Regeneracja zużytych węgli aktywnych

Dąbek, Lidia (2007) Regeneracja zużytych węgli aktywnych. Monografie, Studia, Rozprawy (M1). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

[img]
Preview
Tekst
Monografia_Dabek.pdf - Published Version

Download (5MB) | Preview

Streszczenie

Prezentowana praca poświęcona jest regeneracji zużytych węgli aktywnych wykorzystywanych jako sorbenty metali lub jako nośniki katalizatorów, w których fazę aktywną stanowią metale ciężkie. Na przykładzie wybranych grup zużytych węgli aktywnych, reprezentatywnych dla obszarów ich wykorzystania, będących przykładem rzeczywistych odpadów, wykazano, że - w odniesieniu do węgli aktywnych wykorzystywanych jako sorbenty do pochłaniania metali i katalizatorów otrzymanych na bazie granulowanych węgli aktywnych możliwe jest zarówno odzyskanie metali, jak i zregenerowanych węgli aktywnych. Można to uzyskać w procesie ługowania rozpuszczalnikami nieorganicznymi z wykorzystaniem energii mikrofal lub ultradźwięków, a także procesu elektrolizy, - w przypadku katalizatorów zawierających metale szlachetne naniesione na pyłowe węgle aktywne możliwa jest ich regeneracja. Wymaga to zarówno usunięcia substancji organicznych z powierzchni tych katalizatorów, jak i odtworzenia pierwotnych form chemicznych metalu. W przypadku zużytego katalizatora węgiel aktywny-pallad skuteczną metodą regeneracji jest ekstrakcja CO2 w stanie nadkrytycznym, a następnie redukcja wodorem, - w odniesieniu do węgli aktywnych wykorzystywanych do pochłaniania par rtęci, z uwagi na wyjątkową toksyczność tych odpadów, w przypadku konieczności obniżenia stężenia tego metalu (lub jego związków) w sorbencie przed jego ostatecznym unieszkodliwieniem, można wykorzystać procedurę ługowania. Wymaga to jednak zastosowania agresywnych czynników ługujących, jak np. woda królewska. Jednak takie działanie w istotny sposób zmniejszenia ryzyko skażenia środowiska, - zregenerowane metodami chemicznymi węgle aktywne charakteryzują się dobrymi właściwościami sorpcyjnymi i mogą znaleźć zastosowanie jako sorbenty. Przykładem zastosowania zregenerowanych węgli aktywnych jest ich wykorzystanie w procesach unieszkodliwiania ziem zanieczyszczonych substancjami organicznymi metodą stabilizacji i zestalania, - w przypadku, gdy regeneracja zużytych węgli jest niemożliwa lub nieopłacalna, można doprowadzić do destrukcji matrycy węglowej i odzyskania metali, wykorzystując do tego celu energię mikrofal. Uzyskane wyniki badań poszerzają wiedzę na temat regeneracji i unieszkodliwiania węglowych sorbentów i katalizatorów, a jednocześnie wskazują możliwości wykorzystania zregenerowanych węgli aktywnych.

Typ dokumentu: Książka
Additional Information: Rozprawa habilitacyjna
Tematyka: G Geography. Anthropology. Recreation > GE Environmental Sciences
Q Science > QD Chemistry
Dodano przez: Agnieszka T T
Date Deposited: 06 Jun 2002 02:39
Last Modified: 11 Jul 2016 11:07
URI: http://bc.tu.kielce.pl/id/eprint/72

Biblioteka Cyfrowa

Podgląd Podgląd