Determinants of the Location and Architecture of the Provincial Office in Kielce (Uwarunkowania lokalizacji i architektury Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach)

Piotrowicz, Dariusz (2021) Determinants of the Location and Architecture of the Provincial Office in Kielce (Uwarunkowania lokalizacji i architektury Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach). Structure & Environment, 13 (3). pp. 71-82. ISSN 2081-1500

[img]
Preview
Tekst
Piotrowicz_Determinants_SaE_3_2021.pdf

Download (2MB) | Preview

Streszczenie

The article presents a very modest state of research on the architecture of the then Presidium of the Provincial National Council in Kielce - currently the provincial and marshal's office. The research methodology was adopted to find new facts influencing the choice of place and the architectural form of the office. The study covered the period from the beginning of the 1950s to the end of the 1970s. An episode of socialist realism was shown, influencing its functionally and spatially planned location and the direction of modernism in architecture. Its similarity with the works of Le Corbusier was pointed out as a probable inspiration. As a result, a building was constructed that positively entered the postwar urban planning of the city. On the other hand, as an element of an unrealized modernist urban vision, it is a warning against the desire to irreversibly destroy the historic space of downtown Kielce. (W artykule przedstawiono bardzo skromny stan badań architektury ówczesnego budynku Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach - obecnie Urzędu Wojewódzkiego i Marszałkowskiego. Przyjęto metodykę badań w celu poszukiwań nowych faktów, mających wpływ na wybór miejsca i formę architektoniczną budynku. Badaniem objęto okres od początku lat pięćdziesiątych do końca siedemdziesiątych XX wieku. Ukazano wpływ socrealizmu na jego zaplanowaną funkcjonalnie i przestrzennie lokalizację oraz kierunku modernizmu na architekturę. Wskazano na dzieła Le Corbusiera jako prawdopodobną inspirację. W ich efekcie zrealizowano budynek, który pozytywnie wpisał się na karty powojennej urbanistyki miasta. Z drugiej strony, jako element niezrealizowanej modernistycznej wizji urbanistycznej, jest przestrogą przed chęcią nieodwracalnego zniszczenia historycznej przestrzeni śródmieścia Kielc.)

Typ dokumentu: Artykuł
Słowa kluczowe: architecture, urban planning, Socialist realism, Modernism Provincial Office in Kielce, architektura, urbanistyka, socrealizm, modernizm, Urząd Wojewódzki w Kielcach
Tematyka: N Fine Arts > NA Architecture
T Technology > TH Building construction
Dodano przez: Agnieszka T T
Date Deposited: 28 Apr 2022 08:09
Last Modified: 28 Apr 2022 08:09
URI: http://bc.tu.kielce.pl/id/eprint/466

Biblioteka Cyfrowa

Podgląd Podgląd