Pozycje wydane w roku 2021

Do góry
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Sortuj wg: Autor | Typ dokumentu | Nie sortuj
Idź do: B | C | H | K | M | O | P | S
Ilość pozycji: 16.

B

Białek, Anita and Koltuk, Bade (2021) Thermal comfort measurements in the Energis building (Badania komfortu cieplnego w budynku Energis). Structure & Environment, 13 (1). pp. 10-15. ISSN 2081-1500

Bućko, Józef (2021) Planowanie biznesowe i zarządzanie ryzykiem projektów (Business planning and project risk management). Monografie, Studia, Rozprawy (M139). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-66678-02-6

C

Czapik, Przemysław and Kuza, Dominik and Boroń, Michał (2021) Influence of the waste glass uses on the cement mortar properties (Wpływ stosowania szkła odpadowego na właściwości zaprawy cementowej). Structure & Environment, 13 (2). pp. 45-51. ISSN 2081-1500

H

Hrnková, Bronislava and Hečko, Dávid and Kapjor, Andrej and Mičko, Pavol and Vantúch, Martin (2021) Analysis of the conversion of primary energy into heat focused on a heat pump with a working substance (refrigerant) CO2 (Analiza konwersji energii pierwotnej w ciepło przy zastosowaniu pompy ciepła z CO2 jako czynnikiem roboczym (chłodniczym)). Structure & Environment, 13 (2). pp. 59-64. ISSN 2081-1500

Hrnková, Bronislava and Hečko, Dávid and Kapjor, Andrej and Mičko, Pavol and Vantúch, Martin (2021) Laminar field optimization in connection with the current pandemic situation caused by COVID-19 (Optymalizacja z wykorzystaniem pola laminarnego w odniesieniu do obecnej sytuacji pandemicznej spowodowanej przez COVID-19). Structure & Environment, 13 (1). pp. 5-9. ISSN 2081-1500

Hrnková, Bronislava and Hečko, Dávid and Kapjor, Andrej and Mičko, Pavol and Vantúch, Martin (2021) Requirement of pressure relief dampers for clean rooms (Potrzeba stosowania klap nadciśnieniowych do pomieszczeń czystych). Structure & Environment, 13 (2). pp. 55-58. ISSN 2081-1500

K

Koruba, Zbigniew (red.) and Krzysztofik, Izabela (red.) and Chatys, Rafał (red.) and Pawlikowski, Rafał (red.) and Stefański, Konrad (red.) (2021) Selected issues of modern aviation technologies. Monografie, Studia, Rozprawy (M140). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-66678-03-3

Kowalik, Robert and Bąk-Patyna, Paulina (2021) Analysis of Heat Recovery from Wastewater Using a Heat Pump on the Example of a Wastewater Treatment Plant in the Świętokrzyskie Voivodeship in Polish (Analiza odzysku ciepła ze ścieków przy wykorzystaniu pompy ciepła na przykładzie oczyszczalni ścieków województwa świętokrzyskiego). Structure & Environment, 13 (3). pp. 90-95. ISSN 2081-1500

M

Majewski, Grzegorz and Telejko, Marek and Krawczyk, Natalia and Dębska, Luiza and Orman, Łukasz J. (2021) Questionnaire survey of thermal sensations in the large lecture room (Badania ankietowe wrażeń cieplnych w dużej sali wykładowej). Structure & Environment, 13 (4). pp. 113-117. ISSN 2081-1500

Mazurek, Grzegorz and Durlej, Małgorzata and Iwański, Marek (2021) Numerical modelling of interlayer adhesion in the layer of recycled material with the use of the Leutner apparatus and computed tomography scanning (Numeryczne modelowanie sczepności międzywarstwowej w warstwie recyklowanej z wykorzystaniem badań w aparacie Leutnera oraz tomografii komputerowej). Structure & Environment, 13 (4). pp. 95-103. ISSN 2081-1500

Mičko, Pavol and Hečko, Dávid and Kapjor, Andrej and Vantúch, Martin and Hrnková, Bronislava (2021) Energy efficiency optimization of the operating room due to the dispositional location (Optymalizacja efektywności energetycznej w sali operacyjnej związana z lokalizacją systemu wentylacji). Structure & Environment, 13 (1). pp. 29-34. ISSN 2081-1500

O

Oluseyi, Peter Olabisi and Ezike, Ifunanya Lilian (2021) Retrofitting existing office building for efficient energy management and performance (Modernizacja istniejącego budynku biurowego dla efektywnego zarządzania energią). Structure & Environment, 13 (1). pp. 16-28. ISSN 2081-1500

P

Pavlenko, Anatoliy and Basok, Borys and Davydenko, Borys (2021) Energy conversion in local volumes of dispersed media. Monografie, Studia, Rozprawy (M138). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-66678-01-9

Piotrowicz, Dariusz (2021) Determinants of the Location and Architecture of the Provincial Office in Kielce (Uwarunkowania lokalizacji i architektury Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach). Structure & Environment, 13 (3). pp. 71-82. ISSN 2081-1500

Plechawski, Stanisław (2021) Assessment of the possibility of using the existing foundations for the construction of a steel silos (Ocena możliwości wykorzystania istniejących fundamentów do budowy silosów stalowych). Structure & Environment, 13 (4). pp. 104-112. ISSN 2081-1500

S

Skowera, Karol and Foksa, Anna (2021) Technical Aspects of Measurements Using the Pull-Off Method (Techniczne aspekty pomiarów metodą pull-off). Structure & Environment, 13 (3). pp. 83-89. ISSN 2081-1500

This list was generated on Sat Sep 24 20:23:35 2022 CEST.