Pharmaceuticals in water and wastewater - overview (Farmaceutyki w wodach i ściekach)

Grdulska, Agnieszka and Kowalik, Robert (2020)
Pharmaceuticals in water and wastewater - overview (Farmaceutyki w wodach i ściekach).
Structure & Environment, 12 (2).
pp. 79-84.
ISSN 2081-1500

[img]
Preview
Tekst
Grdulska_Pharmaceuticals_SaE_2_2020.pdf

Download (365kB) | Preview

Streszczenie

The paper presents concentrations of pharmaceuticals in surface water and sewage. Special attention was paid to the content of estrogens in municipal sewage and the method of their disposal. Concentrations of various pharmaceuticals in raw and treated wastewater were compared and the pharmaceuticals in different countries and waters were presented in tables. The most frequently identified drugs in sewage are sex hormones (etradiol, ester, ethinylestradiol, 17 β-estradiol) and the antiepileptic drug Carbamazepine. These drugs are difficult to remove from water and therefore appropriate treatment processes are used, such as: adsorption on active carbon, UV irradiation, etc. Contamination of water with pharmaceuticals has a negative impact on the development of aquatic organisms and can lead to serious human health problems. (W pracy przedstawiono stężenia farmaceutyków w wodach powierzchniowych oraz ściekach. Szczególną uwagę skupiono na zawartości estrogenów w ściekach komunalnych oraz na sposobie ich usuwania. Porównano stężenia różnych farmaceutyków w ściekach surowych oraz ściekach oczyszczonych, a także zostały przedstawione tabelarycznie farmaceutyki występujące w różnych państwach oraz wodach. Najczęściej identyfikowanymi lekami w ściekach są: hormony płciowe (etradiol, estron, etinyloestradiol, 17 β-estradiol) oraz lek przeciwpadaczkowy – Karbamazepina. Leki te są ciężko usuwalne z wód, dlatego też stosuje się odpowiednie procesy ich oczyszczania, takie jak: adsorpcje na węglu aktywnym, naświetlanie promieniami UV itp. Zanieczyszczenia wód farmaceutykami wpływa negatywnie na rozwój organizmów wodnych, a także może prowadzić do poważnych problemów zdrowia ludzkiego.)

Typ dokumentu: Artykuł
Słowa kluczowe: wody powierzchniowe, farmaceutyki, estrogeny, ścieki, zanieczyszczenia, surface waters, pharmaceuticals, estrogens, wastewater, pollution
Tematyka: T Technology > T Technology (General)
T Technology > TD Environmental technology. Sanitary engineering
Dodano przez: Agnieszka T T
Date Deposited: 27 Jul 2020 08:14
Last Modified: 27 Jul 2020 08:14
URI: http://bc.tu.kielce.pl/id/eprint/384

Biblioteka Cyfrowa

Podgląd Podgląd