Influence of aging on the properties of F-T wax modified roadway bitumen (Wpływ starzenia na właściwości asfaltów drogowych modyfikowanych woskiem syntetycznym F-T)

Iwański, Marek and Cholewińska, Małgorzata and Goreczna, Aleksandra (2017) Influence of aging on the properties of F-T wax modified roadway bitumen (Wpływ starzenia na właściwości asfaltów drogowych modyfikowanych woskiem syntetycznym F-T). Structure & Environment, 9 (2). pp. 89-101. ISSN 2081-1500

[img]
Preview
Tekst
Iwanski_Influence_SaE_2_2017.pdf

Download (381kB) | Preview

Streszczenie

This study aimed at evaluating the impact of short-term and long-term aging on the properties of road bitumen modified with low-viscosity agents. Two types of road bitumen were used as reference binders: 35/50 and PMB 45/80-65. The modifier, Fischer-Tropsch synthetic wax, was added in 1.5%, 2.0%, 2.5% and 3% increments. The testing programme included the indication of the penetration at 25 ̊C, the Ring and Ball Softening Point and the Fraass Breaking Point. These properties were determined in three phases: prior to aging, after the bitumen had been aged in the short-term aging test, RTFOT, and after the bitumen had been aged in the long-term aging test, PAV. Modification of the bitumen made it stiffer thus increasing the resistance of the bituminous mixture to permanent deformation. The results show that both short-term and long-term aging contributed to increased hardness and brittleness of the binder. (Przedmiotem badań i analiz przedstawionych w publikacji jest ocena wpływu starzenia krótko- i długoterminowego na właściwości asfaltów drogowych modyfikowanych środkiem niskowiskozowym. Jako lepiszcza referencyjne wykorzystano dwa asfalty drogowe: 35/50 oraz PMB 45/80-65. Modyfikator w postaci wosku syntetycznego Fischera-Tropscha dodawano w ilości 1,5%, 2,0%, 2,5% oraz 3%. Zakres badań obejmował: penetrację w temperaturze 25 ̊C, temperaturę mięknienia według metody „pierścień i kula” oraz temperaturę łamliwości według Fraassa. Na podstawie powyższych parametrów obliczono wartość indeksu penetracji IP oraz temperaturowy zakres plastyczności TZP. Wszystkie właściwości określono w trzech etapach: przed starzeniem, po starzeniu krótkoterminowym według metody RTFOT oraz po starzeniu długoterminowym według metody PAV. Modyfikacja asfaltu woskiem syntetycznym spowodowała usztywnienie lepiszcza, tym samym zwiększając odporność mieszanki mineralno-asfaltowej na deformacje trwałe. Uzyskane wyniki badań pokazują, że zarówno starzenie krótko-, jak i długoterminowe spowodowało zwiększenie twardości i kruchości lepiszcza.)

Typ dokumentu: Artykuł
Słowa kluczowe: wosk syntetyczny, starzenie krótkoterminowe, starzenie długoterminowe, RTFOT, PAV, synthetic wax, short-term aging, long-term aging
Tematyka: T Technology > T Technology (General)
T Technology > TE Highway engineering. Roads and pavements
Dodano przez: Agnieszka T T
Date Deposited: 10 Jun 2019 09:50
Last Modified: 10 Jun 2019 09:57
URI: http://bc.tu.kielce.pl/id/eprint/254

Biblioteka Cyfrowa

Podgląd Podgląd