Improving of boiler efficiency by controlling the harmful substances concentration in the combustion products (Poprawa sprawności kotła poprzez sterowanie stężeniem szkodliwych substancji w produktach spalania)

Szkarowski, Aleksander and Janta-Lipińska, Sylwia (2018) Improving of boiler efficiency by controlling the harmful substances concentration in the combustion products (Poprawa sprawności kotła poprzez sterowanie stężeniem szkodliwych substancji w produktach spalania). Structure & Environment, 10 (4). pp. 367-375. ISSN 2081-1500

[img]
Preview
Tekst
Szkarowski_Improving_SaE_4_2018.pdf

Download (434kB) | Preview

Streszczenie

Chemical carbon level control is considered to be one of the simplest, cheapest and the most effective methods of optimizing fuel combustion. Standardized balance boiler’s tests show that maximum efficiency can be mentioned with highly noticeable chemical underburn responding to concentration of carbon monoxide 0.02-0.03% vol. (200-300 ppm). In addition, nitrogen oxide, which originates in maximum temperature (with lack of underburn), is 35 times more toxic than carbon monoxide. It can be supposed that defining the permissible level of chemical underburn is a typical optimizing issue due to minimize the destination function. To simplify and unify the issue, ecological and economical fuel combustion criteria were proposed as well as general energy-ecology criterion, which is simultaneously the searched destination function. Results of such research on boilers have shown that optimum combustion operation takes place within carbon monoxide concentration of 234-379 mg/m3, oxygen 4.11-4.24% vol. and air pressure 80-81 daPa. (Sterowanie poziomem niedopału chemicznego uważa się za jedną z najprostszych, najtańszych i wysokoefektywnych metod optymalizacji spalania paliwa. Standardowe bilansowe próby kotła pokazują, że maksymalną jego sprawność notuje się przy wielce zauważalnym niedopale chemicznym odpowiadającym stężeniu CO na poziomie 0,02-0,03% obj. (200-300 ppm). Ponadto tlenki azotu, które powstają w maksymalnej temperaturze, czyli przy braku niedopału, są substancjami około 35 razy bardziej toksycznymi niż tlenek węgla. Z tego wynika, że wyznaczenie dopuszczalnego poziomu niedopału chemicznego stanowi typowe zagadnienie optymalizacyjne, mające na celu zminimalizowanie pewnej funkcji docelowej. Dla ujednolicenia tego problemu zostało zaproponowane ekologiczne i ekonomiczne kryterium spalania paliwa, jak również uogólnione kryterium energetyczno-ekologiczne będące poszukiwaną funkcją docelową. Jak pokazały wyniki takich badań na kotłach, optymalny tryb spalania znajduje się w zakresie stężenia tlenku węgla w granicach 234-379 mg/m3, tlenu 4,11–4,24% obj. i ciśnienia powietrza 80–81 daPa.)

Typ dokumentu: Artykuł
Słowa kluczowe: optymalizacja, kryterium energo-ekologiczne, tlenki azotu, kocioł, paliwo gazowe, optimisation, energy-ecology criterion, carbon monoxide, boiler, flue gases
Tematyka: T Technology > TD Environmental technology. Sanitary engineering
T Technology > TP Chemical technology
Dodano przez: Agnieszka T T
Date Deposited: 02 Apr 2019 11:18
Last Modified: 02 Apr 2019 11:18
URI: http://bc.tu.kielce.pl/id/eprint/244

Biblioteka Cyfrowa

Podgląd Podgląd