Preliminary test results of thermal comfort in a classroom (Wstępne wyniki badań komfortu cieplnego w sali lekcyjnej)

Krawczyk, Natalia and Piasta, Zdzisław (2019)
Preliminary test results of thermal comfort in a classroom (Wstępne wyniki badań komfortu cieplnego w sali lekcyjnej).
Structure & Environment, 11 (4).
pp. 281-286.
ISSN 2081-1500

[img]
Preview
Tekst
Krawczyk_Preliminary_SaE_4_2019.pdf

Download (590kB) | Preview

Streszczenie

The paper presents the issue of thermal comfort based on the conducted study. First, the definition and importance of thermal comfort was discussed. Then, air parameters were measured and surveys were conducted regarding questions about the assessment of thermal comfort of persons using the room. The list of the subject thermal comfort evaluation tests are illustrated in the diagrams. The impact of gender and BMI on the Predicted Mean Vote PMV were also analyzed. In the next part, results obtained from surveys and according to formulas from the standard were developed, and then compared. (W pracy przedstawiono zagadnienie komfortu cieplnego w oparciu o przeprowadzone badanie. Najpierw omówiono definicję i znaczenie komfortu cieplnego. Następnie wykonano pomiary parametrów powietrza oraz przeprowadzono ankiety dotyczące pytań o ocenę komfortu cieplnego osób użytkujących pomieszczenie. Zestawienia badań oceny komfortu cieplnego zilustrowano na wykresach. Analizie poddano także wpływ płci i wskaźnika BMI na przewidywaną średnią ocenę PMV. W kolejnej części opracowano wyniki otrzymane z ankiet oraz według wzorów z normy, a następnie je porównano.)

Typ dokumentu: Artykuł
Słowa kluczowe: komfort cieplny, jakość powietrza w pomieszczeniu, odczucia termiczne, thermal comfort, indoor air quality, thermal sensations
Tematyka: T Technology > T Technology (General)
T Technology > TA Engineering (General). Civil engineering (General)
T Technology > TH Building construction
Dodano przez: Agnieszka T T
Date Deposited: 11 Mar 2020 11:56
Last Modified: 11 Mar 2020 11:56
URI: http://bc.tu.kielce.pl/id/eprint/315

Biblioteka Cyfrowa

Podgląd Podgląd