Pozycje wydane w roku 2014

Do góry
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Sortuj wg: Autor | Typ dokumentu | Nie sortuj
Idź do: D | G | I | J | K | N | O | P | S | U | W | Č | Ł | Ż
Ilość pozycji: 29.

D

Dachowski, Ryszard and Piotrowski, Jerzy Z. and Koruba, Dorota and Zender-Świercz, Ewa and Telejko, Marek and Starzomska, Mariola and Lucas, Xavier (2014) Data on acoustic and thermal properties of reflective insulation (Właściwości akustyczne i cieplne izolacji refleksyjnej). Structure & Environment, 6 (1). pp. 38-42. ISSN 2081-1500

G

Gil-Mastalerczyk, Joanna (2014) About the process of investment and realization of postwar sacred buildings (O procesie inwestycyjno-realizacyjnym powojennych przedsięwzięć sakralnych). Structure & Environment, 6 (1). pp. 19-29. ISSN 2081-1500

Giżejowski, Marian and Stachura, Zbigniew (2014) Partial factors for the member stability resistance of steel structures (Współczynniki częściowe w ocenie stateczności elementów konstrukcji stalowych). Structure & Environment, 6 (2). pp. 18-25. ISSN 2081-1500

Gordziej-Zagórowska, Małgorzata and Urbańska-Galewska, Elżbieta and Jankowski, Robert (2014) Modelling of truss with cold-formed sections and positive eccentricity in the nodes (Modelowanie kratownicy z kształtowników giętych na zimno z mimośrodami dodatnimi w węźle). Structure & Environment, 6 (4). pp. 24-34. ISSN 2081-1500

I

Ishchenko, Vitalii and Styskal, Oksana and Vasylkivsky, Igor and Kvaterniuk, Sergiy (2014) Air pollution with heavy metals compounds in Vinnytsia region, Ukraine. Structure & Environment, 6 (1). pp. 33-37. ISSN 2081-1500

Iwański, Marek and Orzechowski, Ryszard (2014) The effect of rubber and synthetic wax on the selected properties of bitumen 50/70 (Wpływ gumy i syntetycznego wosku na wybrane właściwości asfaltu 50/70). Structure & Environment, 6 (2). pp. 5-10. ISSN 2081-1500

Iwański, Marek and Stępień, Monika (2014) The traffic noise in the vicinity of the traffic calming measures (Hałas drogowy w pobliżu środków uspokojenia ruchu). Structure & Environment, 6 (3). pp. 25-31. ISSN 2081-1500

J

Jobb, Marián and Nemec, Patrik and Kosa, Ľuboš and Malcho, Milan (2014) Measuring thermal performance of gravitational heat pipes depending on the amount of working fluid. Structure & Environment, 6 (1). pp. 43-45. ISSN 2081-1500

Jurek, Anna (2014) The influence of grout used in borehole vertical ground heat exchangers on heat flux from the ground (Wpływ stosowanych materiałów wypełniających do odwiertów pionowych wymienników gruntowych na strumień ciepła pobierany z gruntu). Structure & Environment, 6 (3). pp. 45-50. ISSN 2081-1500

K

Kaczmarska, Bożena and Gierulski, Wacław (2014) Designing innovative products in terms of LCA (Projektowanie innowacyjnych wyrobów w aspekcie LCA). Structure & Environment, 6 (2). pp. 48-55. ISSN 2081-1500

Kapjor, Andrej and Daniel, Lubos and Farbak, Matus and Gottwald, Michal (2014) The accumulation and heat transfer in soils. Structure & Environment, 6 (4). pp. 43-46. ISSN 2081-1500

Kosa, Ľuboš and Jobb, Marián and Nemec, Patrik and Malcho, Milan (2014) Influence of working position for thermal performance of the capillary heat pipe. Structure & Environment, 6 (1). pp. 46-48. ISSN 2081-1500

Kosno, Łukasz (2014) Work analysis of soil-steel structure in the construction phase illustrated with SuperCor SC-57S (Analiza pracy konstrukcji gruntowo-powłokowej w fazie wykonywania na przykładzie konstrukcji SuperCor SC-57S). Structure & Environment, 6 (3). pp. 5-11. ISSN 2081-1500

Kossakowski, Paweł (2014) Wprowadzenie do programu Autodesk Robot Structural Analysis 2012. Materiały Pomocnicze i Informacyjne (MPI168). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

Kulikova, Nataliia and Redko, Andrey (2014) Simulating heat-transfer processes in two-phase heat-utilizer at heat pipes. Structure & Environment, 6 (2). pp. 35-43. ISSN 2081-1500

N

Nowek, Milena (2014) Study of properties and internal structure of modified restoration plasters (Analiza właściwości i struktury wewnętrznej modyfikowanych tynków renowacyjnych). Structure & Environment, 6 (1). pp. 13-18. ISSN 2081-1500

O

Obara, Paulina and Nowak, Ewa and Nowak, Katarzyna (2014) Influence of elastic support on the eigenvalues of stepped columns (Wpływ sprężystości podparcia na wartości własne w słupach o skokowo zmiennej sztywności). Structure & Environment, 6 (3). pp. 12-18. ISSN 2081-1500

Owsiak, Zdzisława and Wójcik, Agnieszka (2014) The influence of co-combusted biomass-coal fly ash on limiting alkali-silica reaction (Wpływ popiołu lotnego pochodzącego ze współspalania węgla kamiennego i biomasy na ograniczenie reakcji alkalia-krzemionka). Structure & Environment, 6 (2). pp. 26-32. ISSN 2081-1500

P

Piasecka, Magdalena (2014) Wrzenie w przepływie na rozwiniętych powierzchniach minikanałów (Flow boiling on enhanced surfaces of minichannels. Monografie, Studia, Rozprawy (M61). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

Piasta, Wojciech and Marczewska, Julia and Jaworska, Monika (2014) Some aspects and mechanisms of sulphate attack (Wybrane aspekty i mechanizmy korozji siarczanowej). Structure & Environment, 6 (3). pp. 19-24. ISSN 2081-1500

Potrzeszcz-Sut, Beata (2014) Hybrid MES/SSN analysis of the elastic-plastic truss under cyclic loading (Analiza hybrydowa MES/SSN sprężysto-plastycznej konstrukcji kratowej poddanej obciążeniu cyklicznemu). Structure & Environment, 6 (4). pp. 12-16. ISSN 2081-1500

S

Skowroński, Wojciech and Włóka, Agata and Chmiel, Rafał (2014) Modelling of strength processes of S235JR steel at increased temperature (Modelowanie procesów wytrzymałościowych stali S235JR w podwyższonej temperaturze). Structure & Environment, 6 (3). pp. 32-37. ISSN 2081-1500

Sulovcová, Katarína and Papučík, Štefan and Patsch, Marek and Kapjor, Andrej and Medvecký, Štefan (2014) PIV method as a means of optimization and validation of fluid flow in flue gas path. Structure & Environment, 6 (3). pp. 41-44. ISSN 2081-1500

U

Urbańska-Galewska, Elżbieta and Deniziak, Patryk (2014) The influence of applying supplementary web plates on structural joint moment resistance and rotational stifness (Wpływ zastosowania nakładek wzmacniających środnik na nośność i sztywność doczołowego węzła śrubowego). Structure & Environment, 6 (2). pp. 11-17. ISSN 2081-1500

W

Wawrzeńczyk, Jerzy and Kozak, Wioletta and Kłak, Adam (2014) Possibility of pore size distribution application to the description of air-entrained concrete porosity structure (Możliwość stosowania rozkładu wielkości porów do opisu parametrów struktury porowatości betonów napowietrzonych). Structure & Environment, 6 (1). pp. 5-12. ISSN 2081-1500

Wierzbicki, Stanisław (2014) Monitoring of structure of industrial building on the example of the WiSeNeMONIT system (Monitoring konstrukcji budynku halowego na przykładzie systemu WiSeNeMONIT). Structure & Environment, 6 (4). pp. 17-23. ISSN 2081-1500

Č

Čaja, Alexander and Nemec, Patrik and Mančikova, Veronika and Malcho, Milan (2014) Impact of the manufacturing conditions and operating position on heat transport ability of the heat pipe filled with Fluorinert FC-72. Structure & Environment, 6 (2). pp. 44-47. ISSN 2081-1500

Ł

Łagoda, Marek and Kowal, Maciej (2014) CFRP composite materials strengthening of flat steel elements to reduce the stresses in the steel (Wzmacnianie płaskich elementów stalowych materiałami kompozytowymi CFRP na obniżenie naprężeń w stali). Structure & Environment, 6 (4). pp. 5-11. ISSN 2081-1500

Ż

Żygadło, Maria and Dębicka, Marlena (2014) The mechanical-biological treatment (MBT) of waste under Polish law (Mechaniczno-biologiczna przeróbka odpadów (MBP) w świetle polskiego prawa). Structure & Environment, 6 (4). pp. 37-42. ISSN 2081-1500

This list was generated on Tue Apr 23 23:59:59 2024 CEST.