (M41). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

Koshlak, Hanna V. and Pavlenko, Anatoliy and Piotrowski, Jerzy Z. (2016) The energy parameters of formation of the porous structure. Structure & Environment, 8 (3). pp. 206-210. ISSN 2081-1500

Kossakowski, Paweł (2009) Application of the acoustic emission method in order to determine the crack initiation moment in timber (Zastosowanie emisji akustycznej do wyznaczania inicjacji pękania drewna). Structure & Environment, 1 (1). pp. 11-16. ISSN 2081-1500

Kossakowski, Paweł (2012) Assessment of endurance reserves of steel crane beams being under long-term operation (Ocena rezerw wytrzymałości zmęczeniowej stalowych belek podsuwnicowych poddanych wieloletniej eksploatacji). Structure & Environment, 4 (4). pp. 11-20. ISSN 2081-1500

Kossakowski, Paweł (2011) Protection against noise in the European Union - general requirements, applied noise indicators and assessment methods (Ochrona przed hałasem w Unii Europejskiej - wymagania ogólne, stosowane wskaźniki hałasu oraz metody ich oceny). Structure & Environment, 3 (4). pp. 38-45. ISSN 2081-1500

Kossakowski, Paweł (2012) Strategic noise map (Strategiczne mapy hałasu). Structure & Environment, 4 (3). pp. 35-43. ISSN 2081-1500

M

Melcer, Jozef (2009) Dynamic deflections of bridges due to moving load. Structure & Environment, 1 (1). pp. 17-21. ISSN 2081-1500

O

Orman, Łukasz J. (2011) Measurement of boiling heat transfer on a single fin (Badania wymiany ciepła przy wrzeniu na pojedynczym żebrze). Structure & Environment, 3 (1). pp. 47-51. ISSN 2081-1500

P

Pastuszko, Robert (2012) Wymiana ciepła przy wrzeniu w tunelach podpowierzchniowych (Boiling heat transfer in subsurface tunnels). Monografie, Studia, Rozprawy (M33). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

Pavlenko, Anatoliy and Koshlak, Hanna (2017) Calculation of heat transfer in fluid around gas-vapour bubbles. Structure & Environment, 9 (1). pp. 59-62. ISSN 2081-1500

Pavlenko, Anatoliy and Koshlak, Hanna and Piotrowski, Jerzy Z. (2016) Determination of heat transfer coefficient in the phase-change heat storage device. Structure & Environment, 8 (4). pp. 278-281. ISSN 2081-1500

Pawlak, Urszula (2017) Energy criterion in assessing the correctness of the stiffness matrix for non-standard finite elements (Energetyczne kryterium oceny poprawności macierzy sztywności niestandardowych elementów skończonych). Structure & Environment, 9 (1). pp. 42-55. ISSN 2081-1500

Piasecka, Magdalena (2014) Wrzenie w przepływie na rozwiniętych powierzchniach minikanałów (Flow boiling on enhanced surfaces of minichannels. Monografie, Studia, Rozprawy (M61). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

Piotrowski, Rafał and Szychowski, Andrzej (2018) Impact of support closed section ribs on the critical moment for lateral torsional buckling of steel beams (Wpływ żeber podporowych o przekroju zamkniętym na moment krytyczny zwichrzenia belek stalowych). Structure & Environment, 10 (1). pp. 5-18. ISSN 2081-1500

R

Radek, Norbert red. (2012) Selected problems of mechanical engineering and maintenance. Monografie, Studia, Rozprawy (M29). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

Radziszewski, Leszek (2015) Analiza współoddziaływania fali mechanicznej silnej nieciągłości z czujnikiem piezoelektrycznym (The analysis of interaction of a strong discontinuity wave with piezoelectric sensor). Monografie, Studia, Rozprawy (M65). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 9788363792220

Radziszewski, Leszek (2007) Balistyka końcowa pocisków amunicji małokalibrowej przy strzelaniu do wybranych celów. Nauki Techniczne / Politechnika Świętokrzyska. Budowa i Eksploatacja Maszyn . Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-88906-76-3

Radziszewski, Leszek (2015) Kaski rowerowe : konstrukcja, technologie, użytkowanie. Nauki Techniczne / Politechnika Świętokrzyska. Budowa i Eksploatacja Maszyn . Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-63792-38-1

S

Sidorov, Vladimir N. (2012) Structure numerical model updating on the results of experimental dynamic tests. Structure & Environment, 4 (3). pp. 5-7. ISSN 2081-1500

Spadło, Sławomir and Młynarczyk, Piotr (2012) Investigation of the surface quality alloying with the electrodes of chromium-nickel steel (Badania stanu warstwy wierzchniej stopowanej elektrodami ze stali chromowo-niklowych). Structure & Environment, 4 (2). pp. 52-59. ISSN 2081-1500

Szczecina, Michał and Tworzewski, Paweł and Uzarska, Izabela (2018) Numerical modeling of reinforced concrete beams, including the real position of reinforcing bars (Modelowanie numeryczne belek żelbetowych z uwzględnieniem rzeczywistego rozmieszczenia zbrojenia). Structure & Environment, 10 (1). pp. 28-38. ISSN 2081-1500

Ż

Żórawski, Wojciech (2013) Tribological properties of composite coatings sprayed with a high velocity stream. Monografie, Studia, Rozprawy (M45). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

This list was generated on Fri May 25 10:55:01 2018 CEST.