Impact of added chalcedonite powder on selected concrete properties (Wpływ dodatku pyłu chalcedonitowego na wybrane właściwości betonu)

Kotwa, Anna (2017) Impact of added chalcedonite powder on selected concrete properties (Wpływ dodatku pyłu chalcedonitowego na wybrane właściwości betonu). Structure & Environment, 9 (4). pp. 241-247. ISSN 2081-1500

[img]
Preview
Tekst
Kotwa_Impact_SaE_4_2017.pdf

Download (384kB) | Preview

Streszczenie

This article is about laboratory tests of concretes with 0%, 10%, 20% of the chalcedonite powder. Tested were the effect of the additions on compressive strength, absorbency and capillary strength of concrete. Compression strength was tested after 7, 14, 28, 56 and 90 days. The absorbability and capillary reinforcement of the concretes were tested after 28, 56 and 90 days. For concrete samples with 20% of the powder, the decrease in strength after 90 days of maturation is no more than 5% compared to the non-additive concrete series. In the absorbance test for the tested series with 20% of chalcedonite powder, a loss of weight gain of 11.3% was noted for the non-additive concrete after 90 days of maturation. The longer the concrete matures, the smaller the weight gain in the capillary action test. A similar tendency was noted for the amount of added additive. The more of the additive, the smaller the mass gain in absorbability and capillary action. (Artykuł dotyczy badań laboratoryjnych betonów z dodatkiem 0%, 10%, 20% pyłu chalcedonitowego. Badano wpływ dodatku na wytrzymałość na ściskanie, nasiąkliwość i podciąganie kapilarne betonów. Wytrzymałość na ściskanie badano po upływie 7, 14, 28, 56 i 90 dniach. Nasiąkliwość i podciąganie kapilarne betonów zbadano po upływie 28, 56 i 90 dniach. Dla próbek betonowych z dodatkiem 20% pyłu spadek wytrzymałości po 90 dniach dojrzewania jest nie większy niż 5% w porównaniu do serii betonów bez dodatku. W badaniu nasiąkliwości dla badanej serii z 20% pyłu chalcedonitowego zanotowano spadek przyrostu masy o 11,3% w stosunku do betonu bez dodatku po 90 dniach dojrzewania. Im dłużej beton dojrzewa, tym mniejszy jest przyrost masy w badaniu podciągania kapilarnego. Podobną tendencję zauważono dla ilości wprowadzanego dodatku. Im więcej dodatku, tym mniejszy przyrost masy w nasiąkliwości i podciąganiu kapilarnym.)

Typ dokumentu: Artykuł
Słowa kluczowe: wytrzymałość na ściskanie, absorpcja wody, podciąganie kapilarne, mączka chalcedonitowa, compressive strength, water absorption, capillary action, chalcedonite powder
Tematyka: T Technology > T Technology (General)
T Technology > TA Engineering (General). Civil engineering (General)
T Technology > TH Building construction
Dodano przez: Agnieszka T T
Date Deposited: 06 Sep 2019 09:00
Last Modified: 06 Sep 2019 09:00
URI: http://bc.tu.kielce.pl/id/eprint/268

Biblioteka Cyfrowa

Podgląd Podgląd