Effect of modern teaching methods and new educational technologies on the creation of educational materials and the formation of teaching and educational complexes “Kindergarten - Primary School” (Wpływ nowoczesnych metod nauczania i nowych technologii edukacyjnych na tworzenie materiałów edukacyjnych i tworzenie kompleksów nauczania i edukacji „Przedszkole - Szkoła Podstawowa”)

Homon, Olha (2020)
Effect of modern teaching methods and new educational technologies on the creation of educational materials and the formation of teaching and educational complexes “Kindergarten - Primary School” (Wpływ nowoczesnych metod nauczania i nowych technologii edukacyjnych na tworzenie materiałów edukacyjnych i tworzenie kompleksów nauczania i edukacji „Przedszkole - Szkoła Podstawowa”).
Structure & Environment, 12 (2).
pp. 59-65.
ISSN 2081-1500

[img]
Preview
Tekst
Homon_Effect_SaE_2_2020.pdf

Download (501kB) | Preview

Streszczenie

On the basis of use of modern research methods, the requirements for designing new types of teaching and educational complexes “Kindergarten - Primary School” were determined. It was established that the form and methods of kindergarten education have a certain analogy with the education in the first grades of primary school, which is one of the factors of feasibility of blocking and cooperation of the senior kindergarten groups with the elementary grades of general education schools and the formation of teaching and educational complexes on this basis, which enables receptiveness to demographic fluctuations and, if necessary, change of the function of kindergarten to the function of primary school, and vice versa - the flexibility and multivariance of the teaching environment is one of main conceptual provisions in building of network and typology of educational facilities at the present stage, on the basis of which the structural elements of school network in massive restrained urban development are formed. (Na podstawie zastosowania nowoczesnych metod badawczych określono wymagania dotyczące projektowania nowych typów kompleksów dydaktycznych i edukacyjnych „Przedszkole - szkoła podstawowa”. Ustalono, że forma i metody edukacji przedszkolnej mają pewną analogię z edukacją w pierwszych klasach szkoły podstawowej, co jest jednym z czynników umożliwiającym blokowanie i współpracę starszych grup przedszkolnych z pierwszymi klasami szkól podstawowych i tworzenie na tej podstawie kompleksów dydaktycznych i edukacyjnych, i może stanowić odpowiedź na zmiany demograficzne oraz w razie potrzeby, zmianę funkcji przedszkola na funkcję szkoły podstawowej i odwrotnie - elastyczność i wielowariantowość środowiska nauczania jest jeden z głównych pojęć koncepcyjnych w budowaniu sieci i typologii placówek oświatowych na obecnym etapie, na podstawie którego powstają elementy strukturalne sieci szkolnej w masowym rozwoju urbanistycznym.)

Typ dokumentu: Artykuł
Słowa kluczowe: kompleks dydaktyczno-edukacyjny, przedszkole, szkoła podstawowa, centrum grupowe, siedziba sekcji edukacyjnej, współpraca, teaching and educational complex, kindergarten, primary school, group center, premises of educational section, cooperation
Tematyka: L Education > L Education (General)
N Fine Arts > NA Architecture
T Technology > TH Building construction
Dodano przez: Agnieszka T T
Date Deposited: 27 Jul 2020 07:52
Last Modified: 27 Jul 2020 07:52
URI: http://bc.tu.kielce.pl/id/eprint/381

Biblioteka Cyfrowa

Podgląd Podgląd