Pozycje na temat "T Technology > TJ Mechanical engineering and machinery"

Do góry
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Sortuj wg: Autor | Typ dokumentu
Idź do: A | B | C | D | J | K | M | O | P | R | S | Ł | Ż
Liczba pozycji: 55.

A

Adamczak, Stanisław red. and Radziszewski, Leszek red. (2011) Selected problems of modeling and control in mechanics. Monografie, Studia, Rozprawy (M19). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

Akimov, Pavel A. and Sidorov, Vladimir N. and Mozgaleva, Marina L. (2010) About correct method of analytical solution of multipoint boundary problems of structural mechanics for systems of ordinary differential equations with piecewise constant coefficients. Structure & Environment, 2 (3). pp. 21-24. ISSN 2081-1500

Antoszewski, Bogdan (2010) Warstwy powierzchniowe z teksturą : kształtowanie wybranymi technologiami wiązkowymi oraz właściwości tribologiczne (Textured surfaces – modeling with selected beam technologies and tribological properties). Monografie, Studia, Rozprawy (M15). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

Antoszewski, Bogdan (red.) (2011) Inżynieria powierzchni : wybrane zagadnienia. Monografie, Studia, Rozprawy (M17). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

Antoszewski, Bogdan (red.) (2017) XX lat Centrum Laserowych Technologii Metali - jednostki wspólnej Politechniki Świętokrzyskiej i Polskiej Akademii Nauk. Monografie, Studia, Rozprawy (M94). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-17-1

B

Bochnia, Jerzy (2018) Wybrane właściwości fizyczne materiałów kształtowanych technologiami przyrostowymi (Selected physical properties of materials obtained with additive technologies). Monografie, Studia, Rozprawy (M105). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-36-2

Bojczuk, Dariusz (2020) Pochodna topologiczna i skończone modyfikacje topologii w optymalnym projektowaniu konstrukcji tarczowych i płytowych (Topological derivative and finite topology modifications in optimal design of plates in plane state of stress and bending plates). Monografie, Studia, Rozprawy (M132). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-90-4

Borowiecka-Jamrozek, Joanna and Lachowski, Jan (2020) Spieki na bazie żelaza stosowane na osnowę w narzędziowych kompozytach metaliczno-diamentowych (Sintered iron-based materials used for the matrix in diamond-impregnated tool composites). Monografie, Studia, Rozprawy (M133). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-93-5

Bąkowski, Andrzej and Radziszewski, Leszek (2015) Analiza wybranych deskryptorów sygnałów z silnika spalinowego z wykorzystaniem programu R (Analysis of selected combustion engine descriptors using the R programme). Monografie, Studia, Rozprawy (M67). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 9788363792343

C

Chatys, Rafał (2013) Analiza statystyczna parametrów wytrzymałościowych w procesie zniszczenia kompozytów włóknistych z wykorzystaniem procesu Markowa (A statistical analysis of strength parameters of fibrous composites at failure using the Markov process). Monografie, Studia, Rozprawy (M52). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

Chylińska, Diana (2015) The influence of particular parameters on the temperature distribution in the impletion of regenerative heat exchanger (Wpływ wybranych parametrów na rozkład temperatury dla okresu nagrzewania wypełnienia regeneracyjnego wymiennika ciepła). Structure & Environment, 7 (1). pp. 29-33. ISSN 2081-1500

D

Dindorf, Ryszard and Takosoglu, Jakub and Woś, Piotr (2017) Development of pneumatic control systems (Rozwój pneumatycznych systemów sterowania). Monografie, Studia, Rozprawy (M89). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-63792-91-6

Dudzik, Agnieszka and Radoń, Urszula (2015) Reliability analysis of the supporting structure subjected to the action forced vibrations (Analiza niezawodności konstrukcji wsporczej poddanej działaniu drgań wymuszonych). Structure & Environment, 7 (3). pp. 118-122. ISSN 2081-1500

Dzioba, Ihor (2012) Modelowanie i analiza procesu pękania w stalach ferrytycznych (Modelling and analysis of fracture process in ferritic steels). Monografie, Studia, Rozprawy (M25). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

Dziopa, Zbigniew (2007) Mechanika lotu. Materiały Pomocnicze i Informacyjne (MPI160). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

J

Jobb, Marián and Nemec, Patrik and Kosa, Ľuboš and Malcho, Milan (2014) Measuring thermal performance of gravitational heat pipes depending on the amount of working fluid. Structure & Environment, 6 (1). pp. 43-45. ISSN 2081-1500

K

Klimov, Roman and Pavlenko, Anatoliy (2017) Dispersed phase breakup at emulsion boiling. Structure & Environment, 9 (1). pp. 63-69. ISSN 2081-1500

Konieczny, Marek (2013) Kształtowanie właściwości mechanicznych kompozytów warstwowych o osnowie metalowej z udziałem faz międzymetalicznych (Designing the mechanical properties of laminated metal-intermetallics composites). Monografie, Studia, Rozprawy (M41). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

Koruba, Zbigniew (red.) and Krzysztofik, Izabela (red.) and Chatys, Rafał (red.) and Pawlikowski, Rafał (red.) and Stefański, Konrad (red.) (2021) Selected issues of modern aviation technologies. Monografie, Studia, Rozprawy (M140). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-66678-03-3

Kosa, Ľuboš and Jobb, Marián and Nemec, Patrik and Malcho, Milan (2014) Influence of working position for thermal performance of the capillary heat pipe. Structure & Environment, 6 (1). pp. 46-48. ISSN 2081-1500

Koshlak, Hanna V. and Pavlenko, Anatoliy and Piotrowski, Jerzy Z. (2016) The energy parameters of formation of the porous structure. Structure & Environment, 8 (3). pp. 206-210. ISSN 2081-1500

Kossakowski, Paweł (2009) Application of the acoustic emission method in order to determine the crack initiation moment in timber (Zastosowanie emisji akustycznej do wyznaczania inicjacji pękania drewna). Structure & Environment, 1 (1). pp. 11-16. ISSN 2081-1500

Kossakowski, Paweł (2012) Assessment of endurance reserves of steel crane beams being under long-term operation (Ocena rezerw wytrzymałości zmęczeniowej stalowych belek podsuwnicowych poddanych wieloletniej eksploatacji). Structure & Environment, 4 (4). pp. 11-20. ISSN 2081-1500

Kossakowski, Paweł (2008) Materiały pomocnicze do laboratorium wytrzymałości materiałów. Materiały Pomocnicze i Informacyjne (MPI161). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

Kossakowski, Paweł (2011) Protection against noise in the European Union - general requirements, applied noise indicators and assessment methods (Ochrona przed hałasem w Unii Europejskiej - wymagania ogólne, stosowane wskaźniki hałasu oraz metody ich oceny). Structure & Environment, 3 (4). pp. 38-45. ISSN 2081-1500

Kossakowski, Paweł (2012) Strategic noise map (Strategiczne mapy hałasu). Structure & Environment, 4 (3). pp. 35-43. ISSN 2081-1500

M

Maciąg, Artur (2018) Bezsiatkowa metoda funkcji Trefftza w rozwiązywaniu różnych zagadnień mechaniki opisywanych równaniami różniczkowymi cząstkowymi (Meshless Trefftz functions method in solving various problems of mechanics described by partial differential equations). Monografie, Studia, Rozprawy (M104). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-37-9

Melcer, Jozef (2009) Dynamic deflections of bridges due to moving load. Structure & Environment, 1 (1). pp. 17-21. ISSN 2081-1500

Mochocki, Wojciech and Obara, Paulina and Radoń, Urszula and Zabojszcza, Paweł (2017) Effects of single-layer truss dome geometry on critical load capacity (Wpływ zmian geometrii na nośność krytyczną jednowarstwowej kopuły kratowej). Structure & Environment, 9 (3). pp. 152-164. ISSN 2081-1500

O

Obara, Paulina and Nowak, Ewa and Nowak, Katarzyna (2014) Influence of elastic support on the eigenvalues of stepped columns (Wpływ sprężystości podparcia na wartości własne w słupach o skokowo zmiennej sztywności). Structure & Environment, 6 (3). pp. 12-18. ISSN 2081-1500

Orman, Łukasz J. (2011) Measurement of boiling heat transfer on a single fin (Badania wymiany ciepła przy wrzeniu na pojedynczym żebrze). Structure & Environment, 3 (1). pp. 47-51. ISSN 2081-1500

P

Pacanowski, Jarosław (2018) Projektowanie procesów ciągnienia wytłoczek kołowo-symetrycznych i konstrukcji tłoczników . T. 2, Konstrukcja i klasyfikacja tłoczników. Nauki Techniczne. Budowa i Eksploatacja Maszyn . Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-40-9

Pacanowski, Jarosław (2018) Projektowanie procesów ciągnienia wytłoczek kołowo-symetrycznych i konstrukcji tłoczników. T. 1, Metody i zasady ciągnienia wytłoczek kołowo-symetrycznych. Nauki Techniczne. Budowa i Eksploatacja Maszyn . Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-39-3

Pastuszko, Robert (2012) Wymiana ciepła przy wrzeniu w tunelach podpowierzchniowych (Boiling heat transfer in subsurface tunnels). Monografie, Studia, Rozprawy (M33). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

Pavlenko, Anatoliy (2015) The temperature distribution of the materials in the convective heat transfer. Structure & Environment, 7 (4). pp. 185-188. ISSN 2081-1500

Pavlenko, Anatoliy and Koshlak, Hanna (2017) Calculation of heat transfer in fluid around gas-vapour bubbles. Structure & Environment, 9 (1). pp. 59-62. ISSN 2081-1500

Pavlenko, Anatoliy and Koshlak, Hanna and Piotrowski, Jerzy Z. (2016) Determination of heat transfer coefficient in the phase-change heat storage device. Structure & Environment, 8 (4). pp. 278-281. ISSN 2081-1500

Pawlak, Urszula (2017) Energy criterion in assessing the correctness of the stiffness matrix for non-standard finite elements (Energetyczne kryterium oceny poprawności macierzy sztywności niestandardowych elementów skończonych). Structure & Environment, 9 (1). pp. 42-55. ISSN 2081-1500

Piasecka, Magdalena (2014) Wrzenie w przepływie na rozwiniętych powierzchniach minikanałów (Flow boiling on enhanced surfaces of minichannels. Monografie, Studia, Rozprawy (M61). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

Piasecka, Magdalena (2019) Wymiana ciepła podczas wrzenia w przepływie w miniprzestrzeniach o zróżnicowanej geometrii (Flow boiling heat transfer in minispaces with varied geometry). Monografie, Studia, Rozprawy (M119). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-61-4

Piotrowski, Rafał and Szychowski, Andrzej (2018) Impact of support closed section ribs on the critical moment for lateral torsional buckling of steel beams (Wpływ żeber podporowych o przekroju zamkniętym na moment krytyczny zwichrzenia belek stalowych). Structure & Environment, 10 (1). pp. 5-18. ISSN 2081-1500

R

Radek, Norbert (red.) and Sládek, Augustín (red.) and Hlavatý, Ivo (red.) (2018) Wybrane zagadnienia w inżynierii mechanicznej (Selected issues in mechanical engineering). Monografie, Studia, Rozprawy (M102). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-32-4

Radek, Norbert (red.) and Sęk, Piotr (red.) (2020) Wybrana problematyka w technologiach inżynierii mechanicznej ( Selected problems in mechanical engineering technologies). Monografie, Studia, Rozprawy (M135). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-96-6

Radek, Norbert red. (2012) Selected problems of mechanical engineering and maintenance. Monografie, Studia, Rozprawy (M29). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

Radziszewski, Leszek (2015) Analiza współoddziaływania fali mechanicznej silnej nieciągłości z czujnikiem piezoelektrycznym (The analysis of interaction of a strong discontinuity wave with piezoelectric sensor). Monografie, Studia, Rozprawy (M65). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 9788363792220

Radziszewski, Leszek (2007) Balistyka końcowa pocisków amunicji małokalibrowej przy strzelaniu do wybranych celów. Nauki Techniczne. Budowa i Eksploatacja Maszyn . Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-88906-76-3

Radziszewski, Leszek (2015) Kaski rowerowe : konstrukcja, technologie, użytkowanie. Nauki Techniczne. Budowa i Eksploatacja Maszyn . Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-63792-38-1

S

Sidorov, Vladimir N. (2012) Structure numerical model updating on the results of experimental dynamic tests. Structure & Environment, 4 (3). pp. 5-7. ISSN 2081-1500

Spadło, Sławomir and Młynarczyk, Piotr (2012) Investigation of the surface quality alloying with the electrodes of chromium-nickel steel (Badania stanu warstwy wierzchniej stopowanej elektrodami ze stali chromowo-niklowych). Structure & Environment, 4 (2). pp. 52-59. ISSN 2081-1500

Spychał, Edyta and Vyšvařil, Martin (2023) Rheological properties of cement pastes modified with pumice, trass and chalcedonite powder (Właściwości reologiczne zaczynów cementowych modyfikowanych pumeksem, trasem i mączką chalcedonitową). Structure & Environment, 15 (4). pp. 217-226. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

Strzelczyk, Franciszek (2017) Energetyka geotermalna i pompy ciepła. Skrypty (471). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-18-8

Szczecina, Michał and Tworzewski, Paweł and Uzarska, Izabela (2018) Numerical modeling of reinforced concrete beams, including the real position of reinforcing bars (Modelowanie numeryczne belek żelbetowych z uwzględnieniem rzeczywistego rozmieszczenia zbrojenia). Structure & Environment, 10 (1). pp. 28-38. ISSN 2081-1500

Ł

Łagowski, Piotr and Chomik, Zdzisław (2019) Materiały eksploatacyjne w rolnictwie (Engine consumables and fuel products in agriculture). Monografie, Studia, Rozprawy (M123). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-73-7

Łaski, Paweł (2019) Analiza kinematyczna robotów równoległych (Kinematic analysis of parallel robots). Monografie, Studia, Rozprawy (M121). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-65-2

Ż

Żórawski, Wojciech (2013) Tribological properties of composite coatings sprayed with a high velocity stream. Monografie, Studia, Rozprawy (M45). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

This list was generated on Tue Apr 23 22:02:37 2024 CEST.