Pozycje na temat "T Technology > TE Highway engineering. Roads and pavements"

Do góry
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Sortuj wg: Autor | Typ dokumentu
Idź do: B | C | I | K | M | N | O | S
Liczba pozycji: 17.

B

Buczyński, Przemysław (2016) Fatigue life comparison of recycled cold mixes with different type of bitumen binder (Porównanie trwałości zmęczeniowej recyklowanej mieszanki na zimno z różnym rodzajem lepiszcza asfaltowego). Structure & Environment, 8 (4). pp. 217-223. ISSN 2081-1500

Buczyński, Przemysław (2010) The influence of the basic properties of mineral dust on the pavement properties in the recycling technology with foamed bitumen (Wpływ właściwości pyłów mineralnych na podbudowy z asfaltem spienionym). Structure & Environment, 2 (4). pp. 5-9. ISSN 2081-1500

C

Cholewińska, Małgorzata and Iwański, Marek (2011) Modification of petroleum road bitumen 50/70 with natural asphalt Gilsonite (Modyfikacja ponaftowego asfaltu drogowego 50/70 asfaltem naturalnym Gilsonit). Structure & Environment, 3 (2). pp. 5-10. ISSN 2081-1500

I

Iwański, Marek and Chomicz-Kowalska, Anna (2010) Resistance of the pavement to water and frost in the cold recycling technology (Odporność na oddziaływanie wody i mrozu podbudowy w technologii recyklingu na zimno). Structure & Environment, 2 (1). pp. 9-17. ISSN 2081-1500

Iwański, Marek and Mazurek, Grzegorz (2010) The impact of aging on water and frost resistance of asphalt concrete with low-temperature bitumen (Wpływ starzenia na wodo- i mrozoodporność betonu asfaltowego z asfaltem niskotemperaturowym). Structure & Environment, 2 (1). pp. 24-31. ISSN 2081-1500

K

Kossakowski, Paweł and Bakalarz, Michał (2017) Timber noise barriers (Drewniane ekrany akustyczne). Structure & Environment, 9 (1). pp. 34-41. ISSN 2081-1500

Kotwa, Anna (2011) Influence of sub-zero temperature and initial set time on the properties of hardened concrete (Wpływ temperatury ujemnej i czasu wstępnego dojrzewania na właściwości stwardniałego betonu). Structure & Environment, 3 (2). pp. 11-17. ISSN 2081-1500

M

Mazurek, Grzegorz (2016) Implementation of the generalized viscoelastic Huet-Sayegh and Burgers model to determine the stiffness modulus of asphalt concrete (Implementacja lepkosprężystego uogólnionego modelu Hueta-Sayegh oraz Burgersa do określenia modułu sztywności betonu asfaltowego). Structure & Environment, 8 (4). pp. 237-242. ISSN 2081-1500

Melcer, Jozef and Lajčakova, Gabriela (2012) Numerical simulation of moving truck effect on concrete pavements. Structure & Environment, 4 (1). pp. 5-9. ISSN 2081-1500

Mrugała, Justyna (2012) Impact of synthetic wax on foaming characteristics of asphalt 35/50 (Wpływ wosku syntetycznego na parametry spieniania asfaltu 35/50). Structure & Environment, 4 (2). pp. 5-10. ISSN 2081-1500

Mrugała, Justyna (2011) Soil stabilization with foamed bitumen (Stabilizacja gruntu asfaltem spienionym). Structure & Environment, 3 (2). pp. 40-44. ISSN 2081-1500

N

Nartowska, Edyta and Kozłowski, Tomasz and Kolankowska, Marta (2016) FID signal intensity in the NMR studies of cohesive soils at the positive temperature range (Intensywność sygnału (FID) w badaniach NMR gruntów spoistych w zakresie temperatur dodatnich). Structure & Environment, 8 (3). pp. 179-182. ISSN 2081-1500

Nemchinov, M. V. and Men'shov, A. S. (2010) Road subgrade embankment deformation (Deformacje skarp nasypów drogowych). Structure & Environment, 2 (1). pp. 32-37. ISSN 2081-1500

Nemchinov, Michail V. and Vasilyeva, Anna G. (2016) Way to reduce subgrade in highway construction. Structure & Environment, 8 (3). pp. 147-152. ISSN 2081-1500

Nowakowski, Karol (2012) The influence of the liquid low-viscosity additive (THPP) on the selected properties of the modified bitumen PMB 45/80-55 (Oznaczenie wpływu dodatku (THPP) na wybrane parametry asfaltu modyfikowanego PMB 45/80-55). Structure & Environment, 4 (3). pp. 8-14. ISSN 2081-1500

O

Osinovskaya, V. A. (2012) Vibrating destruction of flexible pavement and a ways of increase of their durability. Structure & Environment, 4 (4). pp. 5-10. ISSN 2081-1500

S

Stępień, Monika (2011) Traffic conditions assessment for crossing: Sandomierska - Źródłowa streets in Kielce (Ocena warunków ruchu na skrzyżowaniu ulic: Sandomierska - Źródłowa w Kielcach. Structure & Environment, 3 (3). pp. 5-9. ISSN 2081-1500

This list was generated on Fri May 25 10:51:39 2018 CEST.