Selected aspects of evaluating the technical condition of concrete airport pavements in terms of service life (Wybrane aspekty oceny stanu technicznego betonowych nawierzchni lotniskowych w ujęciu trwałości eksploatacyjnej)

Linek, Małgorzata and Wesołowski, Mariusz (2019)
Selected aspects of evaluating the technical condition of concrete airport pavements in terms of service life (Wybrane aspekty oceny stanu technicznego betonowych nawierzchni lotniskowych w ujęciu trwałości eksploatacyjnej).
Structure & Environment, 11 (4).
pp. 265-277.
ISSN 2081-1500

[img]
Preview
Tekst
Linek_Selected_SaE_4_2019.pdf

Download (1MB) | Preview

Streszczenie

The paper presents the essence of airport pavements’ durability in terms of its condition’s evaluation. It features a discussion of selected research methods for the most important pavement parameters. It was proposed to expand the existing pavement condition evaluation process with selected verification methods. The use of geo-radar measurements in connection with the specification of the pavement concrete’s durability and concrete pavement’s internal structure analysis seems to be a necessary element supplementing the currently used evaluation procedure. (W artykule przedstawiono istotę trwałości nawierzchni lotniskowych w kontekście oceny stanu nawierzchni. W ramach rozważań omówiono wybrane metody badawcze dla najważniejszych parametrów nawierzchniowych. Zaproponowano rozszerzenie istniejącego procesu oceny stanu nawierzchni o wybrane metody weryfikacyjne. Wykorzystanie pomiarów georadarowych w powiązaniu z określeniem wytrzymałości betonu w nawierzchni i analizą struktury wewnętrznej kompozytu betonowego wydaje się nieodzownym elementem uzupełniającym stosowaną obecnie procedurę oceny.)

Typ dokumentu: Artykuł
Słowa kluczowe: trwałość nawierzchni betonowych, nawierzchnie lotniskowe, stan techniczny nawierzchni, concrete pavement durability, airport pavements, pavement technical condition
Tematyka: T Technology > T Technology (General)
T Technology > TE Highway engineering. Roads and pavements
Dodano przez: Agnieszka T T
Date Deposited: 11 Mar 2020 11:51
Last Modified: 11 Mar 2020 11:51
URI: http://bc.tu.kielce.pl/id/eprint/314

Biblioteka Cyfrowa

Podgląd Podgląd