Impact of support closed section ribs on the critical moment for lateral torsional buckling of steel beams (Wpływ żeber podporowych o przekroju zamkniętym na moment krytyczny zwichrzenia belek stalowych)

Piotrowski, Rafał and Szychowski, Andrzej (2018) Impact of support closed section ribs on the critical moment for lateral torsional buckling of steel beams (Wpływ żeber podporowych o przekroju zamkniętym na moment krytyczny zwichrzenia belek stalowych). Structure & Environment, 10 (1). pp. 5-18. ISSN 2081-1500

[img]
Preview
Tekst
Piotrowski_Impact_SaE_1_2018.pdf

Download (1MB) | Preview

Streszczenie

The study presents the results of theoretical investigations into the effect produced by support closed section ribs on the critical moment for lateral torsional buckling (Mcr) of bisymmetric I-beams. Elastic restraint against warping, at the site of support, was provided by closed section ribs made from selected rolled profiles (longitudinally cut circular tubes, angles, and channels). Detailed calculations were made for beams under uniform load applied to the top flange of the section. The results obtained in the investigations were compared with the values obtained for beams with end plate. The analysis was conducted of the impact of ribs on the increase in the critical resistance of beams. Analytically estimated critical moments for lateral torsional buckling were verified using FEM tools (LTBeamN, Abaqus). (W pracy przedstawiono wyniki badań teoretycznych wpływu podporowych żeber zamkniętych na moment krytyczny zwichrzenia (Mcr) belek o bisymetrycznym przekroju dwuteowym. Sprężyste zamocowanie przeciw spaczeniu w miejscu podparcia stanowiły żebra o przekroju zamkniętym, które wykonano z wybranych profili walcowanych (podłużnie rozcięte rury, kątowniki, ceowniki). Obliczenia szczegółowe wykonano dla belek obciążonych równomiernie obciążeniem przyłożonym do półki górnej przekroju. Uzyskane wyniki porównano z wartościami otrzymanymi dla belek z żebrowaniem w postaci blachy czołowej. Przeprowadzono analizę wpływu żeber na zwiększenie nośności krytycznej belek. Oszacowane analitycznie momenty krytyczne zwichrzenia zweryfikowano za pomocą MES (LTBeamN, Abaqus).)

Typ dokumentu: Artykuł
Słowa kluczowe: critical moment for lateral torsional buckling, closed section ribs, elastic restraint against warping, moment krytyczny zwichrzenia, żebra o przekroju zamkniętym, sprężyste zamocowanie przeciw spaczeniu
Tematyka: T Technology > TA Engineering (General). Civil engineering (General)
T Technology > TJ Mechanical engineering and machinery
Dodano przez: Agnieszka T T
Date Deposited: 18 Apr 2018 06:15
Last Modified: 18 Apr 2018 06:15
URI: http://bc.tu.kielce.pl/id/eprint/186

Biblioteka Cyfrowa

Podgląd Podgląd