Analiza procesów destrukcyjnych w obiektach mostowych z belek strunobetonowych z wykorzystaniem zjawiska emisji akustycznej (Predicting failure processes for bridge – type structures made of prestressed concrete beams using the acoustic emission method)

Świt, Grzegorz (2011) Analiza procesów destrukcyjnych w obiektach mostowych z belek strunobetonowych z wykorzystaniem zjawiska emisji akustycznej (Predicting failure processes for bridge – type structures made of prestressed concrete beams using the acoustic emission method). Monografie, Studia, Rozprawy (M21). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

[img]
Preview
Tekst
Monografia_Świt.pdf

Download (9MB) | Preview

Streszczenie

Monografia składa się z siedmiu rozdziałów oraz załącznika zawierającego projekt zaleceń zastosowania AE w badaniu obiektów mostowych wykonanych z belek strunobetonowych. W pierwszym z nich przedstawiono informacje o obecnych problemach występujących w diagnostyce obiektów mostowych z betonu sprężonego, zaprezentowano zalety i wady najczęściej obecnie używanych technik i metod oceny stanu technicznego konstrukcji strunobetonowych. W drugim rozdziale omówiono podstawy emisji akustycznej, podając stosowaną terminologię zawiązaną z AE, zaprezentowano współczesny sprzęt oraz oprogramowanie najczęściej stosowane w badaniach z użyciem emisji akustycznej. Przedstawiono źródła generowania sygnałów AE w konstrukcjach z betonu zbrojonego. W rozdziale trzecim zamieszczono aktualne informacje dotyczące stanu wiedzy na temat zastosowania metody emisji akustycznej w badaniach elementów strunobetonowych i betonowych. Przedstawiono wyniki badań własnych, modeli belek strunobetonowych i żelbetowych, podczas których przeprowadzono weryfikację kryteriów zaproponowanych przez japońskich oraz amerykańskich badaczy. W rozdziale czwartym opisano sposób tworzenia baz danych sygnałów wzorcowych, z zastosowaniem wieloparametrowej analizy rozpoznawania obrazu. Zaprezentowano badania wykonane w warunkach laboratoryjnych na specjalnych próbkach i stanowiskach zbudowanych w celu badania powstawania i propagacji różnych typów uszkodzeń, jakie spotykane są w czasie eksploatacji obiektów budowlanych. Posłużyły one do utworzenia plików wzorcowych emisji akustycznej z zastosowaniem samouczącej się metody rozpoznawania obrazu. Pliki te pozwoliły sklasyfikować procesy destrukcyjne zachodzące w badanej konstrukcji. Podano także wytyczne realizacji pomiarów metodą analizy aktywnych procesów destrukcyjnych (RPD) bazującej na metodzie AE. W rozdziale piątym zaprezentowano analizę rozwoju uszkodzeń w belkach strunobetonowych w skali naturalnej podczas obciążeń próbnych do zarysowania a następnie zniszczenia. Badania te zostały rozszerzone poprzez dołączenie metody emisji akustycznej do obecnie stosowanych procedur badań uszkodzeń belek. Pomiary miały za zadanie weryfikację otrzymanych na próbkach i belkach modelowych sygnałów wzorcowych. Podano wstępną wersję zaleceń dotyczących zastosowania AE w badaniu elementów z betonu wstępnie sprężonego bazującej na metodzie analizy rozwoju procesów destrukcyjnych w skrócie RPD. Rozdział szósty obejmuje przykłady praktycznego zastosowania metody AE do analizy stanu technicznego obiektów mostowych: podczas monitoringu mostu w trakcie przejazdów ponadnormatywnych ze względu na masę, wiaduktu drogowego podczas obciążeń eksploatacyjnych oraz badania wiaduktu aż do pełnego zniszczenia. W rozdziale siódmym zostały podano wady i zalety, jak również sformułowano wnioski dotyczące możliwości zastosowania procedury badania obiektów mostowych metodą emisji akustycznej.

Typ dokumentu: Książka
Additional Information: Rozprawa habilitacyjna
Tematyka: T Technology > T Technology (General)
T Technology > TA Engineering (General). Civil engineering (General)
T Technology > TG Bridge engineering
Dodano przez: Agnieszka T T
Date Deposited: 13 Jul 2016 11:49
Last Modified: 15 Jul 2016 09:25
URI: http://bc.tu.kielce.pl/id/eprint/81

Biblioteka Cyfrowa

Podgląd Podgląd