Effects of natural zeolite particle size on the cement paste properties (Wpływ rozdrobnienia zeolitu naturalnego na właściwości zaprawy cementowej)

Czapik, Przemysław and Czechowicz, Maciej (2017) Effects of natural zeolite particle size on the cement paste properties (Wpływ rozdrobnienia zeolitu naturalnego na właściwości zaprawy cementowej). Structure & Environment, 9 (3). pp. 180-190. ISSN 2081-1500

[img]
Preview
Tekst
Czapik_Effects_SaE_3_2017.pdf

Download (369kB) | Preview

Streszczenie

This paper reports the test results of the Transcarpathian zeolite grain size on the cement-zeolite pastes properties. Materials used in this study included CEM I 42.5R and the zeolite chiefly composed of clinoptilolite. Tests were performed to determine the setting times, hydration kinetics and phase composition of pastes, and the consistency and compressive strength of mortars. It was demonstrated that the degree of fineness of zeolite had a significant effect on its pozzolanic properties, thereby affecting the properties of mortars. Depending on the zeolite gradation, the compressive strength of mortars can increase or decrease. Likewise, the zeolite fineness can contribute to higher or lower flowability of mortars compared to the mortars without the mineral additive. (W pracy zaprezentowano wyniki badań wpływu rozdrobnienia zeolitu zakarpackiego na właściwości zaprawy cementowo-zeolitowej. W badaniach użyto dostępnego na polskim rynku cementu CEM I 42,5R oraz zeolitu, który w głównej mierze składał się z klinoptilolitu. Przeprowadzono badania czasu wiązania, kinetyki hydratacji i składu fazowego w zaczynie oraz badania konsystencji i wytrzymałości na ściskanie zapraw. Stwierdzono, że rozdrobnienie zeolitu ma istotny wpływ na jego właściwości pucolanowe, a przez to i na właściwości zaprawy. W zależności od uziarnienia zeolitu wytrzymałość na ściskanie zapraw może rosnąć lub maleć. Podobnie z uwagi na rozdrobnienie zeolitu płynność zaprawy może być mniejsza lub większa od płynności zaprawy bez dodatku mineralnego.)

Typ dokumentu: Artykuł
Słowa kluczowe: pucolany, zeolity, zaprawa, zaczyn cementowy, pozzolans, zeolite, mortar, cement paste
Tematyka: T Technology > TH Building construction
T Technology > TP Chemical technology
Dodano przez: Agnieszka T T
Date Deposited: 08 Jul 2019 08:11
Last Modified: 08 Jul 2019 08:11
URI: http://bc.tu.kielce.pl/id/eprint/261

Biblioteka Cyfrowa

Podgląd Podgląd