Pozycje wydane w roku 2020

Do góry
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Sortuj wg: Autor | Typ dokumentu | Nie sortuj
Idź do: A | B | C | D | G | H | K | M | O | P | R | S | V | Ś
Ilość pozycji: 30.

A

Abyzov, Vadym (2020) Some methodological principles of the architectural environment’s objects design (Niektóre zasady metodologiczne projektowania obiektów środowiska architektonicznego). Structure & Environment, 12 (3). pp. 105-110. ISSN 2081-1500

Abyzov, Vadym and Pushkarova, Kateryna and Jurus, Jagoda and Kochevykh, Maryna (2020) Materials science for designers of architectural environment. Monografia Architektura (13). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-72-0

Aliyu, A. A. and Mohhamed, J. K. and Bello, M. Z. and Kasim, Z. (2020) Assessment of Inequality in the Distribution of Water Facilities in Lapai, Nigeria (Ocena nierównomierności dystrybucji urządzeń wodnych w Lapai w Nigerii). Structure & Environment, 12 (4). pp. 166-176. ISSN 2081-1500

B

Barański, Marek (red.) (2020) 100 lat polskich doświadczeń w ochronie zabytków ziemi świętokrzyskiej. Monografia Architektura (15). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-95-9

Bojczuk, Dariusz (2020) Pochodna topologiczna i skończone modyfikacje topologii w optymalnym projektowaniu konstrukcji tarczowych i płytowych (Topological derivative and finite topology modifications in optimal design of plates in plane state of stress and bending plates). Monografie, Studia, Rozprawy (M132). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-90-4

Borowiecka-Jamrozek, Joanna and Lachowski, Jan (2020) Spieki na bazie żelaza stosowane na osnowę w narzędziowych kompozytach metaliczno-diamentowych (Sintered iron-based materials used for the matrix in diamond-impregnated tool composites). Monografie, Studia, Rozprawy (M133). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-93-5

Brodňan, Miroslav and Koteš, Peter (2020) Assessment of the current state of the concrete structure of the tribune (Ocena bieżącego stanu konstrukcji betonowej trybuny). Structure & Environment, 12 (2). pp. 72-76. ISSN 2081-1500

C

Czajkowska, Agnieszka and Bacharz, Magdalena and Krampikowska, Aleksandra (2020) Zginanie proste. Teoria, przykłady i zadania. Materiały Pomocnicze i Informacyjne (MPI175). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-86-7

D

Doroz-Turek, Małgorzata (red.) (2020) Ochrona zabytków w Kielcach 100 lat tradycji konserwatorskiej w niepodległej Polsce (Monument protection in Kielce 100 years of conservation tradition in independent Poland). Monografia Architektura (14). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-88-1

Dębska, Luiza and Krakowiak, Justyna and Kapjor, Andrej (2020) Modern Methods of Thermal Comfort Measurements (Nowoczesne metody badań komfortu cieplnego). Structure & Environment, 12 (4). pp. 161-165. ISSN 2081-1500

G

Grdulska, Agnieszka and Kowalik, Robert (2020) Estrogen removal from wastewater (Usuwanie estrogenu ze ścieków). Structure & Environment, 12 (3). pp. 133-141. ISSN 2081-1500

Grdulska, Agnieszka and Kowalik, Robert (2020) Pharmaceuticals in water and wastewater - overview (Farmaceutyki w wodach i ściekach). Structure & Environment, 12 (2). pp. 79-84. ISSN 2081-1500

H

Homon, Olha (2020) Effect of modern teaching methods and new educational technologies on the creation of educational materials and the formation of teaching and educational complexes “Kindergarten - Primary School” (Wpływ nowoczesnych metod nauczania i nowych technologii edukacyjnych na tworzenie materiałów edukacyjnych i tworzenie kompleksów nauczania i edukacji „Przedszkole - Szkoła Podstawowa”). Structure & Environment, 12 (2). pp. 59-65. ISSN 2081-1500

K

Kaczmarska, Bożena (red.) (2020) Twórczość młodych wynalazców w rozwoju techniki. Monografie, Studia, Rozprawy (M137). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-98-0

Kowalik, Robert and Gawdzik, Jarosław and Gawdzik, Barbara and Gawdzik, Alicja (2020) Analysis of the mobility of heavy metals in sludge for the sewage treatment plant in Daleszyce (Analiza mobilności metali ciężkich w osadach ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Daleszycach). Structure & Environment, 12 (2). pp. 85-92. ISSN 2081-1500

Kravchenko, Iryna L. (2020) Non-formal education institutions in the system of civic buildings in Ukraine (Pozaformalne instytucje edukacyjne w systemie budynków obywatelskich na Ukrainie). Structure & Environment, 12 (1). pp. 20-28. ISSN 2081-1500

Krawczyk, Natalia and Kapjor, Andrej (2020) A study of thermal comfort at Kielce University of Technology (Badanie komfortu cieplnego na Politechnice Świętokrzyskiej). Structure & Environment, 12 (3). pp. 127-132. ISSN 2081-1500

Kupiński, Marcin and Stobieniecka, Karolina and Skowera, Karol (2020) Influence of lightweight fillers on the performance of cement-based skim coat (Wpływ lekkich wypełniaczy na parametry użytkowe gładzi cementowej). Structure & Environment, 12 (1). pp. 5-11. ISSN 2081-1500

M

Metryka-Telka, Monika and Kowalik, Robert and Gawdzik, Jarosław and Gawdzik, Barbara and Gawdzik, Alicja (2020) Application of the PHREEQC program to assess the chemical stability of tap water in Kielce (Zastosowanie programu PHREEQC do oceny stabilności chemicznej wody wodociągowej w Kielcach). Structure & Environment, 12 (1). pp. 41-45. ISSN 2081-1500

O

Owsiak, Zdzisława and Sobczyński, Paweł (2020) The Microstructure and Phase Composition of Mortars from the 17th Century Sacred Buildings (Mikrostruktura i skład fazowy zapraw z XVII-wiecznych budowli sakralnych). Structure & Environment, 12 (4). pp. 153-158. ISSN 2081-1500

P

Pakholak, Roman and Plewa, Andrzej and Hatalski, Raman (2020) Evaluation of selected technical properties of bitumen binders modified with SBS copolymer and crumb rubber (Ocena wybranych właściwości technicznych lepiszczy asfaltowych modyfikowanych kopolimerem SBS i miałem gumowym). Structure & Environment, 12 (1). pp. 12-19. ISSN 2081-1500

Pavlenko, Anatoliy M. (red.) (2020) Efficiency of using energy in the housing sector. Monografie, Studia, Rozprawy (M136). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-97-3

Piotrowska-Piątek, Agnieszka (red.) (2020) Zarządzanie w sektorze TSL. Wybrane problemy. Monografie, Studia, Rozprawy (M134). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-94-2

Płoski, Arkadiusz and Sękalski, Maciej (2020) Wykłady z matematyki. Skrypty (474). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-91-1

R

Radek, Norbert (red.) and Sęk, Piotr (red.) (2020) Wybrana problematyka w technologiach inżynierii mechanicznej ( Selected problems in mechanical engineering technologies). Monografie, Studia, Rozprawy (M135). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-96-6

S

Sidorov, Vladimir and Nowak, Katarzyna and Szczecina, Michał (2020) Metoda elementów skończonych w mechanice konstrukcji : przykłady zastosowań w programie SIMULIA Abaqus. Cz. 1, Konstrukcje prętowe. Skrypty (473). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-87-4

Stańczak, Dominika and Jaworska, Beata (2020) Influence of agricultural biomass fly ash cement substitution on the carbonation of cement and polymer-cement composites (Wpływ popiołu lotnego z biomasy rolniczej na karbonatyzację kompozytów cementowych i polimerowo-cementowych). Structure & Environment, 12 (2). pp. 66-71. ISSN 2081-1500

Stopka, Ondrej (2020) Application of operations research methods in city logistics. Monografie, Studia, Rozprawy (M131). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-85-0

V

Vasylchenko, Daria (2020) Architectural periods of the Ukrainian non-formal education (Okresy architektoniczne ukraińskiej edukacji pozaformalnej). Structure & Environment, 12 (1). pp. 29-37. ISSN 2081-1500

Ś

Świerzewski, Bartosz (2020) Reconstructing airport pavements using the technology of prefabricated concrete slab (Naprawa nawierzchni lotniskowych z wykorzystaniem technologii betonowej płyty prefabrykowanej). Structure & Environment, 12 (3). pp. 111-123. ISSN 2081-1500

This list was generated on Wed Apr 24 23:59:57 2024 CEST.