Pozycje wydane w roku 2011

Do góry
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Sortuj wg: Autor | Typ dokumentu | Nie sortuj
Idź do: A | B | C | D | G | K | L | M | N | O | P | S | Ś
Ilość pozycji: 27.

A

Adamczak, Stanisław red. and Radziszewski, Leszek red. (2011) Selected problems of modeling and control in mechanics. Monografie, Studia, Rozprawy (M19). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

Antczak, Izabela and Banaś, Anita and Kapuścińska, Izabela (2011) The use of thermovision in the estimation of thermal energy losses of buildings (Wykorzystywanie termowizji w ocenie strat energii ciepinej budynków). Structure & Environment, 3 (4). pp. 25-30. ISSN 2081-1500

Antoszewski, Bogdan (red.) (2011) Inżynieria powierzchni : wybrane zagadnienia. Monografie, Studia, Rozprawy (M17). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

Arciszewski, Tomasz and Russell, Jeffrey (2011) Change demands renaissance in civil engineering education. Structure & Environment, 3 (4). pp. 5-13. ISSN 2081-1500

B

Bysiec, Dominika (2011) The investigation of stability of double-layer octahedron-based geodesic domes (Badanie stateczności dwuwarstwowych kopuł geodezyjnych pochodzących z oktaedru). Structure & Environment, 3 (3). pp. 30-41. ISSN 2081-1500

C

Cholewińska, Małgorzata and Iwański, Marek (2011) Modification of petroleum road bitumen 50/70 with natural asphalt Gilsonite (Modyfikacja ponaftowego asfaltu drogowego 50/70 asfaltem naturalnym Gilsonit). Structure & Environment, 3 (2). pp. 5-10. ISSN 2081-1500

D

Dąbek, Lidia and Ozimina, Ewa and Picheta-Oleś, Anna (2011) Assessing the effect of iron ions adsorbed on activated carbon and the efficiency of decomposition of organic impurities using selected oxidizing agents (Ocena wpływu zaadsorbowanych na węglu aktywnym jonów żelaza na skuteczność degradacji zanieczyszczeń organicznych wybranymi czynnikami utleniającymi). Structure & Environment, 3 (1). pp. 29-35. ISSN 2081-1500

G

Grobelska, Edyta (2011) The impact of moisture and cyclic freezing on the non-freezing water of mono-ionic bentonites (Wpływ wilgotności i cyklicznego zamrażania na wodę niezamarzającą monojonowych bentonitów). Structure & Environment, 3 (1). pp. 36-46. ISSN 2081-1500

K

Kossakowski, Paweł (2011) Application of programs based on Building Information Modelling (BIM) system to design objects of steel-reinforced concrete construction (Zastosowanie programów BIM w projektowaniu obiektów konstrukcji stalowo-żelbetowej). Structure & Environment, 3 (3). pp. 20-29. ISSN 2081-1500

Kossakowski, Paweł (2011) Load-bearing capacity of wooden beams reinforced with composite sheets (Nośność belek drewnianych wzmocnionych matami kompozytowymi). Structure & Environment, 3 (4). pp. 14-22. ISSN 2081-1500

Kossakowski, Paweł (2011) Protection against noise in the European Union - general requirements, applied noise indicators and assessment methods (Ochrona przed hałasem w Unii Europejskiej - wymagania ogólne, stosowane wskaźniki hałasu oraz metody ich oceny). Structure & Environment, 3 (4). pp. 38-45. ISSN 2081-1500

Kotwa, Anna (2011) Influence of sub-zero temperature and initial set time on the properties of hardened concrete (Wpływ temperatury ujemnej i czasu wstępnego dojrzewania na właściwości stwardniałego betonu). Structure & Environment, 3 (2). pp. 11-17. ISSN 2081-1500

Kowal, Zbigniew (2011) Probabilistic optimisation of the bearing capacity of conventional hall coverings (Probabilistyczna optymalizacja nośności konstrukcji przekryć hal konwencjonalnych). Structure & Environment, 3 (3). pp. 10-19. ISSN 2081-1500

L

Latosińska, Jolanta and Orman, Łukasz J. and Radek, Norbert (2011) Waste materials for the production of ceramics (Odpady jako substrat do produkcji spieków ceramicznych). Structure & Environment, 3 (3). pp. 49-53. ISSN 2081-1500

Latosińska, Jolanta and Turdakow, Alicja (2011) Thermal utilization of municipal sewage sludge - examples of Polish solutions (Termiczne unieszkodliwianie komunalnych osadów ściekowych - przykłady polskich rozwiązań). Structure & Environment, 3 (4). pp. 31-37. ISSN 2081-1500

M

Mazurek, Grzegorz (2011) The assessment of the resilient modulus of elasticity of asphalt concrete with low-viscosity modifier (Badania modułu sztywności sprężystej betonu asfaltowego z asfaltem niskowiskozowym). Structure & Environment, 3 (1). pp. 16-20. ISSN 2081-1500

Mrugała, Justyna (2011) Soil stabilization with foamed bitumen (Stabilizacja gruntu asfaltem spienionym). Structure & Environment, 3 (2). pp. 40-44. ISSN 2081-1500

N

Nowak, Andrzej S. and Rakoczy, Anna M. (2011) Diagnostic procedures for assessment of structures. Structure & Environment, 3 (1). pp. 5-15. ISSN 2081-1500

O

Orman, Łukasz J. (2011) Measurement of boiling heat transfer on a single fin (Badania wymiany ciepła przy wrzeniu na pojedynczym żebrze). Structure & Environment, 3 (1). pp. 47-51. ISSN 2081-1500

Owsiak, Zdzisława and Czapik, Przemysław (2011) Methods of investigation of alkali-carbonate reaction in concrete based on the tests of aggregate reactivity (Metody badań reakcji alkalia-węglany w betonie na tle badań reaktywności kruszywa). Structure & Environment, 3 (2). pp. 18-24. ISSN 2081-1500

Owsiak, Zdzisława and Zapała, Justyna (2011) Review of the laboratory methods applied to assess the reactivity of alkaline siliceous aggregates in concrete (Przegląd metod laboratoryjnych stosowanych do oceny reaktywności alkalicznej kruszyw krzemionkowych w betonie). Structure & Environment, 3 (1). pp. 21-26. ISSN 2081-1500

P

Piotrowski, Jerzy Z. and Stroj, Anatol F. (2011) Air heating at its movement along channels in systems with the individual air submission in premises (Ogrzewanie powietrza przepływającego w kanałach w systemach z indywidualnym dostarczaniem powietrza do pomieszczenia). Structure & Environment, 3 (2). pp. 35-39. ISSN 2081-1500

Proskuryakov, Viktor (2011) The development of progressive typological ideas by architectural schools from Lviv and Dresden (based on results of international Ukrainian and German educational and designed seminars). Structure & Environment, 3 (2). pp. 25-32. ISSN 2081-1500

S

Starzomska, Mariola and Piotrowski, Jerzy Z. (2011) Testing a prototype for an innovative water turbine (Badania innowacyjnej turbiny wodnej). Structure & Environment, 3 (3). pp. 45-48. ISSN 2081-1500

Stępień, Jan C. (2011) Metody analizy i oceny niezawodności kablowych układów zasilających średnich napięć (Methods of reliability analysis and evaluation of medium voltage cable supply systems). Monografie, Studia, Rozprawy (M20). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

Stępień, Monika (2011) Traffic conditions assessment for crossing: Sandomierska - Źródłowa streets in Kielce (Ocena warunków ruchu na skrzyżowaniu ulic: Sandomierska - Źródłowa w Kielcach. Structure & Environment, 3 (3). pp. 5-9. ISSN 2081-1500

Ś

Świt, Grzegorz (2011) Analiza procesów destrukcyjnych w obiektach mostowych z belek strunobetonowych z wykorzystaniem zjawiska emisji akustycznej (Predicting failure processes for bridge – type structures made of prestressed concrete beams using the acoustic emission method). Monografie, Studia, Rozprawy (M21). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

This list was generated on Tue Apr 23 19:29:02 2024 CEST.