The effectiveness of ISO 14001 and environmental management system - the case of Norwegian firms (Efektywność ISO 14001 i systemu zarządzania środowiskiem - przypadek firm norweskich)

Deyassa, Kassaye Gudeta (2019) The effectiveness of ISO 14001 and environmental management system - the case of Norwegian firms (Efektywność ISO 14001 i systemu zarządzania środowiskiem - przypadek firm norweskich). Structure & Environment, 11 (1). pp. 77-89. ISSN 2081-1500

[img]
Preview
Tekst
Deyassa_The-effeciveness_SaE_1_2019.pdf

Download (445kB) | Preview

Streszczenie

Organizations use standards to help them manage their activities to comply with regulations and help prevent, mitigate, and control adverse environmental impacts. ISO 14001 is an international standard for environmental management that provides a framework for addressing these responsibilities. The purpose of this study was to examine the relationship between the organization’s primary motivation for the adoption of ISO 14001 and the value creators perceived through the implementation of the Environmental Management and Business Management Standard. The study used the data from the International Organization for Standardization 2013 ISO 14001 Continuous Improvement Survey and the survey results of the participants. It used an existing theoretical model and attempts to improve understanding of how contextual factors influence the outcomes of the ISO 14001 system. The descriptive results are consistent with the statements in the literature that external pressure and stakeholder legitimacy are the main causes for the introduction of ISO 14001. (Organizacje wykorzystują normy w celu pomocy w zarządzaniu ich działaniami, tak aby stosować się do regulacji i pomóc zapobiegać, łagodzić skutki i kontrolować niekorzystne wpływy środowiska. 14001 jest normą międzynarodową nt. zarządzania środowiskiem, która zawiera narzędzia do wypełnienia tych celów. Zadaniem niniejszej pracy było zbadanie zależności między podstawową motywacją danej organizacji do przyjęcia ISO 14001 a postrzeganą wartością, związaną z wprowadzeniem Zarządzania Środowiskowego i Standardem Zarządzania Biznesowego. W pracy wykorzystane dane Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej: „2013 ISO 14001 Continuous Improvement Survey” i wyników badań uczestników. Wykorzystano istniejący, teoretyczny model i próby zrozumienia, jak czynniki kontekstowe wpływają na wyniki wg ISO 14001. Wyniki opisowe są zgodne z danymi literaturowymi, że głównie presja zewnętrzna i interesariusze wpływają na wprowadzenie ISO 14001.)

Typ dokumentu: Artykuł
Słowa kluczowe: zarządzanie środowiskiem, system zarządzania środowiskiem, zarządzanie organizacyjne, ISO 14001, environmental management, Environmental Management System, organizational management, ISO 14001
Tematyka: G Geography. Anthropology. Recreation > GE Environmental Sciences
T Technology > TD Environmental technology. Sanitary engineering
Dodano przez: Agnieszka T T
Date Deposited: 06 May 2019 11:22
Last Modified: 06 May 2019 11:22
URI: http://bc.tu.kielce.pl/id/eprint/252

Biblioteka Cyfrowa

Podgląd Podgląd