Technical Aspects of Measurements Using the Pull-Off Method (Techniczne aspekty pomiarów metodą pull-off)

Skowera, Karol and Foksa, Anna (2021) Technical Aspects of Measurements Using the Pull-Off Method (Techniczne aspekty pomiarów metodą pull-off). Structure & Environment, 13 (3). pp. 83-89. ISSN 2081-1500

[img]
Preview
Tekst
Skowera_Technical_SaE_3_2021.pdf

Download (712kB) | Preview

Streszczenie

The article presents an analysis of the technical use aspects of the pull-off method for testing the repair layers applied to concrete elements, based on the standards requirements. The use of non-destructive testing methods is the only option in some cases. However, it is very important to pay attention to their proper use or even preparation for research. The pull-off method requires just such diligence to be able to properly interpret the obtained results. The article compares the results of the research in which the pull-off method was used in various configurations. The obtained measurement results were compared with each other and analyzed in terms of their usefulness. (W artykule przedstawiono analizę technicznych aspektów użytkowania metody pull-off do badania warstw naprawczych nakładanych na elementy betonowe w oparciu o wymagania norm. W niektórych przypadkach jedyną opcją jest zastosowanie nieniszczących metod badawczych. Bardzo ważne jest jednak, aby zwracać uwagę na ich właściwe stosowanie, a nawet samo przygotowanie do badań. Metoda pull-off wymaga właśnie takiej staranności, aby móc właściwie zinterpretować uzyskane wyniki. W artykule porównano wyniki badań, w których zastosowano metodę pull-off w różnych konfiguracjach. Otrzymane wyniki pomiarów porównano ze sobą i przeanalizowano pod kątem ich przydatności.)

Typ dokumentu: Artykuł
Słowa kluczowe: pull-off method, tensile strength, reprofiling mortar, PCC layer, non-destructive method, metoda pull-off,wytrzymałość na rozciąganie, zaprawa naprawcza, zaprawa PCC, metoda nieniszcząca
Tematyka: T Technology > T Technology (General)
T Technology > TH Building construction
Dodano przez: Agnieszka T T
Date Deposited: 28 Apr 2022 08:15
Last Modified: 28 Apr 2022 08:19
URI: http://bc.tu.kielce.pl/id/eprint/467

Biblioteka Cyfrowa

Podgląd Podgląd