Pozycje wydane w roku 2015

Do góry
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Sortuj wg: Autor | Typ dokumentu | Nie sortuj
Idź do: A | B | C | D | I | K | L | N | O | R | S | Ď
Ilość pozycji: 18.

A

Abyzov, Vadym (2015) Multivariate architecture-&-constructive system on the basis of beamless framework. Structure & Environment, 7 (1). pp. 15-19. ISSN 2081-1500

B

Bąkowski, Andrzej and Radziszewski, Leszek (2015) Analiza wybranych deskryptorów sygnałów z silnika spalinowego z wykorzystaniem programu R (Analysis of selected combustion engine descriptors using the R programme). Monografie, Studia, Rozprawy (M67). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 9788363792343

C

Chylińska, Diana (2015) The influence of particular parameters on the temperature distribution in the impletion of regenerative heat exchanger (Wpływ wybranych parametrów na rozkład temperatury dla okresu nagrzewania wypełnienia regeneracyjnego wymiennika ciepła). Structure & Environment, 7 (1). pp. 29-33. ISSN 2081-1500

D

Dachowski, Ryszard and Kapała, Sylwia and Kowal-Zawadzak, Agnieszka and Zawadzak, Marcin (2015) Application of bentonite suspension for diaphragm wall under ‘infill’ conditions (Zastosowanie zawiesiny bentonitowej przy realizacji ściany szczelinowej w warunkach „plombowych”). Structure & Environment, 7 (2). pp. 72-79. ISSN 2081-1500

I

Iwański, Mateusz M. and Maciejewski, Krzysztof and Ramiączek, Piotr (2015) Influence of hydrated lime on the properties of filler-bitumen composite (Wpływ wapna hydratyzowanego na właściwości kompozytu mineralno-asfaltowego). Structure & Environment, 7 (2). pp. 55-60. ISSN 2081-1500

K

Kossakowski, Paweł (2015) Autodesk AutoCad Structural Detailing 2015 : moduł żelbet : przykłady praktyczne. Materiały Pomocnicze i Informacyjne (MPI170). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

Kossakowski, Paweł (2015) Modelowanie żelbetowych struktur prętowych w programie Autodesk Robot Structural Analysis 2015. Materiały Pomocnicze i Informacyjne (MPI169). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

Kozłowski, Tomasz and Kolankowska, Marta and Walaszczyk, Łukasz (2015) Calculating soil thermal properties for the purpose of numerical simulation of heat transfer in multi-layered ground profile (Obliczanie termicznych właściwości gruntu na potrzeby numerycznej symulacji przepływu ciepła w wielowarstwowym profilu podłoża gruntowego). Structure & Environment, 7 (2). pp. 87-94. ISSN 2081-1500

Kozłowski, Tomasz and Kolankowska, Marta and Walaszczyk, Łukasz (2015) A finite difference scheme to solve one-dimensional problems associated with soil freezing and thawing (Metoda różnic skończonych do rozwiązywania jednowymiarowych problemów związanych z zamarzaniem i rozmarzaniem gruntu). Structure & Environment, 7 (1). pp. 34-42. ISSN 2081-1500

L

Latosińska, Jolanta and Anasiewicz, Monika (2015) The evaluation of sorption properties of sewage sludge ash from wastewater treatment plant in Łódź (Ocena właściwości sorpcyjnych popiołu z osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Łodzi). Structure & Environment, 7 (2). pp. 95-98. ISSN 2081-1500

N

Nemchinov, Michail Vasilievich and Aktanov, Serik Kasimbekovich (2015) Forces and stresses at tires area contact with road pavements for cars and light trucks. Structure & Environment, 7 (2). pp. 80-84. ISSN 2081-1500

O

Owsiak, Zdzisława (2015) Korozja wewnętrzna betonu (Internal corrosion of concrete). Monografie, Studia, Rozprawy (M66). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

R

Radziszewski, Leszek (2015) Analiza współoddziaływania fali mechanicznej silnej nieciągłości z czujnikiem piezoelektrycznym (The analysis of interaction of a strong discontinuity wave with piezoelectric sensor). Monografie, Studia, Rozprawy (M65). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 9788363792220

Radziszewski, Leszek (2015) Kaski rowerowe : konstrukcja, technologie, użytkowanie. Nauki Techniczne. Budowa i Eksploatacja Maszyn . Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-63792-38-1

Róg, Agnieszka (2015) Moisture susceptibility of warm mix asphalt concrete containing synthetic zeolite (Mrozoodporność betonu asfaltowego w technologii na ciepło z dodatkiem syntetycznego zeolitu). Structure & Environment, 7 (1). pp. 20-25. ISSN 2081-1500

S

Szafran, Jacek (2015) Analytical determination of aerodynamic resistance of the skeletal telecommunication towers (Analityczne określenie oporu aerodynamicznego kratowych wież telekomunikacyjnych). Structure & Environment, 7 (1). pp. 5-14. ISSN 2081-1500

Szafran, Jacek (2015) Application of the Generalized Stochastic Perturbation Method in cable structures analysis (Zastosowanie uogólnionej metody perturbacji stochastycznej w analizie konstrukcji cięgnowych). Structure & Environment, 7 (2). pp. 61-71. ISSN 2081-1500

Ď

Ďurčanský, Peter and Pilát, Peter and Nosek, Radovan and Jandačka, Jozef (2015) New ways of renewable sources utilization for electricity production. Structure & Environment, 7 (1). pp. 43-47. ISSN 2081-1500

This list was generated on Wed Jan 26 09:17:56 2022 CET.