Energy aspect in sustainable design using the example of multi-criteria methods of building evaluation (Aspekt energetyczny w projektowaniu zrównoważonym na przykładzie wielokryterialnych metod oceny budynków)

Kamionka, Lucjan (2017) Energy aspect in sustainable design using the example of multi-criteria methods of building evaluation (Aspekt energetyczny w projektowaniu zrównoważonym na przykładzie wielokryterialnych metod oceny budynków). Structure & Environment, 9 (2). pp. 77-88. ISSN 2081-1500

[img]
Preview
Tekst
Kamionka_Energy_SaE_2_2017.pdf

Download (610kB) | Preview

Streszczenie

The article defines the concept of sustainable development. It shows the characteristics of sustainable buildings and sustainable development goals achieved in the design of new buildings. The article refers to the “passive house” standard and points to the aspect of energy efficiency as a key factor in the assessment of buildings in multi-criteria methods of LEED, BREEAM, Green Building and the method developed by the author of the article. The paper also emphasizes the need for applying multi-criteria evaluation of design solutions using specialized computer programs in the process of sustainable design. A group of industry experts, including professionals in the field of building energy assessment, should be involved in the process of assessment and verification of the applied solutions. Examples of buildings designed and erected in Poland, characterized by high quality design solutions in the field of energy efficiency have been provided. These developments have been awarded the Passivhaus, Green Building, LEED, BREEAM certificates. (W artykule określono pojęcie rozwoju zrównoważonego. Przedstawiono cechy budynków zrównoważonych oraz cele zrównoważonego rozwoju realizowane w projektowaniu nowej zabudowy miast. Przytoczono zdefiniowane parametry „budynku pasywnego” oraz przedstawiono aspekt energooszczędności jako kluczowy czynnik oceny budynków w wielokryterialnych metodach LEED, BREEAM, Green Building. Wskazano na konieczność stosowania w procesie zintegrowanego projektowania wielokryterialnej oceny rozwiązań projektowych z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych. W procesie oceny i weryfikacji zastosowanych rozwiązań uczestniczyć powinno grono specjalistów branżowych m.in. z zakresu energetyki budynku. Przytoczono przykłady budynków zaprojektowanych i zrealizowanych w Polsce, które charakteryzują się wysokiej jakości rozwiązaniami projektowymi z zakresu energooszczędności. Obiekty te otrzymały certyfikaty Passivhaus, Green Building, LEED, BREEAM.)

Typ dokumentu: Artykuł
Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, projektowanie zrównoważone, energooszczędność budynku, sustainable development, sustainable design, energy efficiency of the building
Tematyka: N Fine Arts > NA Architecture
T Technology > TD Environmental technology. Sanitary engineering
T Technology > TH Building construction
Dodano przez: Agnieszka T T
Date Deposited: 10 Jun 2019 09:43
Last Modified: 10 Jun 2019 09:43
URI: http://bc.tu.kielce.pl/id/eprint/253

Biblioteka Cyfrowa

Podgląd Podgląd