Pozycje wydane w roku 2012

Do góry
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Sortuj wg: Autor | Typ dokumentu | Nie sortuj
Idź do: B | D | G | K | M | N | O | P | R | S | W
Ilość pozycji: 31.

B

Bracka, Anna and Rusin, Zbigniew (2012) Comparison of pore characteristics and water absorption in ceramic materials with frost resistance factor, Fc (Porównanie wskaźnika mrozoodporności ceramiki Fc z charakterystyką porów i nasiąkliwością). Structure & Environment, 4 (3). pp. 15-19. ISSN 2081-1500

D

Dziadoń, Andrzej (2012) Magnez i jego stopy (Magnesium and its alloys). Monografie, Studia, Rozprawy (M28). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

Dzioba, Ihor (2012) Modelowanie i analiza procesu pękania w stalach ferrytycznych (Modelling and analysis of fracture process in ferritic steels). Monografie, Studia, Rozprawy (M25). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

G

Goreczny, Tomasz (2012) Design of mechanical ventilation systems - efficient use of energy (Projektowanie systemów wentylacji mechanicznej - efektywne wykorzystanie energii). Structure & Environment, 4 (1). pp. 31-36. ISSN 2081-1500

K

Kamionka, Lucjan W. (2012) Architektura zrównoważona i jej standardy na przykładzie wybranych metod oceny (Sustainable architecture and its standards on the basis of selected assessments methods). Monografie, Studia, Rozprawy (M30). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

Karyś, Sławomir (2012) Metody sterowania podnoszące sprawność trójfazowych falowników napięcia o komutacji miękkiej (Control methods for enhancing the efficiency of three-phase voltage-source soft-switched inverters). Monografie, Studia, Rozprawy (M24). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

Koruba, Dorota and Piotrowski, Jerzy Z. (2012) Assessment of the funghi contamination degree in selected public buildings in the city of Kielce (Ocena stopnia skażenia grzybami pleśniowymi wybranych obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Kielce). Structure & Environment, 4 (2). pp. 41-51. ISSN 2081-1500

Kossakowski, Paweł (2012) Assessment of endurance reserves of steel crane beams being under long-term operation (Ocena rezerw wytrzymałości zmęczeniowej stalowych belek podsuwnicowych poddanych wieloletniej eksploatacji). Structure & Environment, 4 (4). pp. 11-20. ISSN 2081-1500

Kossakowski, Paweł (2012) Strategic noise map (Strategiczne mapy hałasu). Structure & Environment, 4 (3). pp. 35-43. ISSN 2081-1500

Kozubek, Paweł (2012) Efektywność inwestycji infrastrukturalnych w transporcie kolejowym : analiza i ocena. Monografie, Studia, Rozprawy (M34). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

Kuliczkowski, Andrzej and Mogielski, Kamil (2012) Results of laboratory tests of concrete, vitrified clay and PVC sewer pipes with CIPP liners (Wyniki badań laboratoryjnych przewodów kanalizacyjnych betonowych, kamionkowych i z PVC z powłokami CIPP). Structure & Environment, 4 (3). pp. 23-34. ISSN 2081-1500

Kwiatkowski, Tomasz and Żygadło, Maria (2012) Modelling a landfill energy potential based on the monitoring investigation results (Modelowanie potencjału energetycznego składowiska na podstawie wyników badań monitoringowych). Structure & Environment, 4 (1). pp. 43-51. ISSN 2081-1500

M

Melcer, Jozef and Lajčakova, Gabriela (2012) Numerical simulation of moving truck effect on concrete pavements. Structure & Environment, 4 (1). pp. 5-9. ISSN 2081-1500

Mrugała, Justyna (2012) Impact of synthetic wax on foaming characteristics of asphalt 35/50 (Wpływ wosku syntetycznego na parametry spieniania asfaltu 35/50). Structure & Environment, 4 (2). pp. 5-10. ISSN 2081-1500

N

Nowakowski, Karol (2012) The influence of the liquid low-viscosity additive (THPP) on the selected properties of the modified bitumen PMB 45/80-55 (Oznaczenie wpływu dodatku (THPP) na wybrane parametry asfaltu modyfikowanego PMB 45/80-55). Structure & Environment, 4 (3). pp. 8-14. ISSN 2081-1500

O

Osinovskaya, V. A. (2012) Vibrating destruction of flexible pavement and a ways of increase of their durability. Structure & Environment, 4 (4). pp. 5-10. ISSN 2081-1500

P

Pastuszko, Robert (2012) Wymiana ciepła przy wrzeniu w tunelach podpowierzchniowych (Boiling heat transfer in subsurface tunnels). Monografie, Studia, Rozprawy (M33). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

Pawlak, Marcin (2012) Modeling of boost DC/DC pulse converter with regard of conduction power losses for continuous current mode (Modelowanie przetwornicy DC/DC podwyższającej napięcie z uwzględnieniem strat mocy przewodzenia przy ciągłym prądzie łącznika diodowego). Structure & Environment, 4 (2). pp. 27-35. ISSN 2081-1500

Piotrowski, Jerzy Z. and Olenets, Marianna and Starzomska, Mariola and Zaborek, Radosław (2012) Method of calculation of air temperature in the open air layer (Metoda obliczania temperatury powietrza w otwartej warstwie powietrznej). Structure & Environment, 4 (4). pp. 43-48. ISSN 2081-1500

R

Raczkiewicz, Wioletta and Michałowska-Maziejuk, Dorota (2012) The use of non-destructive method to evaluate the process of electrochemical corrosion of reinforcement in concrete (Wykorzystanie nieniszczącej metody elektrochemicznej do oceny procesu korozji zbrojenia w betonie). Structure & Environment, 4 (4). pp. 21-27. ISSN 2081-1500

Radek, Norbert red. (2012) Selected problems of mechanical engineering and maintenance. Monografie, Studia, Rozprawy (M29). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

Radoń, Urszula (2012) Zastosowanie metody FORM w analizie niezawodności konstrukcji kratowych podatnych na przeskok (Application method FORM in reliability analysis of node snapping truss structures). Monografie, Studia, Rozprawy (M27). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

S

Seweryn, Agnieszka (2012) The identification of the sorption properties of ash from arboreal biomass used to remove biogenic compounds and heavy metal ions from polluted water (Właściwości sorpcyjne popiołów z biomasy drzewnej wobec związków biogennych i jonów metali ciężkich z wód zanieczyszczonych). Structure & Environment, 4 (2). pp. 13-26. ISSN 2081-1500

Sidorov, Vladimir N. (2012) Structure numerical model updating on the results of experimental dynamic tests. Structure & Environment, 4 (3). pp. 5-7. ISSN 2081-1500

Spadło, Sławomir and Młynarczyk, Piotr (2012) Investigation of the surface quality alloying with the electrodes of chromium-nickel steel (Badania stanu warstwy wierzchniej stopowanej elektrodami ze stali chromowo-niklowych). Structure & Environment, 4 (2). pp. 52-59. ISSN 2081-1500

Spurek, Grzegorz (2012) The classification of solid recovered fuels for the needs of Polish cement industry (Klasyfikacja stałych paliw wtórnych na potrzeby przemysłu cementowego w Polsce). Structure & Environment, 4 (1). pp. 37-42. ISSN 2081-1500

Starzomska, Mariola (2012) A set of wheel water turbine with the current steering - a mathematical torqu model (Zestaw turbiny wodnej z kierownicą nurtu - model matematyczny momentu napędowego). Structure & Environment, 4 (2). pp. 36-40. ISSN 2081-1500

Stępień, Anna (2012) Microstructural and funcional properties of silicate products modified with basalt aggregate (Właściwości mikrostrukturalne i użytkowe wyrobów silikatowych modyfikowanych kruszywem bazaltowym). Structure & Environment, 4 (1). pp. 10-17. ISSN 2081-1500

Suckert, Katarzyna and Pawlak, Urszula (2012) Validation of the adequacy of FEM representation of rectangular membrane element with an additional rotational degree of freedom (Weryfikacja poprawności sformułowania MES prostokątnego elementu tarczowego z dodatkowym rotacyjnym stopniem swobody). Structure & Environment, 4 (4). pp. 35-40. ISSN 2081-1500

W

Wawrzeńczyk, Jerzy and Molendowska, Agnieszka and Kłak, Adam (2012) Relationship between porosity characteristics and concrete frost durability in bridges (Związek charakterystyk porowatości z mrozoodpornością betonu mostowego). Structure & Environment, 4 (4). pp. 28-34. ISSN 2081-1500

Woźniak, Magdalena (2012) Analysis of sorption properties of carbon fly ash subjected to pressure influence of climatic factor (Analiza właściwości sorpcyjnych popiołów lotnych powęglowych poddanych presji warunków klimatu). Structure & Environment, 4 (1). pp. 21-30. ISSN 2081-1500

This list was generated on Tue Apr 23 23:52:43 2024 CEST.