Analiza przetwarzania sygnałów logarytmicznego przetwornika analogowo-cyfrowego z sukcesywną aproksymacją (Analysis of logarithmic analog–digital converter signal processing with successive approximation)

Szcześniak, Adam (2019)
Analiza przetwarzania sygnałów logarytmicznego przetwornika analogowo-cyfrowego z sukcesywną aproksymacją (Analysis of logarithmic analog–digital converter signal processing with successive approximation).
Monografie, Studia, Rozprawy (M110).
Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.
ISBN 978-83-65719-48-5
stron: 127

[img]
Preview
Tekst
Szczesniak_Analiza_M110.pdf

Download (1MB) | Preview

Streszczenie

Podczas projektowania układów przetwarzania sygnałów ma miejsce wiele zadań, wśród których jednym z najbardziej znaczących jest analiza schematu ideowego układu. Monografia poświęcona jest opracowaniu metody analizy logarytmicznych przetworników analogowo-cyfrowych (LPAC) z sukcesywną aproksymacją. W publikacji usystematyzowano wiedzę o metodach analizy układów przetwarzania sygnałów, które umożliwiają projektowanie i badanie różnych układów. Przedstawiono ocenę dotychczasowego stanu wiedzy oraz ogólne zasady działania logarytmicznych przetworników analogowo-cyfrowych z sukcesywną aproksymacją, a następnie analizę podstawowych układów przełączających. Szczególną uwagę zwrócono na analizę matematyczną LPAC z sukcesywną aproksymacją, skupiając się na określeniu źródeł błędów, ich wpływu na proces przetwarzania oraz metod kompensacji. Modelowanie matematyczne posłużyło do opracowania i realizacji układu przetwornika. Przedstawiono weryfikację zaprojektowanego LPAC przez jego symulację błędów i charakterystyk logarytmicznych, wykorzystując program komputerowego wspomagania projektowania Proteus II. Opracowanie schematów strukturalnych, funkcjonalnych i ideowych LPAC umożliwiło przedstawienie praktycznego modelu przetwornika (prototypu) wraz z wynikami badań. W monografii zamieszczono również dodatki w postaci kodów źródłowych napisanych w języku C++ dla mikrokontrolerów zastosowanych w prototypie przetwornika LPAC. (While designing signal processing systems one of the most important tasks is the analysis of its schematic diagram. The monograph is devoted to the development of the method for the analysis of logarithmic analog to digital converters (LADC) with successive approximation. The monograph systematizes knowledge about the methods used to analyse signal processing that enable design and testing of different systems. The current state of knowledge and general operational principles of analog to digital converter signal processing with successive approximation as well as the analysis of the basic switching systems are presented. The author pays particular attention to the mathematical analysis of (LADC) with successive approximation focusing on identifying the source of errors and their effect on signal processing and compensation methods. Mathematical modelling is used to design and construct the converter. The designed LADC was verified by simulating its errors and logarithmic characteristics with Protheus II Computer Aided Design. Development of LADC structural, functional and schematic diagrams enabled the author to obtain a practical model (prototype) of the transducer along with test results. In addition, the monograph contains C++ source code for microcontrollers used in LADC prototype.)

Typ dokumentu: Książka
Tematyka: Q Science > QA Mathematics
Q Science > QA Mathematics > QA75 Electronic computers. Computer science
Dodano przez: Agnieszka T T
Date Deposited: 20 Apr 2020 14:54
Last Modified: 20 Apr 2020 14:54
URI: http://bc.tu.kielce.pl/id/eprint/356

Biblioteka Cyfrowa

Podgląd Podgląd