Pozycje wydane w roku 2017

Do góry
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Sortuj wg: Autor | Typ dokumentu | Nie sortuj
Idź do: A | B | C | D | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | W
Ilość pozycji: 42.

A

Antoszewski, Bogdan (red.) (2017) XX lat Centrum Laserowych Technologii Metali - jednostki wspólnej Politechniki Świętokrzyskiej i Polskiej Akademii Nauk. Monografie, Studia, Rozprawy (M94). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-17-1

B

Bacharz, Kamil and Goszczyńska, Barbara (2017) An influence of support width on the shear capacity of reinforced concrete beams (Wpływ szerokości podparcia na nośność na ścinanie belek żelbetowych). Structure & Environment, 9 (1). pp. 5-15. ISSN 2081-1500

Brelak, Sylwia and Dachowski, Ryszard (2017) Modification of autoclaved aerated concrete with recycled materials (Modyfikacja autoklawizowanego betonu komórkowego materiałami recyklingowymi). Structure & Environment, 9 (4). pp. 264-270. ISSN 2081-1500

Bąk, Łukasz (2017) Zamulanie i osady małych zbiorników retencyjnych na Wyżynie Kieleckiej. Monografie, Studia, Rozprawy (M96). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-21-8

C

Czapik, Przemysław and Czechowicz, Maciej (2017) Effects of natural zeolite particle size on the cement paste properties (Wpływ rozdrobnienia zeolitu naturalnego na właściwości zaprawy cementowej). Structure & Environment, 9 (3). pp. 180-190. ISSN 2081-1500

D

Dachowski, Ryszard and Kostrzewa, Paulina (2017) Realization of underground objects by the open caisson method in conditions of built-up areas (Realizacja obiektów podziemnych metodą studni opuszczanych w warunkach sąsiedztwa istniejących budowli). Structure & Environment, 9 (3). pp. 215-223. ISSN 2081-1500

Dindorf, Ryszard and Takosoglu, Jakub and Woś, Piotr (2017) Development of pneumatic control systems (Rozwój pneumatycznych systemów sterowania). Monografie, Studia, Rozprawy (M89). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-63792-91-6

Doroz-Turek, Małgorzata (2017) The determinants affecting the exhibition of architectural relics in a historical buildings (Uwarunkowania prezentacji reliktów architektonicznych w zabytkowych budowlach). Structure & Environment, 9 (3). pp. 165-179. ISSN 2081-1500

G

Gajdek, Marek and Okniński, Rafał (2017) Program wykładu z fizyki : mechanika. Materiały Pomocnicze i Informacyjne (MPI173). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-11-9

Gil-Mastalerczyk, Joanna (red.) (2017) Zabudowa na obszarach zurbanizowanych, zagrożonych oraz trudnych (Development in urbanized, endangered and difficult areas). Monografia Architektura (6). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-23-2

H

Hajdukiewicz, Maciej and Romanyshyn, Ihor (2017) An accuracy assessment of spot heights on Digital Elevation Model (DEM) derived from ALS survey: case study of Łysica massif (Oszacowanie dokładności punktów wysokościowych na NMT masywu Łysicy z pomiarów ALS). Structure & Environment, 9 (2). pp. 125-132. ISSN 2081-1500

Hebda, Lesław and Owsiak, Zdzisława (2017) Ceiling damage due to swelling of slag aggregate in Teriva concrete filler blocks (Uszkodzenia stropu spowodowane pęcznieniem kruszywa żużlowego w pustakach Teriva). Structure & Environment, 9 (3). pp. 199-206. ISSN 2081-1500

I

Iwański, Marek and Cholewińska, Małgorzata and Goreczna, Aleksandra (2017) Influence of aging on the properties of F-T wax modified roadway bitumen (Wpływ starzenia na właściwości asfaltów drogowych modyfikowanych woskiem syntetycznym F-T). Structure & Environment, 9 (2). pp. 89-101. ISSN 2081-1500

J

Jaśkiewicz, Marek and Jurecki, Rafał (2017) Diagnostyka samochochodowa : badania laboratoryjne. Nauki Techniczne. Budowa i Eksploatacja Maszyn . Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-04-1

K

Kamionka, Lucjan (2017) Energy aspect in sustainable design using the example of multi-criteria methods of building evaluation (Aspekt energetyczny w projektowaniu zrównoważonym na przykładzie wielokryterialnych metod oceny budynków). Structure & Environment, 9 (2). pp. 77-88. ISSN 2081-1500

Klimov, Roman and Pavlenko, Anatoliy (2017) Dispersed phase breakup at emulsion boiling. Structure & Environment, 9 (1). pp. 63-69. ISSN 2081-1500

Kossakowski, Paweł (2017) Modelowanie żelbetowych elementów konstrukcyjnych w programie Autodesk AutoCAD Structural Detailing 2015. Materiały Pomocnicze i Informacyjne (MPI172). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-02-7

Kossakowski, Paweł and Bakalarz, Michał (2017) Timber noise barriers (Drewniane ekrany akustyczne). Structure & Environment, 9 (1). pp. 34-41. ISSN 2081-1500

Kossakowski, Paweł and Wciślik, Wiktor and Bakalarz, Michał (2017) Selected aspects of application of aluminium alloys in building structures (Wybrane aspekty zastosowania stopów aluminium w konstrukcjach budowlanych). Structure & Environment, 9 (4). pp. 256-263. ISSN 2081-1500

Kot, Janusz (red.) (2017) Zarządzanie i gospodarka : wybrane zagadnienia i procesy : wybrane aspekty współczesnej gospodarki. Monografie, Studia, Rozprawy (M93). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-14-0

Kotwa, Anna (2017) Impact of added chalcedonite powder on selected concrete properties (Wpływ dodatku pyłu chalcedonitowego na wybrane właściwości betonu). Structure & Environment, 9 (4). pp. 241-247. ISSN 2081-1500

Kozlowski, Tomasz and Walaszczyk, Łukasz (2017) The use of the fractal geometry to describe the pore space in wet source clays (Zastosowanie geometrii fraktalnej do opisu przestrzeni porowej w wilgotnych iłach). Structure & Environment, 9 (3). pp. 208-214. ISSN 2081-1500

Kubicka, Katarzyna and Radoń, Urszula and Szaniec, Waldemar (2017) The influence of boundary conditions on the safety of steel trusses subjected to high temperatures (Wpływ warunków brzegowych na bezpieczeństwo stalowych kratownic poddanych działaniu wysokich temperatur). Structure & Environment, 9 (4). pp. 229-240. ISSN 2081-1500

L

Lubczyńska, Urszula (2017) Hydraulika stosowana w inżynierii środowiska. Skrypty (470). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-12-6

M

Mochocki, Wojciech and Obara, Paulina and Radoń, Urszula and Zabojszcza, Paweł (2017) Effects of single-layer truss dome geometry on critical load capacity (Wpływ zmian geometrii na nośność krytyczną jednowarstwowej kopuły kratowej). Structure & Environment, 9 (3). pp. 152-164. ISSN 2081-1500

Molendowska, Agnieszka and Wawrzeńczyk, Jerzy (2017) Freeze-thaw resistance of air-entrained high strength concrete (Mrozoodporność napowietrzonych betonów wysokiej wytrzymałości). Structure & Environment, 9 (1). pp. 25-33. ISSN 2081-1500

N

Nocuń-Wczelik, Wiesława and Nowak, Maciej and Kapeluszna, Ewa (2017) Lightweight mortars with expanded perlite modified by admixtures (Lekkie zaprawy cementowe z dodatkiem perlitu ekspandowanego, modyfikowane domieszkami). Structure & Environment, 9 (2). pp. 102-111. ISSN 2081-1500

P

Pavlenko, Anatoliy and Koshlak, Hanna (2017) Calculation of heat transfer in fluid around gas-vapour bubbles. Structure & Environment, 9 (1). pp. 59-62. ISSN 2081-1500

Pavlenko, Anatoliy M. (red.) (2017) Energy and environment. Monografie, Studia, Rozprawy (M95). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-19-5

Pawlak, Urszula (2017) Energy criterion in assessing the correctness of the stiffness matrix for non-standard finite elements (Energetyczne kryterium oceny poprawności macierzy sztywności niestandardowych elementów skończonych). Structure & Environment, 9 (1). pp. 42-55. ISSN 2081-1500

R

Radziszewski, Leszek (2017) Aspekty teoretyczne pomiarów wibroakustycznych w zastosowaniach praktycznych (Theoretical aspects of vibroacoustic measurements in practical applications). Monografie, Studia, Rozprawy (M90). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-01-0

S

Spychał, Edyta (2017) The influence of viscosity modifying admixture on the shrinkage of plastering mortars (Wpływ domieszki modyfikującej lepkość na skurcz zapraw tynkarskich). Structure & Environment, 9 (4). pp. 248-255. ISSN 2081-1500

Strzelczyk, Franciszek (2017) Energetyka geotermalna i pompy ciepła. Skrypty (471). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-18-8

Szeląg, Bartosz (2017) Komputerowe wspomaganie modelowania sieci kanalizacji deszczowej. Skrypty (469). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-03-4

T

Trębacz, Hubert and Michno, Piotr (2017) Occurrence of platinum group metals in the environment and their use (Występowanie platynowców w środowisku i ich zastosowanie). Structure & Environment, 9 (4). pp. 283-298. ISSN 2081-1500

Trębacz, Hubert and Michno, Piotr (2017) The evaluation of platinum group metals (PGMs) and their recovery from car catalytic converters (Ocena zawartości platynowców i metod ich odzysku z samochodowych reaktorów katalitycznych). Structure & Environment, 9 (2). pp. 133-147. ISSN 2081-1500

Tworzewski, Paweł and Goszczyńska, Barbara (2017) Relation between reliability and reinforcement manufacturing errors in reinforced concrete beams (Błędy w wykonawstwie zbrojenia belek żelbetowych a niezawodność elementu). Structure & Environment, 9 (1). pp. 16-24. ISSN 2081-1500

W

Wawrzeńczyk, Jerzy (2017) Metody badania i prognozowania mrozoodporności betonu (The methods of testing and predicting of concrete freeze – thaw durability). Monografie, Studia, Rozprawy (M92). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-13-3

Wciślik, Wiktor and Kossakowski, Paweł and Sokołowski, Piotr (2017) Stainless steel in building structures - advantages and examples of application (Stal nierdzewna w budownictwie - zalety i przykłady zastosowań). Structure & Environment, 9 (3). pp. 191-198. ISSN 2081-1500

Wdowiak, Agnieszka (2017) Defects in structural timber (Wady drewna konstrukcyjnego). Structure & Environment, 9 (2). pp. 112-122. ISSN 2081-1500

Widłak, Małgorzata and Stoińska, Renata and Dańczuk, Magdalena and Widłak, Agata (2017) Heavy metals (Pb, Cu) in soil from urbanized area at the communication route – Part 1 (Metale ciężkie (Pb, Cu) w glebie z obszaru zurbanizowanego przy trakcie komunikacyjnym – część I). Structure & Environment, 9 (4). pp. 273-282. ISSN 2081-1500

Wilk-Jakubowski, Jacek Łukasz and Ciosmak, Józef (2017) Wspomagane komputerowo projektowanie płytek drukowanych z wykorzystaniem pakietu Cadstar (Computer aided design of printed circuit boards with the use Of the Cadstar package). Monografie, Studia, Rozprawy (M91). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. ISBN 978-83-65719-10-2

This list was generated on Sun Apr 14 11:34:58 2024 CEST.