Reconstructing airport pavements using the technology of prefabricated concrete slab (Naprawa nawierzchni lotniskowych z wykorzystaniem technologii betonowej płyty prefabrykowanej)

Świerzewski, Bartosz (2020)
Reconstructing airport pavements using the technology of prefabricated concrete slab (Naprawa nawierzchni lotniskowych z wykorzystaniem technologii betonowej płyty prefabrykowanej).
Structure & Environment, 12 (3).
pp. 111-123.
ISSN 2081-1500

[img]
Preview
Tekst
Swierzewski_Reconstructing_SaE_3_2020.pdf

Download (737kB) | Preview

Streszczenie

This article presents the construction and technical concept for the use of an innovative repair of the airport pavement. It consists in embedding a prefabricated concrete slab in place of the excessively degraded surface of the existing slabs. In addition, the introduced technology of connecting adjacent panels together increases the spatial stiffness of the entire functional element and significantly increases the load-bearing capacity of the pavement. The results of laboratory and field tests presented in the article confirm the effectiveness of the technology used. As a result, the application of the reconstructing technology ensures the safety performance of aircraft operations at airports facilities. (W niniejszym artykule przedstawiona została konstrukcyjno-techniczna koncepcja dotycząca zastosowania nowatorskiej naprawy nawierzchni lotniskowej. Polega ona na wbudowaniu prefabrykowanej płyty betonowej w miejscu nadmiernie zdegradowanej nawierzchni płyt istniejących. Ponadto wprowadzona technologia połączenia ze sobą płyt sąsiednich zwiększa przestrzenną sztywność całego elementu funkcjonalnego oraz znacząco wpływa na wzrost parametru nośności nawierzchni. Przedstawione w artykule wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych i poligonowych potwierdzają skuteczność zastosowanej technologii. W rezultacie stosowanie przedmiotowej technologii napraw zapewnia bezpieczne wykonywanie operacji statków powietrznych na obiektach lotniskowych.)

Typ dokumentu: Artykuł
Słowa kluczowe: prefabricated slab, airport, load capacity, airport pavements, cement concrete, płyta prefabrykowana, lotnisko, nośność, nawierzchnie lotniskowe, beton cementowy
Tematyka: T Technology > T Technology (General)
T Technology > TE Highway engineering. Roads and pavements
Dodano przez: Agnieszka T T
Date Deposited: 26 Nov 2020 09:16
Last Modified: 26 Nov 2020 09:16
URI: http://bc.tu.kielce.pl/id/eprint/394

Biblioteka Cyfrowa

Podgląd Podgląd