Pozycje na temat "Q Science > QA Mathematics"

Do góry
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Sortuj wg: Autor | Typ dokumentu
Idź do: A | F | G | K | P | S | V | Z
Liczba pozycji: 20.

A

Akimov, Pavel A. and Sidorov, Vladimir N. and Mozgaleva, Marina L. (2010) About correct method of analytical solution of multipoint boundary problems of structural mechanics for systems of ordinary differential equations with piecewise constant coefficients. Structure & Environment, 2 (3). pp. 21-24. ISSN 2081-1500

F

Farhaj, Hasan and Nazmul, Alam and Al, Amin and Mahadi, Hasan (2022) Behavior of mat foundation for a ten-story building: fixed base vs three-dimensional soil model (Zachowanie się podłoża z matą dla budynku dziesięciopiętrowego: stała baza a trójwymiarowy model gruntu). Structure & Environment, 14 (4). pp. 153-160. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

Filatova, Darya and El Nouty, Charles (2018) Statystyka dla inżynierów. Cz. 1, Rachunek prawdopodobieństwa. Nauki Podstawowe . Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-42-3

G

Grysa, Krzysztof (2010) Funkcje Trefftza i ich zastosowania w rozwiązywaniu zagadnień odwrotnych. Monografie, Studia, Rozprawy (M13). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

K

Kozlowski, Tomasz and Walaszczyk, Łukasz (2017) The use of the fractal geometry to describe the pore space in wet source clays (Zastosowanie geometrii fraktalnej do opisu przestrzeni porowej w wilgotnych iłach). Structure & Environment, 9 (3). pp. 208-214. ISSN 2081-1500

P

Pavlenko, Anatoliy and Koshlak, Hanna (2017) Calculation of heat transfer in fluid around gas-vapour bubbles. Structure & Environment, 9 (1). pp. 59-62. ISSN 2081-1500

Pawlak, Marcin (2012) Modeling of boost DC/DC pulse converter with regard of conduction power losses for continuous current mode (Modelowanie przetwornicy DC/DC podwyższającej napięcie z uwzględnieniem strat mocy przewodzenia przy ciągłym prądzie łącznika diodowego). Structure & Environment, 4 (2). pp. 27-35. ISSN 2081-1500

Pawlak, Urszula (2017) Energy criterion in assessing the correctness of the stiffness matrix for non-standard finite elements (Energetyczne kryterium oceny poprawności macierzy sztywności niestandardowych elementów skończonych). Structure & Environment, 9 (1). pp. 42-55. ISSN 2081-1500

Piotrowski, Jerzy Z. and Olenets, Marianna and Starzomska, Mariola and Zaborek, Radosław (2012) Method of calculation of air temperature in the open air layer (Metoda obliczania temperatury powietrza w otwartej warstwie powietrznej). Structure & Environment, 4 (4). pp. 43-48. ISSN 2081-1500

Potrzeszcz-Sut, Beata (2014) Hybrid MES/SSN analysis of the elastic-plastic truss under cyclic loading (Analiza hybrydowa MES/SSN sprężysto-plastycznej konstrukcji kratowej poddanej obciążeniu cyklicznemu). Structure & Environment, 6 (4). pp. 12-16. ISSN 2081-1500

Płoski, Arkadiusz and Sękalski, Maciej (2020) Wykłady z matematyki. Skrypty (474). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-91-1

S

Sadko, Karolina and Piotrowski, Jerzy Z. (2022) Numerical investigations of the thermal properties of window systems: a review (Przegląd numerycznych metod określania właściwości cieplnych okien). Structure & Environment, 14 (4). pp. 126-141. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

Sidorov, Vladimir and Nowak, Katarzyna and Szczecina, Michał (2020) Metoda elementów skończonych w mechanice konstrukcji : przykłady zastosowań w programie SIMULIA Abaqus. Cz. 1, Konstrukcje prętowe. Skrypty (473). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-87-4

Sidorov, Vladimir N. (2012) Structure numerical model updating on the results of experimental dynamic tests. Structure & Environment, 4 (3). pp. 5-7. ISSN 2081-1500

Starzomska, Mariola (2012) A set of wheel water turbine with the current steering - a mathematical torqu model (Zestaw turbiny wodnej z kierownicą nurtu - model matematyczny momentu napędowego). Structure & Environment, 4 (2). pp. 36-40. ISSN 2081-1500

Suckert, Katarzyna and Pawlak, Urszula (2012) Validation of the adequacy of FEM representation of rectangular membrane element with an additional rotational degree of freedom (Weryfikacja poprawności sformułowania MES prostokątnego elementu tarczowego z dodatkowym rotacyjnym stopniem swobody). Structure & Environment, 4 (4). pp. 35-40. ISSN 2081-1500

Szcześniak, Adam (2019) Analiza przetwarzania sygnałów logarytmicznego przetwornika analogowo-cyfrowego z sukcesywną aproksymacją (Analysis of logarithmic analog–digital converter signal processing with successive approximation). Monografie, Studia, Rozprawy (M110). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-48-5

Słoń, Anna and Pawlak, Urszula (2015) The comparative analysis of computational methods FE and FD on the example of the membrane surface structure (Analiza porównawcza metod obliczeniowych ES i RS w zastosowaniu do konstrukcji powierzchniowej typu tarcza). Structure & Environment, 7 (4). pp. 178-182. ISSN 2081-1500

V

Víteček, Antonín and Cedro, Leszek and Farana, Radim and Vítečková, Miluše (2018) The fundamentals of mathematical modelling. Monografie, Studia, Rozprawy (M103). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-35-5

Z

Zolotov, Alexander B. and Sidorov, Vladimir N. and Akimov, Pavel A. and Mozgaleva, Marina L. (2010) Stifness operator for boundary problems of structural analysis and several new variational formulations. Structure & Environment, 2 (2). pp. 9-13. ISSN 2081-1500

This list was generated on Sat Apr 13 17:38:08 2024 CEST.