Study of rubber granules impact on selected mechanical properties of cement mortars (Badanie wpływu granulatu gumowego na kształtowanie wybranych właściwości mechanicznych zapraw cementowych)

Skawińska, Anna and Foszcz, Tomasz (2019)
Study of rubber granules impact on selected mechanical properties of cement mortars (Badanie wpływu granulatu gumowego na kształtowanie wybranych właściwości mechanicznych zapraw cementowych).
Structure & Environment, 11 (4).
pp. 256-264.
ISSN 2081-1500

[img]
Preview
Tekst
Skawinska_Study_SaE_4_2019.pdf

Download (1MB) | Preview

Streszczenie

The ground rubber waste material from used vehicle tyres is used in road construction as well as in the cement industry. The use of granules in an amount of 5% causes a decrease in strength by about 25%. Replacement of 15% of cement by rubber waste is causing the reduction of strength by nearly 50%. The research of the microstructure of mortars with rubber granules indicates the proper hydration reaction. Observation under scanning electron microscope of mortar with ground rubber waste has shown presence of C-S-H phase and portlandite. The presence of additional, porous zones of contact between the granulate and cement paste was also found. (Rozdrobnione odpady gumowe z zużytych opon samochodowych znajdują zastosowanie w budownictwie drogowym, jak również przemyśle cementowym. Artykuł prezentuje wykorzystanie odpadów gumowych do modyfikacji zapraw cementowych. Zastosowanie granulatu w ilości 5% powoduje spadek wytrzymałości o około 20%. Zastąpienie cementu 15% odpadu gumowego przyczynia się do obniżenie wytrzymałości o blisko 50%. Badania mikrostruktury zapraw z granulatem gumowym wskazują na prawidłowy przebieg procesu hydratacji. Pod skaningowym mikroskopem elektronowym obserwuje się włóknistą fazę C-S-H oraz portlandyt. Stwierdzono również obecność dodatkowych, porowatych stref kontaktu granulatu z zaczynem.)

Typ dokumentu: Artykuł
Słowa kluczowe: rozdrobniony granulat gumowy, zaprawa, wytrzymałość, ground rubber waste, mortar, strength
Tematyka: T Technology > T Technology (General)
T Technology > TA Engineering (General). Civil engineering (General)
T Technology > TE Highway engineering. Roads and pavements
T Technology > TH Building construction
Dodano przez: Agnieszka T T
Date Deposited: 11 Mar 2020 11:47
Last Modified: 11 Mar 2020 11:47
URI: http://bc.tu.kielce.pl/id/eprint/313

Biblioteka Cyfrowa

Podgląd Podgląd