The influence of boundary conditions on the safety of steel trusses subjected to high temperatures (Wpływ warunków brzegowych na bezpieczeństwo stalowych kratownic poddanych działaniu wysokich temperatur)

Kubicka, Katarzyna and Radoń, Urszula and Szaniec, Waldemar (2017) The influence of boundary conditions on the safety of steel trusses subjected to high temperatures (Wpływ warunków brzegowych na bezpieczeństwo stalowych kratownic poddanych działaniu wysokich temperatur). Structure & Environment, 9 (4). pp. 229-240. ISSN 2081-1500

[img]
Preview
Tekst
Kubicka_The-influence_SaE_4_2017.pdf

Download (799kB) | Preview

Streszczenie

The study provides an analysis of three trusses that differed only with respect to support. All trusses were analysed for normal and accidental design cases, latter under fire load. A standard fire curve was adopted, and it was assumed that all the elements were heated from all sides. Using the MES3D program, temperature increase in bars, values of displacements and those of axial forces were determined for all structures in the successive minutes of the fire. The state of stress and displacement in the successive minutes of fire was discussed. (Artykuł dotyczy analizy trzech kratownic, różniących się między sobą sposobem podparcia. Wszystkie kratownice zostały przeanalizowane w normalnej sytuacji projektowej oraz podczas pożaru. Zastosowano krzywą pożaru standardowego i założono, że wszystkie elementy są ogrzewane z każdej strony. W kolejnych minutach trwania pożaru obliczono wzrost temperatury w prętach kratownicy, przemieszczenia węzłów oraz siły osiowe. Do obliczeń wykorzystano program MES3D. Omówiono stan naprężeń i przemieszczeń w kolejnych minutach pożaru.)

Typ dokumentu: Artykuł
Słowa kluczowe: analiza pożarowa, konstrukcje stalowe, blokada swobodnych odkształceń termicznych, wysokie temperatury, fire analysis, steel structure, limitation of thermal deformation, high temperatures
Tematyka: T Technology > TA Engineering (General). Civil engineering (General)
T Technology > TH Building construction
Dodano przez: Agnieszka T T
Date Deposited: 06 Sep 2019 08:54
Last Modified: 06 Sep 2019 08:54
URI: http://bc.tu.kielce.pl/id/eprint/267

Biblioteka Cyfrowa

Podgląd Podgląd