Heavy metals (Pb, Cu) in soil from urbanized area at the communication route – Part 1 (Metale ciężkie (Pb, Cu) w glebie z obszaru zurbanizowanego przy trakcie komunikacyjnym – część I)

Widłak, Małgorzata and Stoińska, Renata and Dańczuk, Magdalena and Widłak, Agata (2017) Heavy metals (Pb, Cu) in soil from urbanized area at the communication route – Part 1 (Metale ciężkie (Pb, Cu) w glebie z obszaru zurbanizowanego przy trakcie komunikacyjnym – część I). Structure & Environment, 9 (4). pp. 273-282. ISSN 2081-1500

[img]
Preview
Tekst
Widlak_Heavy_SaE_4_2017.pdf

Download (449kB) | Preview

Streszczenie

The paper presents the results of studying the content of heavy metals (lead and copper) in the urbanized land located on the campus of the Kielce University of Technology. The aim of the study was to determine the concentration of total forms of lead and copper and to examine how the vegetation can reduce their concentration in the soil. Based on the studies conducted, it was found that the contamination of the investigated land with selected metals is low. The highest contamination was caused by lead in areas with the increased car traffic, exceeding the limit of 12%, the copper content was 55% of the limit concentration. Laboratory studies have shown that planting plants with phytoremediation capacity around the tested area has a significant effect on the reduction of heavy metals in the soil. (W pracy przedstawiono wyniki badań zawartości metali ciężkich (ołowiu i miedzi) w gruntach zurbanizowanych położonych na terenie kampusu Politechniki Świętokrzyskiej. Celem pracy było określenie stężenia form całkowitych ołowiu i miedzi oraz zbadanie, jak roślinność może ograniczyć ich stężenie w glebie. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że zanieczyszczenie badanych gruntów zurbanizowanych wybranymi metalami jest niewielkie. Najwyższe zanieczyszczenie spowodowane było ołowiem w miejscach o wzmożonym ruchu samochodowym, przekraczające o 12% stężenie graniczne, zawartość miedzi stanowiła 55% stężenia granicznego. Badania laboratoryjne wykazały, że nasadzenie roślin o zdolnościach fitoremediacyjnych, otaczających badany teren, wywiera znaczący wpływ na obniżenie zawartości metali ciężkich w glebie.)

Typ dokumentu: Artykuł
Słowa kluczowe: metale ciężkie, gleby obszarów zurbanizowanych, toksyczne oddziaływanie, fitoremediacja, heavy metals, urban soils, toxic effects, phytoremediation
Tematyka: G Geography. Anthropology. Recreation > GE Environmental Sciences
Q Science > QD Chemistry
T Technology > TD Environmental technology. Sanitary engineering
Dodano przez: Agnieszka T T
Date Deposited: 06 Sep 2019 09:22
Last Modified: 06 Sep 2019 09:22
URI: http://bc.tu.kielce.pl/id/eprint/272

Biblioteka Cyfrowa

Podgląd Podgląd