Pozycje na temat "T Technology > TG Bridge engineering"

Do góry
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Sortuj wg: Autor | Typ dokumentu
Idź do: C | K | M | S | W | Ł | Ś
Liczba pozycji: 11.

C

Chinh, Luong Minh (2019) Analysis and assessment of existing structural health monitoring systems (SHMS) of cable-stayed bridge in Vietnam (Analiza i ocena istniejących systemów monitorowania stanu strukturalnego (SHMS) mostu wantowego w Wietnamie). Structure & Environment, 11 (3). pp. 190-200. ISSN 2081-1500

Chinh, Luong Minh (2023) Using satellite images to retrieve the river turbidity and water flow velocity for monitoring their influences on bridge substructures (Wykorzystanie zdjęć satelitarnych do określenia mętności wody oraz prędkości przepływu wody rzeki w celu monitorowania ich wpływu na podpory mostów). Structure & Environment, 15 (2). pp. 63-72. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

K

Kosno, Łukasz (2014) Work analysis of soil-steel structure in the construction phase illustrated with SuperCor SC-57S (Analiza pracy konstrukcji gruntowo-powłokowej w fazie wykonywania na przykładzie konstrukcji SuperCor SC-57S). Structure & Environment, 6 (3). pp. 5-11. ISSN 2081-1500

Kossakowski, Paweł (2016) Stainless steel bridges (Mosty ze stali nierdzewnej). Structure & Environment, 8 (1). pp. 37-44. ISSN 2081-1500

M

Melcer, Jozef (2009) Dynamic deflections of bridges due to moving load. Structure & Environment, 1 (1). pp. 17-21. ISSN 2081-1500

S

Stępień, Justyna and Iwański, Mateusz M. and Remišová, Eva and Decký, Martin and Briliak, Dušan (2023) The comparative studies of the properties of joint sealants produced by manufacturers and in laboratory conditions with the use of highly modified bitumen (Badania porównawcze właściwości mas zalewowych wytwarzanych przez producentów i w warunkach laboratoryjnych z wykorzystaniem asfaltu wysokomodyfikowanego). Structure & Environment, 15 (4). pp. 227-243. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

W

Walraven, Joost (2010) Old bridges in new times. Searching for hidden quality. Structure & Environment, 2 (4). pp. 10-15. ISSN 2081-1500

Wawrzeńczyk, Jerzy and Molendowska, Agnieszka and Kłak, Adam (2012) Relationship between porosity characteristics and concrete frost durability in bridges (Związek charakterystyk porowatości z mrozoodpornością betonu mostowego). Structure & Environment, 4 (4). pp. 28-34. ISSN 2081-1500

Ł

Łagoda, Marek and Kowal, Maciej (2014) CFRP composite materials strengthening of flat steel elements to reduce the stresses in the steel (Wzmacnianie płaskich elementów stalowych materiałami kompozytowymi CFRP na obniżenie naprężeń w stali). Structure & Environment, 6 (4). pp. 5-11. ISSN 2081-1500

Ś

Świt, Grzegorz (2011) Analiza procesów destrukcyjnych w obiektach mostowych z belek strunobetonowych z wykorzystaniem zjawiska emisji akustycznej (Predicting failure processes for bridge – type structures made of prestressed concrete beams using the acoustic emission method). Monografie, Studia, Rozprawy (M21). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

Świt, Grzegorz (2008) Metoda emisji akustycznej w analizie uszkodzeń konstrukcji betonowych wstępnie sprężonych. Monografie, Studia, Rozprawy (M8). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

This list was generated on Sun Apr 14 16:28:41 2024 CEST.