Pozycje wydane w roku 2015

Do góry
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Sortuj wg: Autor | Typ dokumentu | Nie sortuj
Idź do: A | B | C | D | I | K | L | N | O | P | R | S | T | W | Ď
Ilość pozycji: 32.

A

Abyzov, Vadym (2015) Multivariate architecture-&-constructive system on the basis of beamless framework. Structure & Environment, 7 (1). pp. 15-19. ISSN 2081-1500

B

Bąkowski, Andrzej and Radziszewski, Leszek (2015) Analiza wybranych deskryptorów sygnałów z silnika spalinowego z wykorzystaniem programu R (Analysis of selected combustion engine descriptors using the R programme). Monografie, Studia, Rozprawy (M67). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 9788363792343

C

Chylińska, Diana (2015) The influence of particular parameters on the temperature distribution in the impletion of regenerative heat exchanger (Wpływ wybranych parametrów na rozkład temperatury dla okresu nagrzewania wypełnienia regeneracyjnego wymiennika ciepła). Structure & Environment, 7 (1). pp. 29-33. ISSN 2081-1500

D

Dachowski, Ryszard and Kapała, Sylwia and Kowal-Zawadzak, Agnieszka and Zawadzak, Marcin (2015) Application of bentonite suspension for diaphragm wall under ‘infill’ conditions (Zastosowanie zawiesiny bentonitowej przy realizacji ściany szczelinowej w warunkach „plombowych”). Structure & Environment, 7 (2). pp. 72-79. ISSN 2081-1500

Dudzik, Agnieszka and Radoń, Urszula (2015) Reliability analysis of the supporting structure subjected to the action forced vibrations (Analiza niezawodności konstrukcji wsporczej poddanej działaniu drgań wymuszonych). Structure & Environment, 7 (3). pp. 118-122. ISSN 2081-1500

I

Iwański, Marek and Orzechowski, Ryszard (2015) Effects of RTFOT aging on selected properties of bitumen 50/70 modified with rubber and synthetic wax (Wpływ starzenia technologicznego RTFOT na wybrane właściwości asfaltu 50/70 modyfikowanego gumą i woskiem syntetycznym). Structure & Environment, 7 (3). pp. 105-111. ISSN 2081-1500

Iwański, Mateusz M. and Maciejewski, Krzysztof and Ramiączek, Piotr (2015) Influence of hydrated lime on the properties of filler-bitumen composite (Wpływ wapna hydratyzowanego na właściwości kompozytu mineralno-asfaltowego). Structure & Environment, 7 (2). pp. 55-60. ISSN 2081-1500

K

Kaleta, Ilona and Liwocha, Anna and Tyburczyk, Anna (2015) The use of passive shield to reduce the gains of irradiation (Zastosowanie osłony pasywnej do redukcji zysków od napromieniowania). Structure & Environment, 7 (3). pp. 135-141. ISSN 2081-1500

Kossakowski, Paweł (2015) Autodesk AutoCad Structural Detailing 2015 : moduł żelbet : przykłady praktyczne. Materiały Pomocnicze i Informacyjne (MPI170). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

Kossakowski, Paweł (2015) Modelowanie żelbetowych struktur prętowych w programie Autodesk Robot Structural Analysis 2015. Materiały Pomocnicze i Informacyjne (MPI169). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

Kozłowski, Tomasz and Kolankowska, Marta and Walaszczyk, Łukasz (2015) Calculating soil thermal properties for the purpose of numerical simulation of heat transfer in multi-layered ground profile (Obliczanie termicznych właściwości gruntu na potrzeby numerycznej symulacji przepływu ciepła w wielowarstwowym profilu podłoża gruntowego). Structure & Environment, 7 (2). pp. 87-94. ISSN 2081-1500

Kozłowski, Tomasz and Kolankowska, Marta and Walaszczyk, Łukasz (2015) A finite difference scheme to solve one-dimensional problems associated with soil freezing and thawing (Metoda różnic skończonych do rozwiązywania jednowymiarowych problemów związanych z zamarzaniem i rozmarzaniem gruntu). Structure & Environment, 7 (1). pp. 34-42. ISSN 2081-1500

Kubicka, Katarzyna and Radoń, Urszula (2015) The assessment of fire safety of steel structural roof (Ocena trwałości pożarowej stalowego przekrycia strukturalnego). Structure & Environment, 7 (4). pp. 155-158. ISSN 2081-1500

L

Latosińska, Jolanta and Anasiewicz, Monika (2015) The evaluation of sorption properties of sewage sludge ash from wastewater treatment plant in Łódź (Ocena właściwości sorpcyjnych popiołu z osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Łodzi). Structure & Environment, 7 (2). pp. 95-98. ISSN 2081-1500

N

Nartowska, Edyta and Kozłowski, Tomasz and Kolankowska, Marta (2015) Application of 1H-NMR relaxometry to the determination of the water content in clay soils (Zastosowanie metody NMR do określenia wilgotności w gruntach spoistych). Structure & Environment, 7 (4). pp. 189-193. ISSN 2081-1500

Nemchinov, Michail Vasilievich and Aktanov, Serik Kasimbekovich (2015) Forces and stresses at tires area contact with road pavements for cars and light trucks. Structure & Environment, 7 (2). pp. 80-84. ISSN 2081-1500

O

Owsiak, Zdzisława (2015) Korozja wewnętrzna betonu (Internal corrosion of concrete). Monografie, Studia, Rozprawy (M66). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

Owsiak, Zdzisława and Szymkiewicz, Paulina (2015) Action of chlorides on concrete elements of an indoor swimming pool (Oddziaływanie chlorków na elementy betonowe krytej pływalni). Structure & Environment, 7 (3). pp. 112-117. ISSN 2081-1500

P

Pavlenko, Anatoliy (2015) The temperature distribution of the materials in the convective heat transfer. Structure & Environment, 7 (4). pp. 185-188. ISSN 2081-1500

Piotrowicz, Elżbieta (2015) Reinforcing of historical ceiling beams in the shear zone (Wzmacnianie zabytkowych belek stropowych w strefie przypodporowej). Structure & Environment, 7 (4). pp. 173-177. ISSN 2081-1500

R

Radziszewski, Leszek (2015) Analiza współoddziaływania fali mechanicznej silnej nieciągłości z czujnikiem piezoelektrycznym (The analysis of interaction of a strong discontinuity wave with piezoelectric sensor). Monografie, Studia, Rozprawy (M65). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 9788363792220

Radziszewski, Leszek (2015) Kaski rowerowe : konstrukcja, technologie, użytkowanie. Nauki Techniczne. Budowa i Eksploatacja Maszyn . Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-63792-38-1

Rajca, Paweł (2015) The influence of regionalism on the shaping of solid structure of The Shrine of St. Joseph - the Patron Saint Family in Kielce (Wpływ regionalizmu na kształtowanie bryły obiektów sakralnych na przykładzie Sanktuarium św. Józefa Opiekuna Rodziny w Kielcach). Structure & Environment, 7 (4). pp. 165-172. ISSN 2081-1500

Róg, Agnieszka (2015) Moisture susceptibility of warm mix asphalt concrete containing synthetic zeolite (Mrozoodporność betonu asfaltowego w technologii na ciepło z dodatkiem syntetycznego zeolitu). Structure & Environment, 7 (1). pp. 20-25. ISSN 2081-1500

S

Stępień, Ewa (2015) Research problems that occur during the analysis of the work of FRP-strengthned timber beams under sustained loads (Problemy badawcze występujące podczas analizy pracy belek drewnianych wzmocnionych materiałami kompozytowymi z tworzyw sztucznych zbrojonych różnego rodzaju włóknami w zakresie obciążeń długotrwałych). Structure & Environment, 7 (4). pp. 159-164. ISSN 2081-1500

Szafran, Jacek (2015) Analytical determination of aerodynamic resistance of the skeletal telecommunication towers (Analityczne określenie oporu aerodynamicznego kratowych wież telekomunikacyjnych). Structure & Environment, 7 (1). pp. 5-14. ISSN 2081-1500

Szafran, Jacek (2015) Application of the Generalized Stochastic Perturbation Method in cable structures analysis (Zastosowanie uogólnionej metody perturbacji stochastycznej w analizie konstrukcji cięgnowych). Structure & Environment, 7 (2). pp. 61-71. ISSN 2081-1500

Słoń, Anna and Pawlak, Urszula (2015) The comparative analysis of computational methods FE and FD on the example of the membrane surface structure (Analiza porównawcza metod obliczeniowych ES i RS w zastosowaniu do konstrukcji powierzchniowej typu tarcza). Structure & Environment, 7 (4). pp. 178-182. ISSN 2081-1500

T

Telejko, Marek (2015) Indoor air quality in computer labs (Jakość powietrza wewnętrznego w pracowniach komputerowych). Structure & Environment, 7 (4). pp. 194-198. ISSN 2081-1500

W

Wawrzeńczyk, Jerzy and Lech, Maciej (2015) Estimation, based on the maturity function, of the strength of early age concrete cured at elevated temperature (Szacowanie wczesnej wytrzymałości betonu dojrzewającego w podwyższonej temperaturze na podstawie funkcji dojrzałości). Structure & Environment, 7 (3). pp. 123-131. ISSN 2081-1500

Wojnowska-Heciak, Magdalena (2015) The significance of environmental factors in urban design (Znaczenie czynników środowiska naturalnego w projektowaniu przestrzeni miejskich). Structure & Environment, 7 (3). pp. 135-141. ISSN 2081-1500

Ď

Ďurčanský, Peter and Pilát, Peter and Nosek, Radovan and Jandačka, Jozef (2015) New ways of renewable sources utilization for electricity production. Structure & Environment, 7 (1). pp. 43-47. ISSN 2081-1500

This list was generated on Wed Apr 24 19:55:38 2024 CEST.