Pozycje na temat "Q Science > QD Chemistry"

Do góry
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Sortuj wg: Autor | Typ dokumentu
Idź do: A | D | M | O | P | R | S | T | W | Z
Liczba pozycji: 14.

A

Antolik, Aneta (2022) Influence of sodium and potassium formate on the ASR reactivity of granite aggregate (Wpływ mrówczanu sodu i potasu na podatność kruszywa granitowego na reakcję alkaliczną). Structure & Environment, 14 (3). pp. 69-75. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

D

Dziadoń, Andrzej (2012) Magnez i jego stopy (Magnesium and its alloys). Monografie, Studia, Rozprawy (M28). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

Dąbek, Lidia (2007) Regeneracja zużytych węgli aktywnych. Monografie, Studia, Rozprawy (M1). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

M

Metryka-Telka, Monika and Styś-Maniara, Marta and Dołhańczuk-Śródka, Agnieszka (2022) Activity of 222Rn in tap water in Kielce county (Aktywność 222Rn w wodach wodociągowych w powiecie kieleckim). Structure & Environment, 14 (2). pp. 55-62. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

O

Owsiak, Zdzisława (2010) Investigation of alkali-aggregate reaction in carbonate rocks (Badania relacji alkalia-kruszywo dla skał węglanowych). Structure & Environment, 2 (3). pp. 25-31. ISSN 2081-1500

Owsiak, Zdzisława and Czapik, Przemysław and Zapała-Sławeta, Justyna (2022) Methods of mitigating alkali reactivity of gravel aggregate (Sposoby ograniczenia reaktywności kruszywa żwirowego). Structure & Environment, 14 (3). pp. 102-109. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

P

Pavlenko, Anatoliy and Slowak, Anna Maria (2019) Physico-chemical characteristics of fuel gas mixtures (Charakterystyka fizykochemiczna mieszanek gazów paliwowych). Structure & Environment, 11 (3). pp. 227-234. ISSN 2081-1500

Piasta, Wojciech and Marczewska, Julia and Jaworska, Monika (2014) Some aspects and mechanisms of sulphate attack (Wybrane aspekty i mechanizmy korozji siarczanowej). Structure & Environment, 6 (3). pp. 19-24. ISSN 2081-1500

R

Raczkiewicz, Wioletta and Michałowska-Maziejuk, Dorota (2012) The use of non-destructive method to evaluate the process of electrochemical corrosion of reinforcement in concrete (Wykorzystanie nieniszczącej metody elektrochemicznej do oceny procesu korozji zbrojenia w betonie). Structure & Environment, 4 (4). pp. 21-27. ISSN 2081-1500

S

Skowera, Karol (2023) Fusion of differential analysis of volumetric strain method (dilatometric thermoporometry) and mercury intrusion porosimetry method for pore space characterization in carbonate rocks (Połączenie metody różnicowej analizy odkształceń oraz metody porozymetrii rtęciowej do określenia charakterystyki przestrzeni porowej w skałach węglanowych). Structure & Environment, 15 (2). pp. 90-98. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

Spychał, Edyta and Kotwa, Anna (2022) Assessment of the possibility of using chalcedonite powder as a component of mortars (Ocena możliwości zastosowania mączki chalcedonitowej jako składnika zapraw budowlanych). Structure & Environment, 14 (4). pp. 119-125. ISSN 2081-1500 e-ISSN 2657-6902

T

Trębacz, Hubert and Michno, Piotr (2017) Occurrence of platinum group metals in the environment and their use (Występowanie platynowców w środowisku i ich zastosowanie). Structure & Environment, 9 (4). pp. 283-298. ISSN 2081-1500

W

Widłak, Małgorzata and Stoińska, Renata and Dańczuk, Magdalena and Widłak, Agata (2017) Heavy metals (Pb, Cu) in soil from urbanized area at the communication route – Part 1 (Metale ciężkie (Pb, Cu) w glebie z obszaru zurbanizowanego przy trakcie komunikacyjnym – część I). Structure & Environment, 9 (4). pp. 273-282. ISSN 2081-1500

Z

Zapała, Justyna (2010) Negative aspects of the impact of bacteria on concrete (Negatywne aspekty oddziaływania bakterii na beton). Structure & Environment, 2 (2). pp. 14-19. ISSN 2081-1500

This list was generated on Tue Apr 23 23:03:35 2024 CEST.