Analysis of respiratory quotient RQ in process of biomass decomposition in the lab technics (Analiza współczynnika oddechowego RQ w procesie rozkładu biomasy techniką laboratoryjną)

Dębicka, Marlena and Żygadło, Maria (2018) Analysis of respiratory quotient RQ in process of biomass decomposition in the lab technics (Analiza współczynnika oddechowego RQ w procesie rozkładu biomasy techniką laboratoryjną). Structure & Environment, 10 (4). pp. 376-385. ISSN 2081-1500

[img]
Preview
Tekst
Debicka_Analysis_SaE_4_2018.pdf

Download (403kB) | Preview

Streszczenie

Biomass biodegradation under aerobic condition was investigated. The source of the biomass was potato samples. The oxygen consumption and carbon dioxide rates were monitored over 24 hours, using a 2.5 L Oxymax ER-10 respirometric chamber. The chamber with a representative sample of biomass was continuously aerated and the changes in the gas concentrations were recorded (oxygen and carbon dioxide). The oxygen uptake is directly linked to the biological activity of the microorganisms and the organic matter biodegradation. Microorganisms consume oxygen in order to decay the easy-biodegradable substrate. The biomass degradation progress under the bio-chemical process under oxidization conditions was described mathematically by linear regression. The fitting of calculated curves were checked by determination coefficient R2. (Przedmiotem badań była respirometryczna metoda charakteryzowania biodegradacji biomasy w warunkach tlenowych. Źródłem biomasy były próby ziemniaków. Zapotrzebowanie na tlen i produkcję dwutlenku węgla monitorowano przez 24 godziny w komorze respirometrycznej o pojemności 2,5 dm3aparatu Oxymax ER-10. Komorę testową z reprezentatywną próbką biomasy napowietrzano w sposób ciągły i rejestrowano zmiany stężenia gazów (tlen i dwutlenek węgla). Pobór tlenu jest bezpośrednio związany z biologiczną aktywnością mikroorganizmów i biodegradacją materii organicznej. Mikroorganizmy zużywają tlen w celu rozkładu łatwo biodegradowalnego substratu. Postęp degradacji biomasy w procesie biochemicznym w warunkach tlenowych opisano matematycznie metodą regresji liniowej. Dopasowanie obliczonych krzywych sprawdzono za pomocą współczynnika determinacji R2.)

Typ dokumentu: Artykuł
Słowa kluczowe: współczynnik oddechowy, dynamika rozkładu biomasy, aktywność mikrobiologiczna, respiratory quotient, dynamics of biomass, decomposition, microbial activity
Tematyka: T Technology > TD Environmental technology. Sanitary engineering
T Technology > TP Chemical technology
Dodano przez: Agnieszka T T
Date Deposited: 02 Apr 2019 11:25
Last Modified: 02 Apr 2019 11:25
URI: http://bc.tu.kielce.pl/id/eprint/245

Biblioteka Cyfrowa

Podgląd Podgląd