Zastosowanie metody FORM w analizie niezawodności konstrukcji kratowych podatnych na przeskok (Application method FORM in reliability analysis of node snapping truss structures)

Radoń, Urszula (2012) Zastosowanie metody FORM w analizie niezawodności konstrukcji kratowych podatnych na przeskok (Application method FORM in reliability analysis of node snapping truss structures). Monografie, Studia, Rozprawy (M27). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

[img]
Preview
Tekst
Radon_Zastosowanie_M27.pdf

Download (4MB) | Preview

Streszczenie

W pracy rozważono możliwość zastosowania metody FORM w analizie niezawodności konstrukcji kratowych słabo wyniosłych podatnych na utratę stateczności poprzez przeskok węzła. Jako zmienne losowe przyjęto następujące parametry: sztywność osiową, mnożniki schematów obciążenia, współrzędne węzłów. W rozważanych zagadnieniach nie uwzględnia się jawnie czasu oraz wzajemnej korelacji przyjętych zmiennych losowych. Rozpatrywane są dwa typy warunków granicznych: warunek nieprzekroczenia dopuszczalnych przemieszczeń węzłów konstrukcji oraz warunek nieprzekroczenia dopuszczalnego mnożnika obciążenia. W pracy za miarę niezawodności przyjęto wskaźnik niezawodności Hasofera-Linda wyznaczany przy użyciu iteracyjnej procedury Rackwitza-Fiesslera. Dokładność wyników otrzymywanych przy zastosowania tego wskaźnika jest wystarczająca dla potrzeb praktycznych i dlatego też zyskał on dużą popularność jako miara niezawodności, szczególnie w połączeniu z metodami transformacji wykorzystującymi pełną informację o rozkładach zmiennych losowych. Ważnym elementem pracy jest badanie wrażliwości wskaźnika niezawodności na zmiany charakterystyk probabilistycznych rozważanych zmiennych losowych, jak również sprawdzenie numerycznej efektywności metody FORM w porównaniu do innych metod niezawodności, tj. metody SORM, Monte Carlo, Importance Sampling.

Typ dokumentu: Książka
Tematyka: T Technology > TA Engineering (General). Civil engineering (General)
T Technology > TH Building construction
Dodano przez: Agnieszka T T
Date Deposited: 04 Jul 2017 09:03
Last Modified: 04 Jul 2017 09:06
URI: http://bc.tu.kielce.pl/id/eprint/154

Biblioteka Cyfrowa

Podgląd Podgląd