Pozycje na temat "T Technology > T Technology (General)"

Do góry
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Sortuj wg: Autor | Typ dokumentu
Idź do: A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | Č | Ď | Ł | Ś | Ż
Liczba pozycji: 152.

A

Abyzov, Vadym (2023) Al heritage of Ukraine and ways of their recreation lost monuments of the culture (Utracone zabytki dziedzictwa kulturowego Ukrainy i sposoby ich odtworzenia). Structure & Environment, 15 (1). pp. 17-24. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

Adamczewski, Grzegorz and Bednarek, Kamil and Świeca, Małgorzata and Zdybska, Amanda (2022) Maintenance problems of underground garages in residential and public utility buildings (Problemy eksploatacyjne garaży podziemnych w obiektach mieszkalnych i użyteczności publicznej). Structure & Environment, 14 (3). pp. 96-101. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

Aka, Mfoniso U. and Effiong, Christopher I. and Akbasi, Okechukwu E. and Akpan, Dianabasi N. (2022) Geotechnical investigation of borrow pit as a subgrade material for road construction at Victor Attah International Airport, Uyo, Nigeria (Badanie geotechniczne materiału z wykopu jako podłoża do budowy dróg na międzynarodowym lotnisku Victor Attah, Uyo, Nigeria). Structure & Environment, 14 (2). pp. 44-54. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

Akimov, Pavel A. and Sidorov, Vladimir N. and Mozgaleva, Marina L. (2010) About correct method of analytical solution of multipoint boundary problems of structural mechanics for systems of ordinary differential equations with piecewise constant coefficients. Structure & Environment, 2 (3). pp. 21-24. ISSN 2081-1500

Antolik, Aneta (2022) Influence of sodium and potassium formate on the ASR reactivity of granite aggregate (Wpływ mrówczanu sodu i potasu na podatność kruszywa granitowego na reakcję alkaliczną). Structure & Environment, 14 (3). pp. 69-75. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

Antoszewski, Bogdan (red.) (2011) Inżynieria powierzchni : wybrane zagadnienia. Monografie, Studia, Rozprawy (M17). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

B

Biernacki, Karol and Piotrowski, Jerzy Z. (2016) Processes modelling in two-nave building with natural air exchange (Modelowanie procesów w budynkach dwunawowych z naturalną wymianą powietrza). Structure & Environment, 8 (1). pp. 52-58. ISSN 2081-1500

Bolanowski, Kazimierz (2013) Właściwości wytrzymałościowe oraz zmiany morfologii mikrostruktury stali mikroskopowej w warunkach pełzania (The strength properties and changes in the morphology of the microstructure of microalloyed steel under creep conditions). Monografie, Studia, Rozprawy (M39). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

Brelak, Sylwia and Dachowski, Ryszard (2017) Modification of autoclaved aerated concrete with recycled materials (Modyfikacja autoklawizowanego betonu komórkowego materiałami recyklingowymi). Structure & Environment, 9 (4). pp. 264-270. ISSN 2081-1500

Brodňan, Miroslav and Koteš, Peter (2020) Assessment of the current state of the concrete structure of the tribune (Ocena bieżącego stanu konstrukcji betonowej trybuny). Structure & Environment, 12 (2). pp. 72-76. ISSN 2081-1500

Brzezińska, Karolina and Kowal, Zbigniew (2016) Impact of temperature on kinematically admissible failure mechanisms of energy-active segments of steel halls (Wpływ temperatury na kinematycznie dopuszczalne mechanizmy zniszczenia energoaktywnych segmentów hal). Structure & Environment, 8 (1). pp. 5-9. ISSN 2081-1500

Bysiec, Dominika (2011) The investigation of stability of double-layer octahedron-based geodesic domes (Badanie stateczności dwuwarstwowych kopuł geodezyjnych pochodzących z oktaedru). Structure & Environment, 3 (3). pp. 30-41. ISSN 2081-1500

Bąkowski, Andrzej and Radziszewski, Leszek and Świetlik, Paweł and Dekýš, Vladimir (2018) Comparative analysis of measurement data recorded by two traffic monitoring stations (Analiza porównawcza wyników pomiarów zarejestrowanych przez dwie stacje monitorujące ruch pojazdów drogowych). Structure & Environment, 10 (2). pp. 170-179. ISSN 2081-1500

C

Chinh, Luong Minh (2019) Analysis and assessment of existing structural health monitoring systems (SHMS) of cable-stayed bridge in Vietnam (Analiza i ocena istniejących systemów monitorowania stanu strukturalnego (SHMS) mostu wantowego w Wietnamie). Structure & Environment, 11 (3). pp. 190-200. ISSN 2081-1500

Chojnacki, Andrzej Łukasz and Chojnacka, Katarzyna Joanna (2018) Niezawodność elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych (Reliability of power distribution networks). Monografie, Studia, Rozprawy (M100). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-28-7

Chylińska, Diana (2015) The influence of particular parameters on the temperature distribution in the impletion of regenerative heat exchanger (Wpływ wybranych parametrów na rozkład temperatury dla okresu nagrzewania wypełnienia regeneracyjnego wymiennika ciepła). Structure & Environment, 7 (1). pp. 29-33. ISSN 2081-1500

D

Dachowski, Ryszard and Kapała, Sylwia and Kowal-Zawadzak, Agnieszka and Zawadzak, Marcin (2015) Application of bentonite suspension for diaphragm wall under ‘infill’ conditions (Zastosowanie zawiesiny bentonitowej przy realizacji ściany szczelinowej w warunkach „plombowych”). Structure & Environment, 7 (2). pp. 72-79. ISSN 2081-1500

Dziadoń, Andrzej (2012) Magnez i jego stopy (Magnesium and its alloys). Monografie, Studia, Rozprawy (M28). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

Dzioba, Ihor (2012) Modelowanie i analiza procesu pękania w stalach ferrytycznych (Modelling and analysis of fracture process in ferritic steels). Monografie, Studia, Rozprawy (M25). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

Dziopa, Zbigniew (2007) Mechanika lotu. Materiały Pomocnicze i Informacyjne (MPI160). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

F

Farhaj, Hasan and Nazmul, Alam and Al, Amin and Mahadi, Hasan (2022) Behavior of mat foundation for a ten-story building: fixed base vs three-dimensional soil model (Zachowanie się podłoża z matą dla budynku dziesięciopiętrowego: stała baza a trójwymiarowy model gruntu). Structure & Environment, 14 (4). pp. 153-160. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

G

Gil-Mastalerczyk, Joanna (2016) Group of sacral buildings Zgromadzenie Księży Zmartwychwstańców in Cracow, example of an innovative and the unique architectural creations in contemporary Polish art of sacred (Zespół Sakralny Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców w Krakowie – przykład nowatorskiej i unikatowej kreacji architektonicznej we współczesnej polskiej sztuce sakralnej). Structure & Environment, 8 (1). pp. 17-24. ISSN 2081-1500

Gil-Mastalerczyk, Joanna (2023) “An accessible city” - a look from the perspective of the ‘60+’ generation („Dostępne miasto” - próba spojrzenia z perspektywy pokolenia „60+”). Structure & Environment, 15 (1). pp. 25-37. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

Gil-Mastalerczyk, Joanna and Mochocka, Sylwia and Wijas, Małgorzata (2023) Traffic zones accessible for all users. Design solutions and material recommendations for outdoor traffic zone pavements (Przestrzeń komunikacji dostępna dla wszystkich. Rozwiązania projektowe i wytyczne materiałowe nawierzchni ciągów komunikacyjnych zewnętrznych). Structure & Environment, 15 (1). pp. 6-16. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

Giżejowski, Marian and Stachura, Zbigniew (2014) Partial factors for the member stability resistance of steel structures (Współczynniki częściowe w ocenie stateczności elementów konstrukcji stalowych). Structure & Environment, 6 (2). pp. 18-25. ISSN 2081-1500

Grdulska, Agnieszka and Kowalik, Robert (2020) Pharmaceuticals in water and wastewater - overview (Farmaceutyki w wodach i ściekach). Structure & Environment, 12 (2). pp. 79-84. ISSN 2081-1500

H

Horszczaruk, Elżbieta (2019) Properties of cement mortars modified with commercial nanosilica (Właściwości zapraw cementowych modyfikowanych nanokrzemionką komercyjną). Structure & Environment, 11 (4). pp. 247-255. ISSN 2081-1500

I

Iwański, Marek and Cholewińska, Małgorzata and Goreczna, Aleksandra (2017) Influence of aging on the properties of F-T wax modified roadway bitumen (Wpływ starzenia na właściwości asfaltów drogowych modyfikowanych woskiem syntetycznym F-T). Structure & Environment, 9 (2). pp. 89-101. ISSN 2081-1500

Iwański, Marek and Orzechowski, Ryszard (2014) The effect of rubber and synthetic wax on the selected properties of bitumen 50/70 (Wpływ gumy i syntetycznego wosku na wybrane właściwości asfaltu 50/70). Structure & Environment, 6 (2). pp. 5-10. ISSN 2081-1500

Iwański, Marek and Stępień, Monika (2014) The traffic noise in the vicinity of the traffic calming measures (Hałas drogowy w pobliżu środków uspokojenia ruchu). Structure & Environment, 6 (3). pp. 25-31. ISSN 2081-1500

Iwański, Mateusz M. and Chomicz-Kowalska, Anna (2013) Influence of synthetic fibres on the properties of asphalt concrete produced at reduced temperature (Wpływ włókien syntetycznych na właściwości betonu asfaltowego wytwarzanego w obniżonej temperaturze). Structure & Environment, 5 (3). pp. 21-29. ISSN 2081-1500

Iwański, Mateusz M. and Maciejewski, Krzysztof and Ramiączek, Piotr (2015) Influence of hydrated lime on the properties of filler-bitumen composite (Wpływ wapna hydratyzowanego na właściwości kompozytu mineralno-asfaltowego). Structure & Environment, 7 (2). pp. 55-60. ISSN 2081-1500

J

Jandačka, Jozef and Kapjor, Andrej and Malcho, Milan and Orman, Łukasz J. (2013) Selected scientific and engineering applications of infrared technology (Wybrane naukowe i inżynierskie zastosowania techniki termowizyjnej). Structure & Environment, 5 (2). pp. 31-39. ISSN 2081-1500

Jasińska, Iga (2013) The properties of silicate products modified by LDPE granules (Właściwości użytkowe wyrobów silikatowych modyfikowanych granulatem LDPE). Structure & Environment, 5 (3). pp. 11-14. ISSN 2081-1500

Jurek, Anna (2014) The influence of grout used in borehole vertical ground heat exchangers on heat flux from the ground (Wpływ stosowanych materiałów wypełniających do odwiertów pionowych wymienników gruntowych na strumień ciepła pobierany z gruntu). Structure & Environment, 6 (3). pp. 45-50. ISSN 2081-1500

Jurek, Anna (2013) The temperature distribution around the single vertical ground heat exchanger calculated by the usage of the method of elementary balances (Rozkład temperatury wokół pojedynczego pionowego wymiennika gruntowego obliczony metodą bilansów elementarnych). Structure & Environment, 5 (1). pp. 46-50. ISSN 2081-1500

K

Kaczmarska, Bożena and Gierulski, Wacław (2014) Designing innovative products in terms of LCA (Projektowanie innowacyjnych wyrobów w aspekcie LCA). Structure & Environment, 6 (2). pp. 48-55. ISSN 2081-1500

Kaczmarska, Bożena (red.) (2020) Twórczość młodych wynalazców w rozwoju techniki. Monografie, Studia, Rozprawy (M137). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-98-0

Kaleta, Ilona and Liwocha, Anna and Tyburczyk, Anna (2015) The use of passive shield to reduce the gains of irradiation (Zastosowanie osłony pasywnej do redukcji zysków od napromieniowania). Structure & Environment, 7 (3). pp. 135-141. ISSN 2081-1500

Klimczyk, Przemysław and Krawczyk, Karol and Ptak, Justyna and Sawadro, Karolina and Siarek, Aleksandra and Stępień, Aleksandra and Szewczyk, Jacek and Walkiewicz, Katarzyna (2016) Determining the shape and volume of the post-mining basin in Kadzielnia area, Kielce (Wyznaczenie kształtu i objętości niecki poeksploatacyjnej na terenie Kadzielni w Kielcach). Structure & Environment, 8 (2). pp. 131-139. ISSN 2081-1500

Koper, Artur and Prałat, Karol and Ciemnicka, Justyna and Brych-Dobrowolska, Małgorzata and Buczkowska, Katarzyna (2022) Tests of selected properties of construction mortars modified with waste gypsum binder obtained in the flue gas desulphurization process (Badania wybranych właściwości zapraw budowlanych, w aspekcie ich trwałości, z odpadowym spoiwem gipsowym otrzymanym w procesie odsiarczania spalin). Structure & Environment, 14 (3). pp. 83-88. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

Kosno, Łukasz (2014) Work analysis of soil-steel structure in the construction phase illustrated with SuperCor SC-57S (Analiza pracy konstrukcji gruntowo-powłokowej w fazie wykonywania na przykładzie konstrukcji SuperCor SC-57S). Structure & Environment, 6 (3). pp. 5-11. ISSN 2081-1500

Kossakowski, Paweł (2011) Application of programs based on Building Information Modelling (BIM) system to design objects of steel-reinforced concrete construction (Zastosowanie programów BIM w projektowaniu obiektów konstrukcji stalowo-żelbetowej). Structure & Environment, 3 (3). pp. 20-29. ISSN 2081-1500

Kossakowski, Paweł (2016) Stainless steel bridges (Mosty ze stali nierdzewnej). Structure & Environment, 8 (1). pp. 37-44. ISSN 2081-1500

Kossakowski, Paweł and Piotrowski, Jerzy Z. and Świt, Grzegorz and Trąmpczyński, Wiesław (2010) The feasibility assessment of the exibition hall after the fire (Ocena przydatności do użytkowania hali wystawienniczej po pożarze). Structure & Environment, 2 (2). pp. 20-28. ISSN 2081-1500

Kossakowski, Paweł and Wciślik, Wiktor and Bakalarz, Michał (2017) Selected aspects of application of aluminium alloys in building structures (Wybrane aspekty zastosowania stopów aluminium w konstrukcjach budowlanych). Structure & Environment, 9 (4). pp. 256-263. ISSN 2081-1500

Kotwa, Anna (2017) Impact of added chalcedonite powder on selected concrete properties (Wpływ dodatku pyłu chalcedonitowego na wybrane właściwości betonu). Structure & Environment, 9 (4). pp. 241-247. ISSN 2081-1500

Kotwa, Anna and Spychał, Edyta (2016) Influence of mineral additives properties of concrete (Wpływ dodatków mineralnych na właściwości betonu). Structure & Environment, 8 (2). pp. 91-96. ISSN 2081-1500

Kowal, Zbigniew (2011) Probabilistic optimisation of the bearing capacity of conventional hall coverings (Probabilistyczna optymalizacja nośności konstrukcji przekryć hal konwencjonalnych). Structure & Environment, 3 (3). pp. 10-19. ISSN 2081-1500

Kowalik, Robert and Bąk-Patyna, Paulina (2021) Analysis of Heat Recovery from Wastewater Using a Heat Pump on the Example of a Wastewater Treatment Plant in the Świętokrzyskie Voivodeship in Polish (Analiza odzysku ciepła ze ścieków przy wykorzystaniu pompy ciepła na przykładzie oczyszczalni ścieków województwa świętokrzyskiego). Structure & Environment, 13 (3). pp. 90-95. ISSN 2081-1500

Kowalik, Robert and Gawdzik, Jarosław and Gawdzik, Barbara (2019) Risk analysis of accumulation of heavy metals from sewage sludge in soil from the sewage treatment plant in Starachowice (Analiza ryzyka kumulacji metali ciężkich z osadów ściekowych w glebie pochodzących z oczyszczalni ścieków w Starachowicach). Structure & Environment, 11 (4). pp. 287-295. ISSN 2081-1500

Kowalik, Robert and Gawdzik, Jarosław and Gawdzik, Barbara and Gawdzik, Alicja (2020) Analysis of the mobility of heavy metals in sludge for the sewage treatment plant in Daleszyce (Analiza mobilności metali ciężkich w osadach ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Daleszycach). Structure & Environment, 12 (2). pp. 85-92. ISSN 2081-1500

Kozubek, Paweł (2012) Efektywność inwestycji infrastrukturalnych w transporcie kolejowym : analiza i ocena. Monografie, Studia, Rozprawy (M34). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

Kozłowski, Tomasz and Kolankowska, Marta and Walaszczyk, Łukasz (2015) Calculating soil thermal properties for the purpose of numerical simulation of heat transfer in multi-layered ground profile (Obliczanie termicznych właściwości gruntu na potrzeby numerycznej symulacji przepływu ciepła w wielowarstwowym profilu podłoża gruntowego). Structure & Environment, 7 (2). pp. 87-94. ISSN 2081-1500

Kozłowski, Tomasz and Kolankowska, Marta and Walaszczyk, Łukasz (2015) A finite difference scheme to solve one-dimensional problems associated with soil freezing and thawing (Metoda różnic skończonych do rozwiązywania jednowymiarowych problemów związanych z zamarzaniem i rozmarzaniem gruntu). Structure & Environment, 7 (1). pp. 34-42. ISSN 2081-1500

Krawczyk, Natalia and Kapjor, Andrej (2020) A study of thermal comfort at Kielce University of Technology (Badanie komfortu cieplnego na Politechnice Świętokrzyskiej). Structure & Environment, 12 (3). pp. 127-132. ISSN 2081-1500

Krawczyk, Natalia and Piasta, Zdzisław (2019) Preliminary test results of thermal comfort in a classroom (Wstępne wyniki badań komfortu cieplnego w sali lekcyjnej). Structure & Environment, 11 (4). pp. 281-286. ISSN 2081-1500

Kubicka, Katarzyna and Radoń, Urszula (2015) The assessment of fire safety of steel structural roof (Ocena trwałości pożarowej stalowego przekrycia strukturalnego). Structure & Environment, 7 (4). pp. 155-158. ISSN 2081-1500

Kuliczkowski, Andrzej and Zwierzchowska, Agata (2010) The optimization of trenchless pipe laying technologies and the specificty of pipe laying in urban conditions (Optymalizacja doboru bezwykopowych technologii budowy przewodów podziemnych a specyfika warunków miejskich). Structure & Environment, 2 (2). pp. 31-38. ISSN 2081-1500

Kulikova, Nataliia and Redko, Andrey (2014) Simulating heat-transfer processes in two-phase heat-utilizer at heat pipes. Structure & Environment, 6 (2). pp. 35-43. ISSN 2081-1500

L

Latosińska, Jolanta and Anasiewicz, Monika (2015) The evaluation of sorption properties of sewage sludge ash from wastewater treatment plant in Łódź (Ocena właściwości sorpcyjnych popiołu z osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Łodzi). Structure & Environment, 7 (2). pp. 95-98. ISSN 2081-1500

Linek, Małgorzata and Wesołowski, Mariusz (2019) Selected aspects of evaluating the technical condition of concrete airport pavements in terms of service life (Wybrane aspekty oceny stanu technicznego betonowych nawierzchni lotniskowych w ujęciu trwałości eksploatacyjnej). Structure & Environment, 11 (4). pp. 265-277. ISSN 2081-1500

M

Maciejewski, Krzysztof and Ramiączek, Piotr and Chomicz-Kowalska, Anna (2013) The impact of EBA and ECB polymer modification of 50/70 bitumen (Wpływ zastosowania modyfikacji polimerami EBA i ECB na właściwościponaftowego asfaltu drogowego 50/70). Structure & Environment, 5 (3). pp. 15-20. ISSN 2081-1500

Majewski, Grzegorz and Telejko, Marek (2016) Thermal comfort in intelligent buildings (Komfort cieplny w budynkach inteligentnych). Structure & Environment, 8 (1). pp. 25-30. ISSN 2081-1500

Majewski, Grzegorz and Telejko, Marek and Krawczyk, Natalia and Dębska, Luiza and Orman, Łukasz J. (2021) Questionnaire survey of thermal sensations in the large lecture room (Badania ankietowe wrażeń cieplnych w dużej sali wykładowej). Structure & Environment, 13 (4). pp. 113-117. ISSN 2081-1500

Mazurek, Grzegorz (2019) Liniowa i nieliniowa lepkosprężysta charakterystyka mastyksu asfaltowego w zakresie wysokich temperatur eksploatacyjnych nawierzchni (Linear and non‐linear characteristic of the asphalt mastic in range of high pavement operational temperatures). Monografie, Studia, Rozprawy (M118). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-60-7

Mazurek, Grzegorz and Durlej, Małgorzata and Iwański, Marek (2021) Numerical modelling of interlayer adhesion in the layer of recycled material with the use of the Leutner apparatus and computed tomography scanning (Numeryczne modelowanie sczepności międzywarstwowej w warstwie recyklowanej z wykorzystaniem badań w aparacie Leutnera oraz tomografii komputerowej). Structure & Environment, 13 (4). pp. 95-103. ISSN 2081-1500

Mazurek, Grzegorz and Pszczoła, Marek and Szydłowski, Cezary (2019) Non-linear mastic characteristics based on the modified MSCR (Multiple Stress Creep Recovery) test (Nieliniowa charakterystyka mastyksu na podstawie zmodyfikowanej metody MSCR). Structure & Environment, 11 (1). pp. 23-34. ISSN 2081-1500

Melcer, Jozef and Lajčakova, Gabriela (2012) Numerical simulation of moving truck effect on concrete pavements. Structure & Environment, 4 (1). pp. 5-9. ISSN 2081-1500

Metryka-Telka, Monika and Kowalik, Robert and Jurišević, Nebojša and Nešović, Aleksandar (2022) Analysis of air quality assessment in Kielce in relation to the Covid-19 pandemic (Analiza oceny jakości powietrza w Kielcach w związku z pandemią Covid-19). Structure & Environment, 14 (1). pp. 24-32. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

Metryka-Telka, Monika and Styś-Maniara, Marta and Dołhańczuk-Śródka, Agnieszka (2022) Activity of 222Rn in tap water in Kielce county (Aktywność 222Rn w wodach wodociągowych w powiecie kieleckim). Structure & Environment, 14 (2). pp. 55-62. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

N

Nartowska, Edyta and Kozłowski, Tomasz and Kolankowska, Marta (2015) Application of 1H-NMR relaxometry to the determination of the water content in clay soils (Zastosowanie metody NMR do określenia wilgotności w gruntach spoistych). Structure & Environment, 7 (4). pp. 189-193. ISSN 2081-1500

Nartowska, Edyta and Kozłowski, Tomasz and Kolankowska, Marta (2016) The effect of the soil granulometric composition on the FID (free induction decay) signal intensity in NMR tests (Wpływ składu granulometrycznego gruntów na intensywność sygnału FID (Free Induction Decay) w badaniach NMR). Structure & Environment, 8 (2). pp. 111-115. ISSN 2081-1500

Nartowska, Edyta and Styś-Maniara, Marta and Porowski, Rafał and Emersleben, Ansgar (2022) Management of salt hydrates in photovoltaic installations in light of existing environmental legislation (Zarządzanie hydratami soli wykorzystanymi w instalacjach fotowoltaicznych w świetle obowiązujących przepisów dotyczących ochrony środowiska). Structure & Environment, 14 (1). pp. 11-17. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

Nemchinov, Michail Vasilevich and Ivanova, Anna Gennadievna (2019) Decreasing the height of motor road embankments by changing the principle of water flow and snow protection in these conditions (Zmniejszenie wysokości nasypów samochodowych poprzez zmianę zasady przepływu wody i ochrony przed śniegiem). Structure & Environment, 11 (3). pp. 201-209. ISSN 2081-1500

Nemchinov, Michail Vasilievich and Aktanov, Serik Kasimbekovich (2015) Forces and stresses at tires area contact with road pavements for cars and light trucks. Structure & Environment, 7 (2). pp. 80-84. ISSN 2081-1500

Nocuń-Wczelik, Wiesława and Nowak, Maciej and Kapeluszna, Ewa (2017) Lightweight mortars with expanded perlite modified by admixtures (Lekkie zaprawy cementowe z dodatkiem perlitu ekspandowanego, modyfikowane domieszkami). Structure & Environment, 9 (2). pp. 102-111. ISSN 2081-1500

Nowak, Andrzej S. and Rakoczy, Anna M. (2011) Diagnostic procedures for assessment of structures. Structure & Environment, 3 (1). pp. 5-15. ISSN 2081-1500

Nowek, Milena (2014) Study of properties and internal structure of modified restoration plasters (Analiza właściwości i struktury wewnętrznej modyfikowanych tynków renowacyjnych). Structure & Environment, 6 (1). pp. 13-18. ISSN 2081-1500

O

Obara, Paulina and Nowak, Ewa and Nowak, Katarzyna (2014) Influence of elastic support on the eigenvalues of stepped columns (Wpływ sprężystości podparcia na wartości własne w słupach o skokowo zmiennej sztywności). Structure & Environment, 6 (3). pp. 12-18. ISSN 2081-1500

Orman, Katarzyna (2022) Thermovision in medical and environmental applications (Termowizja w zastosowaniach medycznych i inżynierii środowiska). Structure & Environment, 14 (1). pp. 18-23. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

Orman, Łukasz J. (2016) Boiling heat transfer phenomenon from an isolated nucleation center (Wymiana ciepła przy wrzeniu dla wyodrębionego centrum nukleacji). Structure & Environment, 8 (1). pp. 59-63. ISSN 2081-1500

Orman, Łukasz J. and Kapjor, Andrej (2023) Experimental study on thermal comfort at university buildings in Slovakia (Eksperymentalne badanie komfortu cieplnego w budynkach uniwersyteckich na Słowacji). Structure & Environment, 15 (1). pp. 1-5. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

Orman, Łukasz J. and Wojtkowiak, Janusz (2022) Case study of thermal comfort, lighting conditions and productivity at two classrooms of Poznań University of Technology (Studium przypadku komfortu cieplnego, oświetlenia i produktywności w dwóch salach dydaktycznych Politechniki Poznańskiej). Structure & Environment, 14 (2). pp. 39-43. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

Owsiak, Zdzisława (2010) Investigation of alkali-aggregate reaction in carbonate rocks (Badania relacji alkalia-kruszywo dla skał węglanowych). Structure & Environment, 2 (3). pp. 25-31. ISSN 2081-1500

Owsiak, Zdzisława and Czapik, Przemysław and Zapała-Sławeta, Justyna (2022) Methods of mitigating alkali reactivity of gravel aggregate (Sposoby ograniczenia reaktywności kruszywa żwirowego). Structure & Environment, 14 (3). pp. 102-109. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

Owsiak, Zdzisława and Wójcik, Agnieszka (2014) The influence of co-combusted biomass-coal fly ash on limiting alkali-silica reaction (Wpływ popiołu lotnego pochodzącego ze współspalania węgla kamiennego i biomasy na ograniczenie reakcji alkalia-krzemionka). Structure & Environment, 6 (2). pp. 26-32. ISSN 2081-1500

P

Pacanowski, Jarosław (2018) Projektowanie procesów ciągnienia wytłoczek kołowo-symetrycznych i konstrukcji tłoczników . T. 2, Konstrukcja i klasyfikacja tłoczników. Nauki Techniczne. Budowa i Eksploatacja Maszyn . Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-40-9

Pacanowski, Jarosław (2018) Projektowanie procesów ciągnienia wytłoczek kołowo-symetrycznych i konstrukcji tłoczników. T. 1, Metody i zasady ciągnienia wytłoczek kołowo-symetrycznych. Nauki Techniczne. Budowa i Eksploatacja Maszyn . Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-39-3

Pastuszko, Robert (2012) Wymiana ciepła przy wrzeniu w tunelach podpowierzchniowych (Boiling heat transfer in subsurface tunnels). Monografie, Studia, Rozprawy (M33). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

Pavlenko, Anatoliy (2016) Energy and resource saving technologies of formation of massive amorphous structure. Structure & Environment, 8 (1). pp. 47-51. ISSN 2081-1500

Pavlenko, Anatoliy (2015) The temperature distribution of the materials in the convective heat transfer. Structure & Environment, 7 (4). pp. 185-188. ISSN 2081-1500

Pavlenko, Anatoliy and Slowak, Anna Maria (2019) Physico-chemical characteristics of fuel gas mixtures (Charakterystyka fizykochemiczna mieszanek gazów paliwowych). Structure & Environment, 11 (3). pp. 227-234. ISSN 2081-1500

Pešek, Martin (2013) The infrared measurement method in the air in small closed areas. Structure & Environment, 5 (3). pp. 33-36. ISSN 2081-1500

Piasta, Wojciech and Jaworska, Monika and Bucik, Agnieszka (2013) Influence of high calcium and low calcium fly ashes oh strength and water absorption of mortars (Wpływ wapiennego i krzemionkowego popiołu lotnego na wytrzymałość i nasiąkliwość zapraw). Structure & Environment, 5 (3). pp. 5-10. ISSN 2081-1500

Piasta, Wojciech and Marczewska, Julia and Jaworska, Monika (2014) Some aspects and mechanisms of sulphate attack (Wybrane aspekty i mechanizmy korozji siarczanowej). Structure & Environment, 6 (3). pp. 19-24. ISSN 2081-1500

Picheta-Oleś, Anna (2010) The application of selected activated carbons to dye wastewater treatment (Wykorzystanie wybranych węgli aktywnych do oczyszczania ścieków farbiarskich). Structure & Environment, 2 (3). pp. 52-58. ISSN 2081-1500

Piotrowicz, Elżbieta (2015) Reinforcing of historical ceiling beams in the shear zone (Wzmacnianie zabytkowych belek stropowych w strefie przypodporowej). Structure & Environment, 7 (4). pp. 173-177. ISSN 2081-1500

Plechawski, Stanisław (2021) Assessment of the possibility of using the existing foundations for the construction of a steel silos (Ocena możliwości wykorzystania istniejących fundamentów do budowy silosów stalowych). Structure & Environment, 13 (4). pp. 104-112. ISSN 2081-1500

Potrzeszcz-Sut, Beata (2014) Hybrid MES/SSN analysis of the elastic-plastic truss under cyclic loading (Analiza hybrydowa MES/SSN sprężysto-plastycznej konstrukcji kratowej poddanej obciążeniu cyklicznemu). Structure & Environment, 6 (4). pp. 12-16. ISSN 2081-1500

Purgał, Paweł and Pasternak, Joanna (2016) Mixed biomass as an alternative energy fuel (Mieszanki biomasowe jako alternatywne paliwo energetyczne). Structure & Environment, 8 (4). pp. 266-272. ISSN 2081-1500

R

Radek, Norbert (2013) Welding technologies in surface engineering. Monografie, Studia, Rozprawy (M37). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-63792-20-6

Radek, Norbert red. (2012) Selected problems of mechanical engineering and maintenance. Monografie, Studia, Rozprawy (M29). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

Radziszewski, Leszek (2017) Aspekty teoretyczne pomiarów wibroakustycznych w zastosowaniach praktycznych (Theoretical aspects of vibroacoustic measurements in practical applications). Monografie, Studia, Rozprawy (M90). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-01-0

Rajca, Paweł (2015) The influence of regionalism on the shaping of solid structure of The Shrine of St. Joseph - the Patron Saint Family in Kielce (Wpływ regionalizmu na kształtowanie bryły obiektów sakralnych na przykładzie Sanktuarium św. Józefa Opiekuna Rodziny w Kielcach). Structure & Environment, 7 (4). pp. 165-172. ISSN 2081-1500

Robert, Ubong Williams and Ekong, Sylvester Andrew and Etuk, Sunday Edet and Inyang, Namdie Joseph and Akbasi, Okechukwu Ebuka (2023) Paper-sawdust composites: fabrication and comparison in terms of heat transfer and strength properties (Kompozyty papierowo-trocinowe: wytwarzanie i porównanie właściwości cieplnych i wytrzymałościowych). Structure & Environment, 15 (1). pp. 38-49. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

Rudziński, Lech and Wdowiak, Agnieszka (2016) Strength and structural properties of structural timber (Właściwości strukturalno-wytrzymałościowe drewna konstrukcyjnego). Structure & Environment, 8 (2). pp. 103-108. ISSN 2081-1500

Róg, Agnieszka (2015) Moisture susceptibility of warm mix asphalt concrete containing synthetic zeolite (Mrozoodporność betonu asfaltowego w technologii na ciepło z dodatkiem syntetycznego zeolitu). Structure & Environment, 7 (1). pp. 20-25. ISSN 2081-1500

S

Sadko, Karolina and Piotrowski, Jerzy Z. (2022) Numerical investigations of the thermal properties of window systems: a review (Przegląd numerycznych metod określania właściwości cieplnych okien). Structure & Environment, 14 (4). pp. 126-141. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

Skawińska, Anna and Foszcz, Tomasz (2019) Study of rubber granules impact on selected mechanical properties of cement mortars (Badanie wpływu granulatu gumowego na kształtowanie wybranych właściwości mechanicznych zapraw cementowych). Structure & Environment, 11 (4). pp. 256-264. ISSN 2081-1500

Skowera, Karol and Foksa, Anna (2021) Technical Aspects of Measurements Using the Pull-Off Method (Techniczne aspekty pomiarów metodą pull-off). Structure & Environment, 13 (3). pp. 83-89. ISSN 2081-1500

Skowroński, Wojciech and Włóka, Agata and Chmiel, Rafał (2014) Modelling of strength processes of S235JR steel at increased temperature (Modelowanie procesów wytrzymałościowych stali S235JR w podwyższonej temperaturze). Structure & Environment, 6 (3). pp. 32-37. ISSN 2081-1500

Spychał, Edyta (2017) The influence of viscosity modifying admixture on the shrinkage of plastering mortars (Wpływ domieszki modyfikującej lepkość na skurcz zapraw tynkarskich). Structure & Environment, 9 (4). pp. 248-255. ISSN 2081-1500

Spychał, Edyta and Kotwa, Anna (2022) Assessment of the possibility of using chalcedonite powder as a component of mortars (Ocena możliwości zastosowania mączki chalcedonitowej jako składnika zapraw budowlanych). Structure & Environment, 14 (4). pp. 119-125. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

Stawczyk, Paweł (2013) Harmonic reduction techniques using multi-pulse rectifiers (Metody redukcji wyższych harmonicznych z wykorzystaniem prostowników multipulsowych). Structure & Environment, 5 (2). pp. 43-47. ISSN 2081-1500

Stawczyk, Paweł (2013) The influence of the interphase reactor on the operation of 12-pulse AC/DC thyristor rectifier (Wpływ dławika kojarzącego na pracę tyrystorowego prostownika 12-pulsowego). Structure & Environment, 5 (3). pp. 41-44. ISSN 2081-1500

Stańczak, Dominika and Jaworska, Beata (2020) Influence of agricultural biomass fly ash cement substitution on the carbonation of cement and polymer-cement composites (Wpływ popiołu lotnego z biomasy rolniczej na karbonatyzację kompozytów cementowych i polimerowo-cementowych). Structure & Environment, 12 (2). pp. 66-71. ISSN 2081-1500

Styś-Maniara, Marta and Nartowska, Edyta and Metryka-Telka, Monika and Porowski, Rafał (2022) Inorganic salt hydrates as Phase Change Materials (PCM) for thermal energy storage in solar installations (Nieorganiczne hydraty soli jako materiały zmiennofazowe (PCM) do magazynowania energii cieplnej w instalacjach słonecznych). Structure & Environment, 14 (4). pp. 161-172. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

Stępień, Anna (2012) Microstructural and funcional properties of silicate products modified with basalt aggregate (Właściwości mikrostrukturalne i użytkowe wyrobów silikatowych modyfikowanych kruszywem bazaltowym). Structure & Environment, 4 (1). pp. 10-17. ISSN 2081-1500

Stępień, Ewa (2015) Research problems that occur during the analysis of the work of FRP-strengthned timber beams under sustained loads (Problemy badawcze występujące podczas analizy pracy belek drewnianych wzmocnionych materiałami kompozytowymi z tworzyw sztucznych zbrojonych różnego rodzaju włóknami w zakresie obciążeń długotrwałych). Structure & Environment, 7 (4). pp. 159-164. ISSN 2081-1500

Suckert, Katarzyna and Pawlak, Urszula (2012) Validation of the adequacy of FEM representation of rectangular membrane element with an additional rotational degree of freedom (Weryfikacja poprawności sformułowania MES prostokątnego elementu tarczowego z dodatkowym rotacyjnym stopniem swobody). Structure & Environment, 4 (4). pp. 35-40. ISSN 2081-1500

Sulovcová, Katarína and Papučík, Štefan and Patsch, Marek and Kapjor, Andrej and Medvecký, Štefan (2014) PIV method as a means of optimization and validation of fluid flow in flue gas path. Structure & Environment, 6 (3). pp. 41-44. ISSN 2081-1500

Szafran, Jacek (2015) Application of the Generalized Stochastic Perturbation Method in cable structures analysis (Zastosowanie uogólnionej metody perturbacji stochastycznej w analizie konstrukcji cięgnowych). Structure & Environment, 7 (2). pp. 61-71. ISSN 2081-1500

Szafran, Jacek and Matusiak, Artur and Rzeszut, Katarzyna and Jankowiak, Iwona (2022) The impact of a polyurea layer on cracking and performance of reinforced concrete beams under breaking load (Wpływ warstwy polimocznika na zarysowanie i pracę pod obciążeniem niszczącym belek żelbetowych). Structure & Environment, 14 (3). pp. 76-82. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

Słoń, Anna and Pawlak, Urszula (2015) The comparative analysis of computational methods FE and FD on the example of the membrane surface structure (Analiza porównawcza metod obliczeniowych ES i RS w zastosowaniu do konstrukcji powierzchniowej typu tarcza). Structure & Environment, 7 (4). pp. 178-182. ISSN 2081-1500

Słoń, Grzegorz (2013) Relacyjne rozmyte mapy kognitywne w modelowaniu złożonych systemów (Relational fuzzy cognitive maps in complex systems modeling). Monografie, Studia, Rozprawy (M56). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

T

Telejko, Marek (2015) Indoor air quality in computer labs (Jakość powietrza wewnętrznego w pracowniach komputerowych). Structure & Environment, 7 (4). pp. 194-198. ISSN 2081-1500

Tkaczewska, Ewelina (2019) The influence of cement bypass dust on the properties of cement curing under normal and autoclave conditions (Wpływ pyłu z instalacji bypassa pieca cementowego na właściwości cementu dojrzewającego w warunkach normalnych i autoklawizacji). Structure & Environment, 11 (1). pp. 5-22. ISSN 2081-1500

U

Urbańska-Galewska, Elżbieta and Deniziak, Patryk (2014) The influence of applying supplementary web plates on structural joint moment resistance and rotational stifness (Wpływ zastosowania nakładek wzmacniających środnik na nośność i sztywność doczołowego węzła śrubowego). Structure & Environment, 6 (2). pp. 11-17. ISSN 2081-1500

W

Wawrzeńczyk, Jerzy and Kozak, Wioletta and Kłak, Adam (2014) Possibility of pore size distribution application to the description of air-entrained concrete porosity structure (Możliwość stosowania rozkładu wielkości porów do opisu parametrów struktury porowatości betonów napowietrzonych). Structure & Environment, 6 (1). pp. 5-12. ISSN 2081-1500

Wdowiak, Agnieszka (2016) Analysis of bent timber beam reinforcement with the application of composite materials (Analiza wzmocnień zginanych belek drewnianych z zastosowaniem materiałów kompozytowych). Structure & Environment, 8 (1). pp. 10-16. ISSN 2081-1500

Wdowiak, Agnieszka (2017) Defects in structural timber (Wady drewna konstrukcyjnego). Structure & Environment, 9 (2). pp. 112-122. ISSN 2081-1500

Wdowiak, Agnieszka and Brol, Janusz (2019) Methods of strength grading of structural timber - comparative analysis of visual and machine grading on the example of Scots pine timber from four natural forest regions of Poland (Metody sortowania wytrzymałościowego tarcicy konstrukcyjnej - analiza porównawcza sortowania wizualnego i maszynowego na przykładzie polskiej tarcicy sosnowej z czterech krain przyrodniczo-leśnych). Structure & Environment, 11 (3). pp. 210-224. ISSN 2081-1500

Wdowik, Sylwia (2016) The use of the foam index method in cement grouts for testing the compatibility of cement – superplasticizer – aerating admixture system (Wykorzystanie metody wskaźnika piany w zaczynach cementowych do badania kompatybilności układu cement – superplastyfikator – domieszka napowietrzająca). Structure & Environment, 8 (2). pp. 97-102. ISSN 2081-1500

Wilk-Jakubowski, Jacek Łukasz (2018) Propagacja fal radiowych w łączności satelitarnej (Radiowaves Propagation in Satellite Communications Systems). Monografie, Studia, Rozprawy (M99). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-29-4

Wojnowska-Heciak, Magdalena and Janus, Anna (2016) Landscape solutions for small retention (Rozwiązania krajobrazowe w małej retencji). Structure & Environment, 8 (2). pp. 116-124. ISSN 2081-1500

Wolski, Bogdan and Cienciała, Agnieszka and Hajdukiewicz, Maciej and Romanyszyn, Ihor and Krawczyk, Karol and Gapys, Edyta and Warchoł, Artur and Lęcznar, Jakub and Kapusta, Łukasz and Granek, Grzegorz and Sobura, Szymon and Kulesza, Łukasz and Zięba, Weronika and Borek, Kamil and Nawrot, Aleksandra and Mączyńska, Aneta and Cisek, Sylwia (2022) Pozyskiwanie danych geodezyjnych dla potrzeb gospodarowania przestrzenią regionu świętokrzyskiego. Monografie, Studia, Rozprawy (M155). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-66678-32-3

Woyciechowski, Piotr and Kępniak, Maja and Pawłowski, Jędrzej (2022) Methodology for measuring the carbonation depth of concrete - standard and non-standard aspects (Metodyka pomiaru głębokości karbonatyzacji betonu - aspekty normowe i pozanormowe). Structure & Environment, 14 (3). pp. 88-95. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

Wójcik, Tadeusz M. (2010) Energy saving using heat exchangers covered with porous coatings (Oszczędność energii przez zastosowanie wymienników ciepła z pokryciem porowatym). Structure & Environment, 2 (3). pp. 35-39. ISSN 2081-1500

Z

Zapała, Justyna (2010) Negative aspects of the impact of bacteria on concrete (Negatywne aspekty oddziaływania bakterii na beton). Structure & Environment, 2 (2). pp. 14-19. ISSN 2081-1500

Zapała-Sławeta, Justyna (2019) Wybrane aspekty zapobiegania skutkom reakcji alkalia-krzemionka w betonie (Selected aspects of preventing deterioration from alkali-silica reaction in concrete). Monografie, Studia, Rozprawy (M117). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-58-4

Zender-Świercz, Ewa (2016) Calculations of individual air supply systems (Obliczenia indywidualnych systemów nawiewnych). Structure & Environment, 8 (2). pp. 125-130. ISSN 2081-1500

Zender-Świercz, Ewa and Piotrowski, Jerzy Z. (2013) Thermomodernization a building and its impacy on the indoor microclimate (Termomodernizacja budynku i jej wpływ na mikroklimat w pomieszczeniach). Structure & Environment, 5 (3). pp. 37-40. ISSN 2081-1500

Zender-Świercz, Ewa and Polański, Michał (2022) Influence of road traffic on indoor air quality (Wpływ ruchu drogowego na jakość powietrza wewnętrznego). Structure & Environment, 14 (4). pp. 142-152. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

Zolotov, Alexander B. and Sidorov, Vladimir N. and Akimov, Pavel A. and Mozgaleva, Marina L. (2010) Stifness operator for boundary problems of structural analysis and several new variational formulations. Structure & Environment, 2 (2). pp. 9-13. ISSN 2081-1500

Č

Čaja, Alexander and Nemec, Patrik and Mančikova, Veronika and Malcho, Milan (2014) Impact of the manufacturing conditions and operating position on heat transport ability of the heat pipe filled with Fluorinert FC-72. Structure & Environment, 6 (2). pp. 44-47. ISSN 2081-1500

Ď

Ďurčanský, Peter and Pilát, Peter and Nosek, Radovan and Jandačka, Jozef (2015) New ways of renewable sources utilization for electricity production. Structure & Environment, 7 (1). pp. 43-47. ISSN 2081-1500

Ł

Łagoda, Marek and Kowal, Maciej (2014) CFRP composite materials strengthening of flat steel elements to reduce the stresses in the steel (Wzmacnianie płaskich elementów stalowych materiałami kompozytowymi CFRP na obniżenie naprężeń w stali). Structure & Environment, 6 (4). pp. 5-11. ISSN 2081-1500

Ś

Świerzewski, Bartosz (2020) Reconstructing airport pavements using the technology of prefabricated concrete slab (Naprawa nawierzchni lotniskowych z wykorzystaniem technologii betonowej płyty prefabrykowanej). Structure & Environment, 12 (3). pp. 111-123. ISSN 2081-1500

Świt, Grzegorz (2011) Analiza procesów destrukcyjnych w obiektach mostowych z belek strunobetonowych z wykorzystaniem zjawiska emisji akustycznej (Predicting failure processes for bridge – type structures made of prestressed concrete beams using the acoustic emission method). Monografie, Studia, Rozprawy (M21). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

Ż

Żygadło, Maria and Dębicka, Marlena (2016) The environmental assessment of mechanical-biological waste treatment by LCA method (Ocena oddziaływania mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) metodą LCA). Structure & Environment, 8 (4). pp. 260-265. ISSN 2081-1500

Żygadło, Maria and Seweryn, Agnieszka and Woźniak, Magdalena (2010) Evaluation of the use of coal fly ash from municipal heat - power plant with regard to foreign experiences (Rozpoznanie możliwości użytkowych popiołów z elektrociepłowni miejskiej na tle doświadczeń zagranicznych). Structure & Environment, 2 (3). pp. 40-51. ISSN 2081-1500

This list was generated on Sat Apr 13 21:22:09 2024 CEST.